en VLEES BOUWGROND Wij vullen kampeergas- flesjes Slagerij DE KONING „DE HORIZON” EVENEMENTENLIJST Hoog- laag water Bezienswaardigheden KERKDIENSTEN WAARSCHUWING GEMEENTEMUSEUM WARNUNG Wilt U rust in mooie omgeving een Remonstrantse SPEELTUIN in SCHUDDEBEURS EN DIT gemeente in Lutherse kerk Zierikzee Coop. kolenveremging p.j. Prijs bungalow 17200,-. Koopt u daarom bij Bungalowpark SPREEKUREN 11 AUGUSTUS 1967 No. 8 Brouwershaven HAAMSTEDE-BURGH RENESSE Brouwersha- uur. BEZOEKT HET VAN ZIERIKZEE tinten - Komt dan met uw kinderen naar de RENESSE Maandag 14 augustus - Dorps huis: Bioscoopvoorstelling: 18.45 uur: ..En eeuwig zingen de bos sen”; 21.00 uur: ..Irma la Dou che”. ZIERIKZEE Woensdag 16 augustus, ’s avonds van 9.00-2.00 uur wijnfeest en finale verkiezing Miss Toerist 1967 in restaurant „Mondragon”. Elke donderdag 20.00 uur dia reportage „Zierikzee in kleur”. Restaurant ..Mondragon”, Oude Haven. Elke donderdag, 15.00 uur: Wan deling door oud-Zierikzee, on der deskundige leiding (vanaf het V.V.V.-kantoor op het Ha venplein). Iedere vrijdagmiddag orgelbe speling in de Gasthuiskerk, van 12.15-13.00 uur. ’s Avonds van 20.00-21.00 uur in de Grote kerk. Organist: Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam. BRUINISSE Zaterdag 12 augustus - 15.00 uur Ronde van Bru. wielerwedstrijd voor nieuwelingen. Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerweg): 10.00 en 15.00 en 19.00 uur. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich- gen bij de kosteres mevrouw De Jonge-Hoekman, Noorddijk- straat 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, inoverleg met de kosteres. Houdt u aan de volgende voor schriften: Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. Eerste kwaliteit vlees Eerste kwaliteit vleeswaren (internationaal bekroond) Grote sortering conserven en diepvriesartikelen 13.33 14.21 Katholischer Gottesdienst in deutscher sprache; sonntags. Renesse: 8.00 Uhr. Haamstede: 11.30 Uhr. Loop op de wegen, waar géén wandel- of fietspad is, ALTIJD LINKS. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 13.30-14.30 17.00 uur. 10.00 uur. n.m. 19.08 19.57 21.05 22.31 23.55 n.m. 12.32 13.34 14.46 16.09 17.29 18.34 19.23 20.06 BAOCOURANT Zondag 13 augustus. 10 uur: Dr. J. F. v. Royen, Rotterdam Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 9.00 10.30, 15.00 en 19.00 uur. Zondagsschool Haamstede Zondagsschool om 10.00 uur tij dens de kerkdienst. 2.00 uur n.m. Vertrekpunt: 19 en 26 juli, 2, 16 en 30 augustus en 13 september vanaf de camping; 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus en 6 september vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. Laagwater v.m. 0.07 0.58 2.03 3.23 4.50 6.08 7.01 7.43 Nog verschillende percelen R.K. Kerk Haamstede (Serooskerkseweg 2): Eucharistievieringen zaterdag avond 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse (tent- kerk. Oude Moolweg): Eucharis tievieringen zaterdagavond 19.00 uur, zondag 9.30. 11.00 en 19.00 uur. Burgh (Herv. kerk, Ring, centrum): In de maanden juli en augustus Eucharistievie ring zaterdag- en zondagavond 19.00 uur. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Zondag 13 augustus 1967 Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.15 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Renes- se: 9.00, 10.15 en 19.00 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Scharen dijke: 10.00 uur, ven: 11.00 uur. Dinsdag 15 augustus - 10.30 uur zaal Bom: Bioscoopvoorstelling Winnetou het grote opperhoofd. 19.15 uur: De Beul van Londen. (Der Henker von London). 21.15 uur: En eeuwig zingen de bos sen. Woensdag 16 augustus - 20.00 uur. Documentaire kleurenfilm „Schouwens Westhoek” in hotel Bom. Kassa open: 19.15 uur. Al le leertijden. 10.00 uur: Wandeling door de bos- en duinbezittingen van het Slot „Haamstede”. Start bij de ingang van het Slot. 13.30 uur: Excursie per auto bus naar diverse landbouwbe drijven. Oogstmachines in wer king. Vertrek vanaf hotel Bom te Haamstede. Kaarten en in lichtingen bij de V.V.V.