t s I I i f 1 I "1 1 Luxe artikelen B i i I WASSERETTE EVENEMENTENLIJST en hUHUHB Hoog- Kranten - Tijdschriften Fotokaarten Leesbibliotheek enz. Camping laag water tl B „Duinrand” Zaterdag 5 augustus a.s. - door Kartingclub West-Brabant - Circuit Veerplateau „De Val” DOE HET ZELF O KERKDIENSTEN CENTRUM Souvenirs Kunstnijverheid Huishoudelijke artikelen Hengelsport Speelgoed - Lederwaren Camping-artikelen Camping-gaz Boeken en pockets Dit alles en nog veel meer vindt U in onze twee zaken ■1 H Camping „Julianahoeve" Entree f 1,50 (kinderen f 0,75) Aanvang 2.00 uur Toegang uitsluitend via Industrieterrein 4 AUGUSTUS 1967 No. 7 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven HAAMSTEDE - BURGH uur. POSTSTRAAT 3 ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 3395 RENESSE Dorps uur: 12.32 KARTING RACES ZIERIKZEE BADCOURANT Uw adres voor hout, board, triplex en bouwpakketten en nog vele andere dingen die U gebruiken kunt Groenleer. Gesangdienst BRUINISSE Zaterdag 12 augustus - 15.00 uur Ronde van Bru, wielerwedstrijd voor nieuwelingen. Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerweg): 10.00 en 15.00 en 19.00 uur. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. n.m. 14.10 14.55 15.38 16.21 17.01 17.43 18.24 19.08 GOUDZWAARD Haamstede HOOGERHUIS Renesse Katholischer Gottesdienst in deutscher spraehe; sonntags; Renesse: 8.00 Uhr. Haamstede: 11.30 Uhr. n.m. 19.58 20.37 21.16 21.57 22.37 23.20 ZIERIKZEE Woensda.g 9 augustus, ’s avonds van 9.00-2.00 uur wijnfeest en verkiezing Miss Toerist 1967 in restaurant „Mondragon”. Elke donderdag 20.00 uur dia reportage „Zierikzee in kleur”. Restaurant „Mondragon”, Oude Haven. Elke donderdag, 15.00 uur: Wan deling door oud-Zierikzee, on der deskundige leiding (vanaf het V.V.V.-kantoor op het Ha venplein). Iedere vrijdagmiddag orgelbe speling in de Gasthuiskerk, van 12.15-13.00 uur. ’s Avonds van 20.00-21.00 uur in de Grote kerk. Organist: Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam. Zondag 6 augustus 1967 Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.15 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Renes se: 9.00. 10.15 en 19.00 uur. Noordwelle: 9.30 uur. Scharen dijke: 9.30 uur. Brouwershaven: 9.30 uur. Bonds- kampeerplaats A.N.W B. Tevens compleet ingerichte caravans Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 9.00 10.30. 15.00 en 19.00 uur. Maandag 7 augustus huis: Bioscoopvoorstelling: 10.30 „Flipper en de piraten”; 19.00 uur: „Drie dolle tantes”; 21.15 uur: „Er is nog plaats in de hel”. Zondagsschool Haamstede Zondagsschool om 10.00 uur tij dens de kerkdienst. Geref. Kerk Haamstede: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Renesse: 19.00 uur. Scha rendijke: 9.00. 10.30 en 19.00 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. Dinsdag 8 augustus - 10.30 uur, zaal Bom: Bioscoopvoorstelling „Winnetou keert terug"; 19.00 uur: „Drie dolle tantes”; 21.15 uur: „Winden waaien om de rot sen”. Woensdag 9 augustus - 20.00 uur Document, kleurenfilm „Schou- wens Westhoek" in hotel Bom. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. 10.00 uur: Wandeling door de bos- en duinbezittingen van het Slot „Haamstede”. Start bij de ingang van het Slot. 13.30 uur: Excursie per auto bus naar diverse landbouwbe drijven. Oogstmachines in wer king. Vertrek vanaf hotel Bom te Haamstede. Kaarten en in lichtingen bij de V.V.V.-kanto- ren. Kosten f 3.