WASSERETTE 8 EVENEMENTENLIJST Hoog- en Camping vakantie moermonke cwekms qeiiekms wn mlije Wilt U in uw laag water Bezienswaardigheden Duinrand” rZt/g klaar zijn KERKDIENSTEN WAARSCHUWING WARNUNG BETER BIJ BOUWMAN! EN DIT VOETGANGERS Gereformeerde Gemeente - Haamstede Zondag 30 juli 10.00. 3.00 en 7.00 uur Cara vanberging in de wintermaanden SLAGERIJ H. BOUWMAN - Burgh SPREEKUREN 28 JULI 1967 No. 6 Brouwershaven Brouwersha- D. SCHARENDIJKE Elke serie BROUWERSHAVEN unten- BADCOURANT HAAMSTEDE-BURGH Dinsdag 1 augustus - 19.00 uur: Zaal Bom, bioscoopvoorstelling: James Bond 007 contra Dr. No. 21.15 uur: „Winden waaien om de rotsen”. Woensdag 2 augustus- 20.00 uur: Document, kleurenfilm „Schou- wens Westhoek” in hotel Bom. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. 10.00 uur: Wandeling door de bos- en duinbezittingen van het Slot „Haamstede”. Start bij de ingang van het Slot. 13.30 uur: Excursie per auto bus naar diverse landbouwbe drijven. Oogstmachines in wer king. Vertrek vanaf hotel Bom te Haamstede. Kaarten en in lichtingen bij de V.V.V.-kanto- ren. Kosten f 3,-, kinderen f 2,-. Donderdag 3 augustus - 9 uur: Morgenwandeling door de den nenbossen van hét Domein, van af de Adr. v. d. Weijdeweg (60 meter westelijk van het pomp station). Duur plm. 2 uren. 14.30 uur: „Van schil tot klok huis”: gratis boomgaard-excur- sie naar „Boeyesbosch”, Burgh. Ingang bij trapgevelhuisje aan de Ring. 20.00 uur: Documentaire kleu renfilm ..De bewoners van de inlagen”. Kassa open: 19.15 uur. Alle leeftijden. Oriënte- „Sparta”. modellen, zeekaarten e.d. in het speellokaal van de kleuterschool te Ouwerkerk. Geopend iedere avond - behalve ’s zondags van 7.30 tot 9 uur. Filmvoorstellingen: 1 augustus 18.30 uur kindervoor stelling, 20.00 uur „Geen plaats voor wilde dieren”. Houdt u aan de volgende voor schriften: Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-1130 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde weg. Toegang gratis. Zondagsschool Haamstede Zondagsschool om 10.00 uur tij dens de kerkdienst. 13.23 14.10 13 30-14.30 17.00 uur. 10.00 uur. H. 15, DE HAAN'S WILD 4 GEVOGELTE DELICATESSEN-COMESTIBLES 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrijven voor, dat U links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn dient men deze te volgen! De familiecamping bij uitstek! Ook al vertoeft U niet op onze camping, toch kunt U gebruik maken van onze L. J. BLOM - Westenschouwen 1 Hogeweg 96 - Tel. (01115) 255 n.m. 19.39 20.27 21.31 22.47 23.57 v.m. 1.08 1.53 2.44 3.56 5.10 6.09 6.54 7.31 BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich- gen bij de kosteres mevrouw De Jonge-Hoekman, Noorddijk- straat 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerweg): 10.00 en 15.00 en 19.00 uur. Zaterdag 29 juli: 8.00 uur n.m. concert door het harmoniegezel- scha „Nieuw Leven” op de cam ping. Aansluitend lampionop- tocht, kampvuur en gondelvaart op de kreek (bij eventueel slecht weer wordt dit programma ver schoven naar vrijdag 4 augus tus). Loop op de wegen, waar géén wandel- of fietspad is, ALTIJD LINKS. Laagwater n.m. 13.35 14.23 15.21 16.37 17.38 18.33 19.14 19.58 Zaterdag 5 augustus - 20.00 uur: Grote openluchtavond op de Markt voor jong en oud. Bal- lonwedstrijd, groot kampvuur, lampionoptocht e.a., met mede werking van de Muziekvereni ging „Apollo”. Volksdansen. Zaterdag 29 juli, 14.00 uur: Strandfeest voor kinderen, o.a. schatgraven en behendigheids spelen. de Kup, spreekuur Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en ZIERIKZEE Woensdag 2 augustus ’s avonds van 9.00-2.00 uur wijnfeest en verkiezing Miss Toerist 1967 in restaurant „Mondragon”. Elke donderdag 20.00 uur dia reportage „Zierikzee in kleur”. Restaurant „Mondragon”, Oude Haven. Elke donderdag, 15.00 uur: Wan deling door oud-Zierikzee, on der deskundige leiding (vanaf het V.V.V.-kantoor op het Ha venplein). Iedere vrijdagmiddag orgelbe speling in de Gasthuiskerk, van 12.15-13.00 uur. ’s Avonds van 20.00-21.00 uur in de Grote kerk. Organist: Dirk .lansz. Zwart uit Rotterdam. Zondag 6 augustus ringsrit motorclub Start 14.00 uur bij de Spuiterij Kort. