C. W. JONKER I I WASSERETTE JONKER Bauernhaus Snijbloemen Wilt U in uiv vakantie ZEE SPORTVISSEN Bloemen geven is vreugde en dankbaarheid beleven! wmowe aenuMS qems wn tme Camping 9 1 „Duinrand” ving klaar zijn EVENEMENTENLIJST Bezienswaardigheden BETER BIJ BOUWMAN! VOETGANGERS Brood - Koek - Gebak Fijn Zeeuws speculaas Hengelsport* specialist N. VAN DONGEN Uw adres voor siergaas (ook gekleurd), geer palen, riet matten, tonkinstokken, tuin- en graszaden, kunstmest, tuinaarde, gedr. koemest, handsproeiers GAZONMAAIERS tuingereedschappen SLUIJS ZN G. J. WILBRINK BODEDIENSTEN wou Vast aan w PRIMA Jaakv VOOR UW hengelspout n ARTIKELEN op de Oosterschelde C. FASOL KERKDIENSTEN SPREEKUREN SLAGERIJ H. BOUWMAN - Burgh ZIERIKZEE Telefoon (01115) 383 Hogezoom 20 HAAMSTEDE a.s. uur. uur uur. verkaufen: I en l i Wandelingen door bos en duin Slot Haamstede De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrijven voor, dat U links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn dient men deze te volgen! Drogisterij -artikelen „Sperwer”-kruidenier BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich- gen bij de kosteres mevrouw De Jonge-Hoekman, Noorddijk- straat 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Burgerweeshuis: Cora van Cit- ters - Jan Jongschaap - G. H. gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. L. J. BLOM - Westenschouwen Hogeweg 96 - Tel. (01115)255 potplanten - tuinzaden - tuingereedschappen gazonmaaiers Ruim gesorteerd Onbetwist Zeer grote sortering WERPMOLENS en onderdelen Mitchell Snoeren - stokken - dobbers haken DE HAAN S WILD GEVOGELTE DELICATESSEN- COMESTIBLES Burgh Telefoon 429 i Hoogezoom 44 - Haamstede tel. 437 De familiecamping bij uitstek! Ook al vertoeft U niet op onze camping, toch kunt U gebruik maken van onze Bloemenmagazijn Zuidstraat 4 - Haamstede Telefoon (01115)566 Elke donderdag, 15.00 uur: Wan deling door oud-Zierikzee, on der deskundige leiding (vanaf het V.V.V.-kantoor op het Ha venplein). bus naar diverse landbouwbe drijven. Oogstmachines in wer king. Vertrek vanaf hotel Bom te Haamstede. Kaarten en in lichtingen bij de V.V.V.-kanto- ren. Kosten f 3,-, kinderen f 2,-. Donderdag 31 augustus - 9 uur Morgenwandeling door de den nenbossen van het Domein, van af de Adr. v. d. Weijdeweg (60 meter westelijk van het pomp station). Duur plm. 2 uren. Katholischer Gottesdienst in deutscher spraehe; sonntags; Renesse: 8.00 Uhr. Haamstede; 11.30 Uhr. Korte St. Janstraat 1 - Zlerikzee Telefoon (01110) 2923 Bij ons gekocht wordt ook gerepareerd De wandelingen door de bos- en duinbezittingen van het slot Haamstede zijn weer begonnen. Vertrek iedere woensdagmorgen om 10 uur vanaf ingang Slot Haamstede. De deelnemers wor den in het prachtige bos ge bracht terwijl een stukje van het fraaie duingebied ,,’t Zeepe” eveneens in de wandeling is op genomen. Normaal is dit uiterst mooie duingebied verboden ge bied. De kosten bedragen weer 75 cent per persoon. Natuurgid- sen van de Vogelwacht „Schou- wen-Duiveland” zullen zich ter beschikking stellen' om de gas ten rond te leiden. SCHARENDIJKE Voor de postdienst is het kan toor voor het publiek geopend: van maandag t/m donderdag 10.30-12.30 en 14.00-15.00 uur (o.a. geldzaken en verdere z.g. handelingen), 17.30-18.00 uur al leen postzaken: vrijdags zelfde openingstijden (geld- en post zaken ook van 17.30-18.00 uur). Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks vanaf Westen- schouwen-Burgh en Haamstede, Scharendij ke. Brouwershaven n. Zierikzee en omgekeerd. Bodedienst Hart, Renesse. Op maandag, woensdag en vrijdag vanaf Renesse via Noordwelle, Serooskerke en Moriaanshoofd naar Zierikzee en omgekeerd. De bodediensten staan tevens in contact met de N.V. Goederen dienst Koophandel te Zierikzee, die een geregelde dienst onder houdt tussen Zierikzee en Rot terdam. Bodedienst Zierikzee-Goes. Een geregelde bodedienst per vracht auto tussen Zierikzee en Goes. Iedere werkdag. Ondernemer: Blomaard, p/a Bol werk. Nieuwe Haven, Zierikzee. N.V. Rotterdamsche Tramweg Mij. Dagelijks vrachtautodienst tussen Zierikzee en Rotterdam metaansluitende vrachtauto- diensten op het gehele eiland Schouwen - Duiveland. Directe doorvoer van goederen naar/van N.V. Ned. Spoorwegen en Van Gend en Loos. OUWERKERK Iedere woensdagmiddag organi seert Staatsbosbeheer een rond leiding onder deskundige lei ding door het vogelgebied. De ze rondleidingen zijn gratis en i worden gehouden tot en met 13 Breetve]t Francois v. d. Ende - Frans Hage - Ad en