-. kinderen f 2,-. Donderdag 10 augustus - 9.00 u. Morgenwandeling door de den nenbossen van het Domein, van af de Adr. v. d. Weijdeweg (60 meter westelijk van het pomp station). Duur plm. 2 uren. 14.30 uur: „Van schil tot klok huis”: gratis boomgaard-excur- sie naar „Boeyesbosch”, Burgh. Ingang bij trapgevelhuisje aan de Ring 20.00 uur: Documentaire kleu renfilm „De bewoners van de inlagen”. Kassa open: 19.15 uur. Alle leeftijden. Laagwater v.m. 7.31 8.14 8.50 9.28 10.09 10.51 11.39 0.07 Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10 en 3 Haamstede: 5 uur in de Geref. kerk. BROUWERSHAVEN Zaterdag 5 augustus - 20.00 uur: Grote openluchtavond op de Markt voor jong en oud. Bal- lonwedstrijd, groot kampvuur, lampionoptocht e.a., met mede werking van de Muziekvereni ging „Apollo". Volksdansen. R.K. Kerk Haamstede (Serooskerkseweg 2): Eucharistievieringen zaterdag avond 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse (tent- kerk, Oude Moolweg): Eucharis tievieringen zaterdagavond 19.00 uur. zondag 9.30. 11.00 en 19.00 uur. Burgh (Herv. kerk, Ring, centrum): In de maanden juli en augustus Eucharistievie ring zaterdag- en zondagavond 19.00 uur. OUWERKERK Iedere woensdagmiddag organi seert Staatsbosbeheer een rond leiding onder deskundige lei ding door het vogelgebied. De ze rondleidingen zijn gratis en worden gehouden tot en met 13 september a.s. Vertrektijden: 2.00 uur n.m. Vertrekpunt: 19 en 26 juli, 2. 16 en 30 augustus en 13 september vanaf de camping; 12 en 26 juli. 9 en 23 augustus en 6 september vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. Woensdag 9 augustus - Dorps huis: Bioscoopvoorstelling: 10.30 uur: „Winnetou ^keert terug”; 19.00 uur: „De wurgende shawl”; 21.15 uur: „Winden waaien om de rotsen”. Woensdagavond, Mittwochabend 9 augus&us - N.H. kerk. 8.00 uur: Internationale zangdienst. Mede werkenden: zang- en muziek groep uit Wuppertal 100 per sonen) en het combo „Christy Five” uit Utrecht. Zweisprachi- ger Gesangdienst. Sangerkreis aus Wuppertal und Musikgruppe Christy Five aus Utrecht. De familiecamping bij uitstek! Ook al vertoeft U niet op onze camping, toch kunt U gebruik maken van onze L. J. BLOM - Westenschouwen Hogeweg 96 - Tel. (01115) 255 5 augustus—12 augustus 1967 Hoogwater vm. 1.42 2.25 3.11 3.56 4.36 5.18 6.01 6.45 Bezoek met uw tent of caravan onze camping groot 22 hectare, door beplanting geheel in apar te veldjes verdeeld. Zo'n veldje is voor uw tent, of caravan, ook voor het gehele seizoen te huur. en tenthuisjes te huur; nog vrij in naseizoen. Eigen uitgang naar strand, alle mogelijke service op de camping aanwezig. Kom kijken of vraag folders. ^rrrerrrrrrrrrrrfrrrrrrrrrfrefrrrrrrrerremrrrrrrrrrrrrrrrrtr} s rirrrruiirrriiiirirriiirimiirriinriiiiiirrriimiiiiiiiiiti. RENESSE - Hoogenboomlaan 42 - Tel. (01116)414 Alle geschenken en souvenirs zijn overzichtelijk uitgestald en U mag overal in onze ruime winkels vrijuit rondlopen. Het hoeft dus geen probleem te zijn wat zal ik voor thuis mee nemen? Ga daarom gezellig winkelen bij SCHARENDIJKE Elke donderdagavond serie kleurendia’s (17 augustus laat ste maal), Arbeid en rust langs Schouwse kust, 20.00 uur in het Herv. Verenigingsgebouw. De laatste voorstellingen worden gegeven in de week van 14 tot en met 19 augustus. Vrijdag 11 augustus: Muziekuit voering van de muziekkorpsen „Apollo” van Brouwershaven en „Con Amore” van Noordgouwe. Aanvang: 8.00 uur met om plm. 9.00 uur lampionoptocht. IS Woensdagavond. Mittwochabend 16 augustus - N.H. kerk, 8.00 uur: Tweede internationale zangdienst. Medewerkenden zanggroep uit Wuppertal en de zangeres Frannie Faassen; orga nist Kees Groenleer. Zwei- sprachiget' Gesangdienst mit Sangerkreis aus Wuppertal en de Sangerin Frannie Faassen. Iedere dag dancing in „Para diso”, Stoofweg.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 1