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 2a. cent. Burgerweeshuis: Cora van Cit- ters - Jan Jongschaap - G. H. Breetvelt - Francois v. d. Ende - Frans Hage - Ad en Tessa Braat. Expositie dagelijks van 10.00- 17.00 uur. ‘s-Gravensteen: Expositie van werken van kunstschilder Piet Bulthuis uit Middelburg. Geo pend van 7 juli tot en met 19 augustus (behalve zondags) van 14.00-17.00 uur. Donderdags ook van 20.00-22.00 uur. Zondag 30 juli 1967 Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.15 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Renes se: 9.00, 10.15 en 19.00 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Scharen dijke: 10.00 uur. ven: 11.00 uur. Iedere woensdagmiddag organi seert Staatsbosbeheer een rond leiding onder deskundige lei ding door het vogelgebied. De ze rondleidingen zijn gratis en worden gehouden tot en met 13 september a.s. Vertrektijden: 2.00 uur n.m. Vertrekpunt: 19 en 26 juli, 2, 16 en 30 augustus en 13 september vanaf de camping; 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus en 6 september vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. RENESSE Maandag 31 juli - 19.00 en 21.15 uur: Dorpshuis, bioscoopvoor stelling „Winden waaien om de rotsen”. Woensdag 2 augustus - 19.00 uur: Dorpshuis, bioscoopvoor stelling „James Bond 007 contra Dr. No. Woensdagavond 2 augustus - N.H. kerk, 20.00 uur: „Zomer- avondstilte”. Solisten: Kees Groenleer, orgel, P. C. Verpoor- ten, trompet. Spreker: Ds. L. Lingen, Middelburg: Vind ik God in de natuur? Liturgie: Ds. N. J. Flink, Burgh. Iedere dag dancing in „Para diso”. Stoofweg. Katholischer Gottesdienst in deutscher sprache; «onntags. j Renesse: 8.00 Uhr. Haamstede: 11.30 Uhr. Beobachten Sie bitte stehende Vorschriften. Schwimmen Sie niemals bei Eb be oder niedrigem Wasser. Das ist sehr gefahrlich. Es ist verboten sich in einem Raderboot, Kajak, Gummiboot. auf einem Schlauch, Luftbett oder in irgend welchen zum Schwimmen geeigneten Fahr- zeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. $3 R.K. Kerk Haamstede (Serooskerkseweg 2): Eucharistievieringen zaterdag avond 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse (tent- kerk, Oude Moolweg): Eucharis tievieringen zaterdagavond 19.00 uur, zondag 9.30, 11.00 en 19.00 uur. Burgh (Herv. kerk, Ring, centrum): In de maanden juli en augustus Eucharistievie ring zaterdag- en zondagavond 19.00 uur. ^4 TORENWEG 25 m- ■^^ARDE.^TJIT Ds. J. v. Haaren van Amersfoort Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10 en 3 uur. Haamstede: 5 uur in de Geref. kerk. Geref. Kerk Haamstede: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Renesse: 19.00 uur. Scha rendijke: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 9.00 10.30. 15.00 en 19.00 uur. 29 juli5 augustus 1967 Hoogwater vm. 7.19 8.05 9.02 10.15 11.29 12.30 0.55 1.42 donderdagavond kleurendia’s (17 augustus laat ste maal), Arbeid en rust langs Schouwse kust, 20.00 uur in het Herv. Verenigingsgebouw. De laatste voorstellingen worden gegeven in de week van 14 tot en met 19 augustus. Tandarts Haamstede: Breedsteweg maandïRg, dinsdag, donderdag uur, vrijdag 16.00- Zaterdag van 9.00- Aangeboden: E. v. d. PANNE, ..Zeelandia”, Stoofweg. Noordwelle. Laat ons U helpen met: Slavinken - Saucijzen - Tartaar - Karbonades - Gehakt enz. Verder alle vlees van rund, kalf en varken, meest van eigen geslacht en van eerste kwaliteit! Bekend zijn wij om onze specifiek Schouwse artikelen: Zeeuwse worst - boeren-leverworst - preskop. Keus uit 30 soorten vlees waren en vele bij-artikelen en grote sortering diepvries-artikelen Telefoon 213 RENESSE Gedurende de maanden juli en augustus zal de Ned. Herv. kerk te Renesse iedere dinsdag en vrijdag van 11.00-12.00 uur ter bezichtiging worden openge steld. OUWERKERK Van 4 juli tot en met 4 augus tus „Scheepspraet’, tentoonstel ling over scheepvaart, scheeps- Artsen Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56, telef. (01115) 280. Spreekuren: maandag t/m vrij dag van 8.00-9.00 en van 17.00- 18.00 uur; zaterdag van 9.00-9.30 uur. Boodschappen vóór 9.30 u. Renesse: H. J >imons, Hoge- zoom 186. Alle werkdagen van 8.00-9.00 en 5.00-6.00 uur. Brouwershaven: W. J. Terpstra. Spreekuur 8.00-9.00 uur. Scharendijke (in ’t wijkgebouw): W. J. Terpstra; maandag, woensdag en vrijdag vajj 11.00- 11.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 1