-kanto ren. Kosten f 3,-, kinderen f 2,-. Donderdag 17 augustus - 9.00 uur Morgenwandeling door de den nenbossen van het Domein, van af de Adr. v. d. Weijdeweg (60 meter westelijk van het pomp station). Duur plm. 2 uren. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Burgerweeshuis: Cora van Cit- ters - Jan Jongschaap - G. H. Breetvelt - Frangois v. d. Ende - Frans Hage - Ad en Tessa Braat. Expositie dagelijks van 10.00- 17.00 uur. 's-Gravensteen: Expositie van werken van kunstschilder Piet Bulthuis uit Middelburg. Geo pend van 7 juli tot en met 19 augustus (behalve zondags) van 14.00-17.00 uur. Donderdags ook van 20.00-22.00 uur. Beobachten Sie bitte stehende Vorschriften. Schwimmen Sie niemals bei Eb be oder niedrigem Wasser. Das ist sehr gèfahrlich. Es ist verboten sich in einem Ruderboot, Kajak, Gummiboot, auf einem Schlauch, Luftbett oder in irgend welchcn znm Schwimmen geeigneten Fahr- zeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-1130 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde weg. Toegang gratis. Geref. Kerk Haamstede: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Renesse: 19.00 uur. Scha rendijke: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. Midden in de prachtige bossen Gezellig terras en een goede consumptie! Bij Romijn kan men wel zijn, want de dranken zijn er fyn D. H. 15, 12 augustus-19 augustus 1967 Hoogwater vm. 6.45 7.35 8.35 9.55 11.18 12.33 0.59 1.49 Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10 en 3 Haamstede: 5 uur in de Geref. I kerk. alle merken op het juiste gewicht en tegen voordelige prijzen! OUWERKERK Iedere woensdagmiddag organi seert Staatsbosbeheer een rond leiding onder deskundige lei ding door het vogelgebied. De ze rondleidingen zijn gratis en worden gehouden tot en met 13 september a.s. Vertrektijden: Gevestigd in het zestiende eeuwse stadhuis, waarvan het oudste gedeelte in de veertiende eeuw als vleeshal werd gebouwd. Oorkonden schilderijen prenten bodemvondsten zilver kristal aardewerk zegelstempels scheeps modellen enz., geven tezamen een indruk van het rijke verleden van deze oude stad. Geopend: maandag tot en met zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 50 cent, kinderen 25 cent. ..ii beschikbaar. Erfpacht f 540,- F M M - Ru roll Te bevragen J. C. BIJKERK, Zandstraat 1, Burgh, telefoon Weeldeweg 58 - Tel. (01115) 678 1 (01115)-246. versterkt uw vakantievreugd! Kerkstraat 26 - Burgh - tel. 440 Hoogenboomlaan RENESSE Gedurende de maanden juli en augustus zal de Ned. Herv. kerk te Renesse iedere dinsdag en vrijdag van 11.00-12.00 uur ter bezichtiging worden openge steld. SCHARENDIJKE Elke donderdagavond serie kleurendia’s (17 augustus laat ste maal), Arbeid en rust langs Schouwse kust, 20.00 uur in het Herv. Verenigingsgebouw. De laatste voorstellingen worden gegeven in de week van 14 tot en met 19 augustus. Vrijdag 11 augustus: Muziekuit voering van de muziekkorpsen „Apollo” van Brouwershaven en „Con Amore” van Noordgouwe. Aanvang: 8.00 uur met om plm. 9.00 uur lampionoptocht. Na af loop nog populaire muziek. Artsen Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56, telef. (01115) 280. Spreekuren: maandag t/m vrij dag van 8.00-9.00 en van 17.00- 18.00 uur; zaterdag van 9.00-9.30 uur. Boodschappen vóór 9.30 u. Renesse: H. J. «imons, Hoge- zoom 186. Alle werkdagen van 8.00-9.00 en 5.00-6.00 uur. Brouwershaven: W. J. Terpstra. Spreekuur 8.00-9.00 uur. Scharendijke (in ’t wijkgebouw): W. J. Terpstra; maandag, woensdag en vrijdag van 11.00- 11.30 uur. Tandarts Haamstede: D. H. de Kup, Breedsteweg 15, spreekuur maandag, dinsdag, donderdag uur, vrijdag 16.00- Zaterdag van 9.00- Woensdag 16 augustus - Dorps huis: Bioscoopvoorstelling: 15.30 uur: Familievoorstelling „Win netou het grote opperhoofd”; 19.00 uur: „De Beul van Lon den”; 21.15 uur „En eeuwig zin gen de bossen”. Woensdagavond, Mittwochabend 16 augustus - N.H. kerk, 8.00 uur: Tweede internationale zangdienstMedewerkenden zanggroep uit Wuppertal en de zangeres Frannie Faassen; orga nist Kees Groenleer. Zwei- sprachiger Gesangdienst mit Sangerkreis aus Wuppertal en de Sangerin Frannie Faassen. Iedere dag dancing in „Para diso”, Stoofweg’

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 1