r I I I I I I 3 Hoog- EVENEMENTENLIJST en naar en van Schouwen 1 laag water Bezienswaardigheden WAARSCHUWING DAAROM SPREEKUREN EN DIT 5: BODEDIENSTEN ORGELBESPELINGEN TE ZIERIKZEE Houdt de duinstreek schoon! WIST U WARNUNG 30 JUNI 1967 No. 2 Brouwershaven 1 juii-8 juli 1967 Hoogwater unten- 9.00 uur: HAAMSTEDE maandag, Henk Korteweg bespeelt woensdag BROUWERSHAVEN ZIERIKZEE BROUWERSHAVEN 1 ZIERIKZEE RENESSE B1DC0UR1NT Iedere vrijdagmiddag orgelbe speling in de Gasthuiskerk, van 12.15-13.00 uur. ’s Avonds van 20.00-21.00 uur in de Grote kerk. Organist: Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam. BRUINISSE Zaterdag 8 juli: Groot Zeehen- gelconcours vanaf visserssche pen (zie advertentie). Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Brouwershaven: W. J. Terpstra. Spreekuur 8.00-9.00 uur. Bodedienst Zierikzee-Goes. Een geregelde bodedienst per vracht auto tussen Zierikzee en Goes. Iedere werkdag. Ondernemer: Blomaard, p a Bol werk, Nieuwe Haven, Zierikzee. vm. 9.13 10.13 11.18 12.14 0.36 1.24 2.04 2.45 13.04 13.48 14.30 15.13 Loop op de wegen, waar géén wandel- of fietspad is, ALTIJD LINKS. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. n.m. 21.38 22.43 23.43 v.m. 2.57 3.50 4.59 5.55 6.39 7.18 7.54 8.32 HAAMSTEDE-BURGII Zaterdag 1 juli - 20.00 uur: Con cert door de Kon. Harmonie „Witte van Haemstede”, op de mobiele tent te Haamstede. Dinsdag 4 juli - 19.00 uur: Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij Pomp station (einde A. v. d. Weijde- weg). Kaarten afhalen bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede en Renesse. Woensdag 5 juli - 20.00 uur: Do cumentaire kleurenfilm „Schou- wens Westhoek” in hotel Bom. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. 10.00 uur: Wandeling door de bos- en duinbezittingen van het Slot „Haamstede”. Start bij de ingang van het Slot. Donderdag 6 juli Morgenwandeling door de den nenbossen van het Domein, van af de Adr. v. d. Weijdeweg (60 meter westelijk van het pomp station). Duur plm. 2 uren. 20.00 uur: Documentaire kleu renfilm „De bewoners van de inlagen”. Kassa open: 19.15 uur. Alle leeftijden. Vrijdag 7 juli - 19.00 uur: Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij Pomp station (einde A. v. d. Weijde weg). Kaarten afhalen bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede en Renesse. Zaterdag 8 juli - 20.00 uur: Mu zikale kermis m.m.v. Kon. Har monie „Witte van Haemstede”. Gedegenheid voor spel met rad van avontuur en schiettent. Gedurende de maanden juli en augustus zal de Ned. Herv. kerk te Renesse iedere dinsdag en vrijdag van 11 tot 12 uur ter be zichtiging worden opengesteld. RENESSE In het komende zomerseizoen zullen in het Dorpshuis te Re nesse elke maandag- en woens dagavond verschillende grote en mooie films vertoond worden. Begonnen wordt op woensdag 5 juli, om 7.00 uur, met de komi sche film van Louis de Funes en Bourvil, een film welke in Rot terdam 36 weken heeft gedraaid: „De eend en de Cadillac”. Om 9.15 uur: James Coburn als De rek Flint, een meesterspion, waar James Bond een kleine jongen bij is. Derek Flint, le klas, 6e dan. In kleuren en cinemascope grootbeeld. Burgerweeshuis: Expositie van jonge kunstenaars, maandag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur. Laagwater n.m. 15.30 16.31 17.34 18.24 19.02 19.39 20.15 20.53 Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de 'kosteres mevr. De Jonge-Hoekman. Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en de Kup, spreekuur Dirk Jansz. Zwart bespeelt de orgels van Gasthuiskerk en Grote kerk Elke vrijdagmiddag van kwart over 12.00 tot kwart voor 1.00 bespeelt de Rotterdamse orga nist Dirk Jansz. Zwart het orgel van de Gasthuiskerk met een zeer afwisselend programma, waarin de bijzondere kwalitei ten van dit mooie instrument tot uiting komen. Bovendien staat gedurende deze zomermaanden elke vrijdag avond de Grote kerk open voor een orgelbespeling op het prach tige historische orgel, eveneens door Dirk Jansz. Zwart te geven. Daarenboven wordt nu reeds vermeld dat op vrijdag 7 juli het „Rotterdams Sweelinck-en- semble” medewerking zal ver lenen. De avondbespelingen op vrijdagavond hebben plaats van 8.00-9.00 uur. