A. L. BAKKER ZONEN RAIFFEISENBANK SCHOUWEN VERFBANdel Motel De Zeeuwse Stromen M. J. JONKER ZN. „GRIEZELEN” IN DE TENT.. i JACOB CATS” te Renesse Mofelweg 5 - Telefoon (01116) 317 - 422 Cliina-matten van flink formaat M. J. J. stemt tevrée DE REDER'J WESTE CHOUWEN Restaurant a la carte Bar 5 Manege Versepuf POORT jfLl BURGH OPENINGSUREN: t RESTAURANT A LA CARTE J HAAMSTEDE HOEFT NIET MEER’ spaarbank en alle bankzaken door paard te leren rijden of mooie tochten te maken BROUWERSHAVEN Verse zeevis- specialiteiten AFVAARTEN DAGELIJKS RENESSE TEL. 316 SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 8 Tong Paling Garnalen Zulke prijzen vindt u alleen bij: TELEFOON (0 1115) 278 naar: UNIEKE RONDVAARTEN OP DE OOSTERSCHELDE elke avond geopend tol 24.00 uur en voor SPORT - MEUBELEN HUISHOUDELIJK - KUNSTNIJVERHEID Vergroot uw vakantie vreugde Voor: Verf Glas Behang Ijzerwaren Gereedschappen Borstelwerk Aluminium jaloezieën Raamventilatoren Strandartikelen INWISSELEN VAN VREEMDE VALUTA EN REISCHEQUES Kent u dat griezelig-koude gevoel, als u zó uit uw warme slaapzak op dat kille tentzeil moet stappen? Óf op die kale houten vloer van uw caravan? Zuidstraat 2, Telefoon (01115)-318 BAKKER, Burgh, bespaart u alle „grie zels” door zijn fijne praktische, gezelli ge, behaaglijke Kantoor Haamstede, Burghseweg 48 (tel. 01115-393): van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 2.00-4.00 uur: woensdagavond van 7.00-8.00 uur. Kantoor Renesse, Zeeanemoonweg (tel. 01116-440): van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Kantoor Serooskerke, Dorpsweg 8 (tel. 01117-272): maan dagavond van 7.00-9.00 uur: donderdag van 9.00-12.00 uur: zaterdag van 9.00-11 00 uur. Kantoor Scharendijke, Elkerzeeseweg 17 (tel. 01117-374): van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur; woensdag avond van 6.00-7.30 uur. Zitting te Brouwershaven (in het Ned. Herv. verenigings- langs strand, velden, bos of duinen. Wij beschik ken over een grote col lectie mak-snelle en ui terst betrouwbare paar den. Er wordt vrij èn on der geleide gereden. Het meest bekende adres: Hogezoom 132 - Renesse Telefoon (01116) 492 Ideaal om uw tent of uw caravan hui selijk aan te kleden, waarbij u nog kunt kiezen uit twee royale maten: 140 X 180 cm 7,75 160 X 230 cm 9,95 Omringd van warme zonnestralen aan ’t strand en golven bij de ree. Men kan daar fijn diep ademhalen en rustig zonnen aan de zee. Het lichaam krijgt dan nieuwe krachten voor d'arbeid die U dan weer wacht, verkwikkend slapend, vele nachten en nieuwe moed U tegenlacht. Ga dan nog even rustig kopen, loop steeds genietend door de zaak. zal dan opgewekt daar kopen, U begint aan nieuwe taak. Veel keus is er voor alle mensen, voor oud en jong, voor klein en groot. Vervult U blijde en schone wensen en dankt met vreugd wat U genoot. Vaarwel mijn zee en bos en stranden, brengt U mijn hartelijke groet. Van weerzien wrijf ik in de handen. Leef een geheel jaar op moed. Denk dan verblijd aan bos en zee, aan M. J. J. die stemt tevréé en aan de spiegel op de hoek, de zaak waar U steeds kopen moet. Tot ziens mijn mensen, van noord tot zuid en vele groeten tot besluit. Café-restaurant Molenstraat 1 Telefoon (01119) 248 Keuken gehele avond open! Aparte zaal voor elke dag geopend van 12.00-21.00 uur (vanaf 1 juli) van de haven Burghsluis (in de Westhoek van Schouwen). Vertrektijden: s morgens 9.30 uur naar Europa’s langste brug; ’s middags 13.30 uur (maandag t/m vrijdag naar de visafslag te Colijnsplaat. Zaterdags en zondags alléén op ver zoek. Verder worden ook tochten gemaakt met sportvissers. Bil lijke prijzen; kinderen half geld. Consumpties aan boord ver krijgbaar. Extra tochten op aanvraag. Gezelschappen en groepen ontvangen reductie. (Wijzigingen voorbehouden). Groepen en gezelschappen alleen op aanvraag. Inlichtingen: telefoon (01115) 451 SW.o.HOEK VdehoekI naast het postkantoor O O o o o o o o o grote gezelschappen (150 personen) Kunsthandel t kraanplein 2, zierikzee telefoon 3179 grote collectie 17e eeuwse tegels moderne sieraden waskaarsen volkskunst antiek permanente expositie middag van 13.00-14.00 uur. A

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 8