X HENGEL- SPORT- ARTIKELEN PALINGBROOD JONKER Snijbloemen Wij vullen kampeergas- flesjes Wilt U in uiv vakantie TAPIFLEX BALATRED Horloger Juwelier Walhout LINOLEUM vast TAPIJT L I. DE SPIRT ZN I J 7 1 JUWELEN IN HAAMSTEDE ZEE SPORTVISSEN op de Oosterscheldc met speciaal daarvoor ingerichte motorschepen. Vertrek vanuit de haven van Burghsluis. Zie onze folders. vlug klaar zijn? I BETER BIJ BOUWMAN! ALLES Bloedkoraal Paarlen horloges Granaat Zilveren souvenirs Gouden sieraden WMF Luxe artikelen Zeeuwsche knopen Oud Hollands Kienzle reiswekkers Gouden sluitingen Junghans uurwerken Telefoon (01115) 532 Haamstede Zuidstraat 14 Gereformeerde Gemeente - Haamstede Coöp. kolenvereniging E.M.M. - Burgh Hoe werkt de POTAPPEL’S palingbroodbakkerij Uw adres voor siergaas GEMEENTEMUSEUM C. FASOL SLAGERIJ H. BOUWMAN - Burgh J. L. Edelschaap SLUIJS ZN GAZONMAAIERS I I Zenith DE BADCOURANT KERKDIENSTEN Expositie in 's Gravensteen te Zierikzee Bij uw vakantie op Schouwen SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 2 VAN ZIERIKZEE uit Makelaarskantoor Weeldeweg 58 - Tel. (01115) 678 ZIERIKZEE Poststraat 8-10 Caustraat 18-20 1953, zijn enige werken toege voegd. Geopend van 7 juli tot en met 19 augustus 1967, dagelijks van 14 tot 17 uur en _de donderdag avonden van 20 tót 22 uur. Zon dags gesloten. Strandpastoraat Scharendijke Vrijdag 30 juni: Uitleen biblio theek. Zaal open van 19 tot 20 uur in het Ned. Herv. Vereni gingsgebouw. Zondag 2 juli: Interkerkelijke dienst in de Ned. Herv. Kerk met medewerking van zangko ren uit Haamstede en Scharen dijke. Zondag 25 juni en zondag 2 juli 10.00 en 2.30 uur ds. F. HARINCK van Benthuizen (ook gekleurd), geer palen, riet matten, tonkinstokken, tuin- en graszaden, kunstmest, tuinaarde, gedr. koemest, handsproeiers GOUDZWAARD Haamstede HOOGERHUIS Renesse BEZOEKT HET Renesse - Hoogezoom - tel. 450 Telefoon 213 Molenweg 63 - Oostertand Telefoon (01114)578 Hoogezoom 44 - Haamstede tel. 437 tuingereedschappen Maar óók voor uw Vloerenbedrijf Zierikzee Telefoon (01110) 2134-2531 hoort echt Schouws Weet U wat een verstandig mens doet bij aan- en verkoop van on roerend goed? Hij vraagt géén be middeling aan een drukdoende scharrelaar maar wél aan een des kundig en beëdigd makelaar! Bloemenmagazijn Zuidstraat 4 - Haamstede Telefoon (01115)566 Gevestigd in het zestiende eeuwse stadhuis, waarvan het oudste gedeelte in de veertiende eeuw als vleeshal werd gebouwd. Oorkonden schilderijen prenten bodemvondsten zilver kristal aardewerk zegelstempels scheeps modellen enz., geven tezamen een indruk van het rijke verleden van deze oude stad. Geopend: maandag tot en met zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 50 cent, kinderen 25 cent. Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerweg): 10.00 en 14.30 uur. R.K. Kerk Haamstede (Serooskerkseweg 2): Eucharistievieringen zaterdag avond 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse (tent- kerk, Oude Moolweg): Eucharis tievieringen zaterdagavond 19.00 uur, zondag 8.00, 9.30, 11.00 en 19.00 uur. Burgh (Herv. kerk, Ring, centrum): In de maanden juli en augustus Eucharistievie ring zaterdag- en zondagavond 19.00 uur. wat u nodig hebt voor het vissen in zee vindt u in ruime keuze bij potplanten - tuinzaden - tuingereedschappen gazonmaaiers Ruim gesorteerd verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. Aanm.: C. J. Moermond, Kloos- terweg 52, Haamstede, telefoon 01115-620 (t/o „Witte van Haam stede”). Let op ons nieuwe adres prikkeldraad, normaal gaas werk, kleurcarbolineum, kool- teer, bruine carbolineum, tuin netten, diverse soorten plastic (ook voor onderzeil in tenten), bestrijdingsmiddelen voor- tuin en kamerplanten. Onze produkten munten uit in kwaliteit én zijn het voordeligst in prijs! Zondag 25 juni 1967 Herv. Kerk Burgh: 9.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.15 en 19.00 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur. Brouwershaven: 11.00 uur. Zondagsschool Haamstede Zondagsschool om 10.00 uur tij dens de kerkdienst. Geref. Kerk Haamstede: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Scharendijke: 9.30 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 9.00 10.30, 15.00 en 19.00 uur. Piet Bulthuis woonachtig te Middelburg, houdt een expositie in het ’s-Gravensteen te Zierik zee met werkstukken uit zijn Zierikzeese periode van 1946- 1954, waarbij o.a. stadsbeelden van Zierikzee en landschappen van Schouwen-Duiveland. Van het rampgebied van Zierik zee en Schouwen-Duiveland, na de stormvloed van 1 februari alle merken op het juiste gewicht en tegen voordelige prijzen! Laat ons U helpen met: Slavinken - Saucijzen - Tartaar - Karbonades - Gehakt enz. Verder alle vlees van rund, kalf en varken, meest van eigen geslacht en van eerste kwaliteit! Bekend zijn wij om onze specifiek Schouwse artikelen: Zeeuwse worst - boeren-leverworst - preskop. Keus uit 30 soorten vlees waren en vele bij-artikelen en grote sortering diepvries-artikelen RENESSE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag t/m donderdag 8.30- 12.30 en 14.00-15.00 uur (o.a. geldzaken en verdere z.g. han delingen), 17.00-18.00 uur alleen postzaken; vrijdags zelfde ope ningstijden (geld- en postzaken ook van 17.00-18.00 uur); zater dags gesloten voor alle diensten. BURGH-HAAMSTEDE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag t/m donderdag 8.30- 12.30 en 14.00-15.00 uur (o.a. geldzaken en verdere z.g. han delingen), 17.00-18.00 uur alleen postzaken; vrijdags zelfde ope ningstijden (geld- en postzaken ook van 17.00-18.00 uur); zater dags geopend van 8.30-9.30 uur. SCHARENDIJKE Voor de postdienst is het kan toor voor het publiek geopend: van maandag t/m donderdag 10.30-12.30 en 14.00-15.00 uur (o.a. geldzaken en verdere z.g. handelingen), 17.30-18.00 uur al leen postzaken; vrijdags zelfde openingstijden (geld- en post zaken ook van 17.30-18.00 uur).

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 2