A. L. BAKKER ZONEN Motel De Zeeuwse Stromen te Renesse RAIFFEISENBANK SCHOUWEN VEREÜandel 1 PALINGBROOD J ACOB CATS” LINDA LU BADPAKKEN en BIKINI’S Wij Millen kampeergas- flesjes Zonnebrillen verplicht! voor mannen REDER'J WESTE CHOUWEN POORT DE Restaurant a la carte Bar Manege Verseput BROUWERSHAVEN RESTAURANT A LA CARTE UNIEKE RONDVAARTEN Kunsthandel OPENINGSUREN: Brouwershaven Coöp. kolenvereniging E.M.M. - Burgh INWISSELEN VAN VREEMDE VALUTA EN REISCHEQUES Verse zeevis specialiteiten POTAPPEL’S palingbroodbakkerij spaarbank en alle bankzaken AFVAARTEN DAGELIJKS door paard te leren rijden of mooie tochten te maken NOORDGOUWE - Brouwerijstraat 5 iTHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlilllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllillïï Zoekt U kwaliteit? of een prettige bediening? Dan naar VéGé WAGEMAKER’S Z.B. Brood - Banket - Levensmiddelen JACOB CATS’ - Brouwershaven Samstagabend TANZEN mil R. B.-group „FULL OF SOUL’* Bij uw vakantie op Schouwen SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 8 Vergroot Café-restaurant Tong Paling Garnalen (jaargang 1967) uit naar: OP DE OOSTERSCHELDE Motelweg 5 - Telefoon (01116) 317 - 422 Weeldeweg 58 - Tel. (01115)678 O O O o o o o o o uw vakantie vreugde Voor: Verf Glas Behang Ijzerwaren Gereedschappen Borstelwerk Aluminium jaloezieën Raamventilatoren Strandartikelen Kantoor Haamstede, Burghseweg 48 (tel. 01115-393): van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 2.00-4.00 uur; woensdagavond van 7.00-8.00 uur. Kantoor Renesse, Zeeanemoonweg (tel. 01116-440): van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Kantoor Serooskerke, Dorpsweg 8 (tel. 01117-272): maan dagavond van 7.00-9.00 uur; donderdag van 9.00-12.00 uur; zaterdag van 9.00-11.00 uur. Kantoor Scharendijke, Elkerzeeseweg 17 (tel. 01117-374); van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur; woensdag avond van 6.00-7.30 uur. Zitting te Brouwershaven (in het Ned. Herv. verenigings gebouw): woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur; vrijdag middag van 13.00-14.00 uur. U zou toch ook niet willen dat die arme stakkerds verblind raken door die oceaan van kleuren, door die vloed van verrukke lijk geraffineerde modellen van de wereld beroemde Ja, dit jaar zijn ze nog overrompelender, nog begeerlijker dan het vorig jaar. Stuk voor stuk het bewijs dat een vrouw met zo weinig aan toch „gekleed” kan zijn én hoe! Bij BAKKER zult u, met of zonder zonne bril, ademloos staan kijken naar deze zon en-zee-weelde ZIERIKZFE Poststraat 8-10 Caustraat 18-20 hoort echt Schouws (vanaf 1 juli) van de haven Burghsluis (in de Westhoek van Schouwen). Vertrektijden: s morgens 9.30 uur naar Europa’s langste brug; ’s middags 13.30 uur (maandag t/m vrijdag naar de visafslag te Colijnsplaat. Zaterdags en zondags alléén op ver zoek. Verder worden ook tochten gemaakt met sportvissers. Bil lijke prijzen; kinderen half geld. Consumpties aan boord ver krijgbaar. Extra tochten op aanvraag. Gezelschappen en groepen ontvangen reductie. (Wijzigingen voorbehouden). Groepen en gezelschappen alleen op aanvraag. Inlichtingen: telefoon (01115) 451 langs strand, velden, bos of duinen. Wij beschik ken over een grote col lectie mak-snelle en ui terst betrouwbare paar den. Er wordt vrij èn on der geleide gereden. Het meest bekende adres: Hogezoom 132 - Renesse Telefoon (01116) 492 kraanplein 2, zierikzee telefoon 3179 grote collectie 17e eeuwse tegels moderne sieraden waskaarsen volkskunst antiek permanente expositie gratis entree alle merken op het juiste gewicht en tegen voordelige prijzen! f CAFÉ-RESTAURANT 1 elke dag geopend van 12.00-21.00 uur elke avond geopend tof 24.00 uur ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J Molenstraat 1 Telefoon (01119) 248 Keuken gehele avond open! Aparte zaal voor grote gezelschappen (150 personen) nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BURGH TELEFOON (0 111 5) 278 Tr/i/iriirrmrnrrrririirrirriiirrrr/llimiiii/rriltfmirrr) S.W.v.o.HOEK \dehoek| RENESSE TEL 316 naast het postkantoor

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 8