Tessa Braat. Expositie dagelijks van 10.00- 17.00 uur. Bloemisterij en Tuincentrum september a.s. Vertrektijden: 2.00 uur n.m. Vertrekpunt: 19 en 26 juli. 2, 16 en 30 augustus en 13 september vanaf de camping; 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus en 6 september vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. Aus Privathand zu ein freisfeh. mif gr. Scheune als Garage und 2500 qm Grund. Genehmigt f. Erholungszwecke od. Dauernbewohnung. Prachtv. Ge- gend. Preis: hfl. 55.000. Sofort zu übernehmen (evtl. m. Einrichtung) Zu besicht: Kloosterweg 1, Noord- gouwe, Insel: Schouwen. met speciaal daarvoor ingerichte motorschepen. Vertrek vanuit de haven van Burghsluis. Zie onze folders. Aanm.: C. J. Moermond, Kloos terweg 52, Haamstede, telefoon 01115-620 (t/o „Witte van Haem- stede”). Let op ons nieuwe adres prikkeldraad, normaal gaas werk, kleurcarbolineum, kool- teer, bruine carbolineum, tuin netten, diverse soorten plastic (ook voor onderzeil in tenten), bestrijdingsmiddelen voor tuin en kamerplanten. Onze produkten munten uit in kwaliteit én zijn het voordeligst in prijs! Renesse - Hoogezoom - tel. 450 Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerweg): 10.00 15.00 en 19.00 uur. R.K. Kerk Haamstede (Serooskerkseweg 2): Eucharistievieringen zaterdag avond 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse (tent- kerk, Oude Moolweg): Eucharis tievieringen, zondag 9.30 en 11.00 uur. Burgh (Herv. kerk, Ring, centrum): In de maanden juli en augustus Eucharistieviering zaterdag- en zondagavond 19 00 uur. D. H. 15, Grote sortering kamerplanten, tuinplanten en plantenbakken voor kamer en tuin. U kunt vrij van verplichting tot kopen op onze kwekerij rond kijken. Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 9.00 10.30, 15.00 en 19.00 uur. TORENWEG 85 de Kup, spreekuur dinsdag, donderdag uur, vrijdag 16.00- Zaterdag van 9.00- Geref. Kerk Haamstede: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Renesse: 19.00 uur. Scha- rendijke: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. Zondag 27 augustus 1967 Herv. Kerk Burgh: 9.30 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.00 en 10.15 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur. Brouwershaven: 11.00 uur. Zondagsschool Haamstede Zondagsschool om 11.30 Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10 en 3 Haamstede: 5 uur in de Geref. kerk. RENESSE Gedurende de maanden juli en augustus zal de Ned. Herv. kerk te Renesse iedere dinsdag en vrijdag van 11.00-12.00 uur ter bezichtiging worden openge steld. RENESSE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag t/m donderdag 8.30- 12.30 en 14.00-15.00 uur (o.a. geldzaken en verdere z.g. han delingen), 17.00-18.00 uur alleen postzaken; vrijdags zelfde ope ningstijden (geld- en postzaken ook van 17.00-18.00 uur); zater dags gesloten voor alle diensten. BURGH-HAAMSTEDE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag t/m donderdag 8.30- 12.30 en 14.00-15.00 uur (o.a. geldzaken en verdere z.g, han delingen), 17.00-18.00 uur alleen postzaken; vrijdags zelfde ope ningstijden (geld- en postzaken ook van 17.00-18.00 uur); zater dags geopend van 8.30-9.30 uur. Artsen Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56, telef. (01115) 280. Spreekuren: maandag t/m vrij dag van 8.00-9.00 en van 17.00- 18.00 uur; zaterdag van 9.00-9.30 uur. Boodschappen vóór 9.30 u. Renesse: H. J. dmons, Hoge zoom 186. Alle werkdagen van 8.00-9.00 en 5.00-6.00 uur. Brouwershaven: W. J. Terpstra. Spreekuur 8.00-9.00 uur. Scharendijke (in ’t wijkgebouw): W. J. Terpstra; maandag, woensdag en vrijdag van 11.00- 11.30 uur. Tandarts Haamstede: Breedsteweg maandag, 13 30-14.30 17.00 uur. 10.00 uur. Laat ons U helpen met: Slavinken - Saucijzen - Tartaar - Karbonades - Gehakt enz. Verder alle vlees van rund, kalf en varken, meest van eigen geslacht en van eerste kwaliteit! Bekend zijn wij om onze specifiek Schouwse artikelen: Zeeuwse worst - boeren-leverworst - preskop. Keus uit 30 soorten vlees waren en vele bij-artikelen en grote sortering diepvries-artikelen Telefoon 213 SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 2 HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-1130 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. HAAMSTEDE-BURGH Woensdag 30 augustus - 10.00 uur: Wandeling door de bos- en duinbezittingen van het Slot „Haamstede”. Start bij de in gang van het slot. 13.30 uur: Excursie per auto-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 2