A. L. BAKKER ZONEN 1. QO Motel De Zeeuwse Stromen RAIFFEISENBANK SCHOUWEN VERFHANDEL SOUVENIR-BADDOEKEN 1 M. J. JONKER ZN. te Renesse i JACOB CATS” M. J. J. stemt tevrée I w c DE POORT REDERU WESTE CHOUWEN Restaurant a la carte Bar HAAMSTEDE er 5 i Manege Verseput PW GEEN GEEN GEEN BURGH OPENINGSUREN: INWISSELEN VAN VREEMDE VALUTA EN REISCHEQUES Hogezoom 132 - Renesse Telefoon (01116) 492 KLOMPEN MOLENS TULPEN (-6 - spaarbank en alle bankzaken Verse zeevis- specialiteiten AFVAARTEN DAGELIJKS 5 5 5 RENESSE TEL. 316 naast het postkantoor door paard te leren rijden of mooie tochten te maken BROUWERSHAVEN t RESTAURANT A LA CARTE t niet plaatjes van ons mooie eiland SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 8 Vergroot Tong Paling Garnalen TELEFOON (0 1115) 278 naar: Kunsthandel UNIEKE RONDVAARTEN OP DE OOSTERSCHELDE Motelweg 5 - Telefoon (01116) 317 - 422 SPORT - MEUBELEN HUISHOUDELIJK - KUNSTNIJVERHEID UW vakantie vreugde Voor: Verf Glas Behang ijzerwaren Gereedschappen Borstelwerk Aluminium jaloezieën Raamventilatoren Strandartikelen Kantoor Haamstede, Burghseweg 48 (tel. 01115-393): van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 200-4.00 uur: woensdagavond van 7.00-8.00 uur. Kantoor Renesse, Zeeanemoonweg (tel. 01116-440): van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Kantoor Serooskerke, Dorpsweg 8 (tel. 01117-272): maan dagavond van 7.00-9.00 uur; donderdag van 9.00-12.00 uur; zaterdag van 9.00-11 00 uur. Kantoor Scharendijke, Elkerzeeseweg 17 (tel. 01117-374): van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur; woensdag avond van 6.00-7 30 uur. Zitting te Brouwershaven (in het Ned. Herv. verenigings gebouw): woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur: vrijdag middag van 13.00-14.00 uur. als souvenir mee naar huis! BAKKER heeft wel iets beters voor alle Nederlandse en buitenlandse badgasten bedacht. Zijn mooie, stevige, gezellige liggen klaar om al vanaf de eerste dag goede diensten te bewijzen, of om strafe als duurzaam aandenken mee naar huis te nemen. Dan kunt u de daarop afgebeelde vuurtoren, uitzichttoren, plompe toren, en het vliegveld nog elke dag aan uw hart drukken. Zuidstraat 2, Telefoon (01115)-318 4 langs sfrand, velden, bos of duinen. Wij beschik ken over een grote col lectie mak-snelle en ui terst betrouwbare paar den. Er wordt vrij èn on der geleide gereden. Het meest bekende adres: kraanplein 2, zierikzee telefoon 3179 grote collectie 17e eeuwse tegels moderne sieraden waskaarsen volkskunst antiek permanente expositie gratis entree Omringd van warme zonnestralen aan ’t strand en golven bij de ree. Men kan daar fijn diep ademhalen en rustig zonnen aan de zee. Het lichaam krijgt dan nieuwe krachten voor d'arbeid die U dan weer wacht, verkwikkend slapend, vele nachten en nieuwe moed U tegenlacht. Ga dan nog even rustig kopen, loop steeds genietend door de zaak, en zal dan opgewekt daar kopen, voor U begint aan nieuwe taak. Veel keus is er voor alle mensen, voor oud en jong, voor klein en groot. Vervult U blijde en schone wensen en dankt met vreugd wat U genoot. Vaarwel mijn zee en bos en stranden, brengt U mijn hartelijke groet. Van weerzien wrijf ik in de handen. Leef een geheel jaar op moed. Denk dan verblijd aan bos en zee, aan M. J. J. die stemt tevréé en aan de spiegel op de hoek, de zaak waar U steeds kopen moet. Tot ziens mijn mensen, van noord tot zuid en vele groeten tot besluit. I (vanaf 1 juli) van de haven Burghsluis (in de Westhoek van Schouwen). Vertrektijden: s morgens 9.30 uur naar Europa’s langste brug; ’s middags 13.30 uur (maandag t/m vrijdag naar de visafslag te Colijnsplaat. Zaterdags en zondags alléén op ver zoek. Verder worden ook tochten gemaakt met sportvissers. Bil lijke prijzen; kinderen half geld. Consumpties aan boord ver krijgbaar. Extra tochten op aanvraag. Gezelschappen en groepen ontvangen reductie. (Wijzigingen voorbehouden). Groepen en gezelschappen alleen op aanvraag. Inlichtingen: teléfoon (01115) 451 I I I 5 elke avond geopend fof 24.00 uur elke dag geopend van 12.00-21.00 uur S.W.v.o.HOEK Xdehoeki ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦j o o o o o o o o o Café-restaurant Molenstraat 1 Telefoon (01119) 248 Keuken gehele avond open! Aparte zaal voor grote gezelschappen (150 personen) rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 8