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conserventolikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel! Zaterdag 1 juli: Folkloristische avond op de Markt te Brou wershaven door de bekende dansgroep „Kasporgo” uit Goes, in Zeeuwse klederdracht, m.m.v. de muziekvereniging „Apollo”. Aanvang 20.00 uur. Zondag 9 juli: Kerkmuziekcon- cert in de grote met kaarsen verlichte Hervormde kerk te Brouwershaven, door de Michae lis Kantorij Amsterdam, vocaal en instrumentaal ensemble. Pro gramma: Miniaturen in de kerk muziek. Aanvang 20.00 uur. N.V. Rotterdamsche Tramweg Mij. Dagelijks vrachtautodienst tussen Zierikzee en Rotterdam met aansluitende vrachtauto- diensten op het gehele eiland Schouwen - Duiveland. Directe doorvoer van goederen naar van N.V. Ned Spoorwegen en Van Gend en Loos. Zondagmiddag 2 juli, om 16.00 uur: orgelbespeling in de Luth. kerk. Organist: Henk Korteweg uit Rotterdam. Zondag 2 juli: Oriënteringsrit motorclub „Sparta”. Start: 14.00 uur vanaf spuiterij Kort. Elke donderdag, 15.00 uur: Wan deling door oud-Zierikzee, on der deskundige leiding (vanaf het V.V.V.-kantoor op het Ha venplein). Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks vanaf Westen- schouwen-Burgh en Haamstede, Scharendijke, Brouwershaven n. Zierikzee en omgekeerd. Bodedienst Hart, Renesse. Op maandag, woensdag en vrijdag vanaf Renesse via Noordwelle. Serooskerke en Moriaanshoofd naar Zierikzee en omgekeerd. De bodediensten staan tevens in contact met de N.V. Goederen dienst Koophandel te Zierikzee, die een geregelde dienst onder houdt tussen Zierikzee en Rot terdam. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. I Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Beobachten Sie bitte stehende Vorschrifte. Schwinunen Sie niemals wenn es Ebbe oder niedriges Wasser gibt. Das ist sehr gefahrlich. Es ist verboten sich in einem Ruderboot, Kajak, Gummiboot, auf einem Gummireifen, Luft- bett oder in irgend welchem zum schwimmen geeignetes Fahrzeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. I D. H. 15, werkt mede om de duinbeplanting in stand te houden en te ontzien! loopt niet buiten de paden! blijft buiten de afras- teringen! t, oniiiiiiimiiiiiuim/inii Artsen Haamstede: G. A. M. Stenger. Burghseweg 56. telef. (01115) 280. Spreekuren: maandag t/m vrij dag van 8.00-9.00 en van 17.00- 18.00 uur; zaterdag van 9.00-9.30 uur. Boodschappen vóór 9.30 u. Renesse: H. J. Simons, Hoge- zoom 186. Alle werkdagen van 8.00-9.00 en 5.00-6.00 uur. Tandarts Haamstede: Breedsteweg maandiajg, dinsdag, donderdag 1330-14.30 uur, vrijdag 16.00- 17.00 uur. Zaterdag van 9.00- 10.00 uur. Spreekuur te Brou wershaven, woensdag 14.00- 15.00 uur. dat de duinen een be- s langrijke zeewerende u functie voor Schouwen-Duiveland vervullen? dat de bescherming van de duinbelopen jaarlijks duizenden guldens vergt? dat moedwillige ver nieling van de beplanting op de duin- hellingen U een be- keuring kan bezorgen? Van Rotterdam-CS (Autobus station) af op werkdagen uur- dienst van 7.45 t/m 20.45; op zondagen tweeuurdienst van 7.45 t/m 19.45, daarna 21.15 uur, via Haringvlietbrug en Grevelin- gendam. Van Goes-Station NS af op werkdagen uurdienst van 6.27 t/m 21.27 uur; op zondagen twee -uurdienst van 7.57, 9.27 t/m 21.27 uur via de Oosterschelde- brug. Van Roosendaal-Station NS af op werkdagen twee-uurdienst van 6.12, 8.20 t/m 20.20 uur via de veerdienst over het Zijpe. Op zondagen twee uurdienst van 8.20 t/m 20.20 uur. Trans Delta Expres (TDE), spe ciale sneldienst met f 0,50 toe slag, op alle werkdagen van 23 mei t/m 1 september 1967, van Rotterdam naar Zierikzee en de badplaatsen op het eiland. Rot- terdam-CS (Autobusdiensten) vertrek 9.20, 10.20 en 16.20 uur. Voor de volledige dienstregeling van deze verbindingen en voor de verbindingen op het eiland raadplege men de RTM-dienst- regeling voor Schouwen-Duive land. Van Rotterdam over Haring vlietbrug (tol) en Grevelingen- dam. Van Goes over Oosterschelde- brug (tol). Van West-Brabant via kopla- dingveer over het Zijpe (half- uurdienst, Zijpe van 6.00 - zon dagen ’s zomers van 7.30 - t/m 22.30 uur en Anna Jacoba van 6.15 - zondagen ’s zomers van 7.45 uur - t/m 22.45 uur; bij druk vervoer kwartierdienst). ’s-Gravensteen: Expositie van werken van kunstschilder Piet Bulthuis uit Middelburg. Geo pend van 7 juli tot en met 19 augustus (behalve zondags) van 14.00-17.00 uur. Donderdags ook van 20.00-22.00 uur. Houdt u aan de volgende voor schriften: Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. Scharendijke (in ’t wijkgebouw): W. J. Terpstra; i woensdag en vrijdag van 11.00- 11.30 uur. het orgel van de Lutherse kerk Temidden van de vele nieuwe orgels die in de laatste jaren in Zierikzee gebouwd zijn, neemt het orgel van de Lutherse kerk in de Pieterseliestraat een eer volle plaats in. Het is een bij zonder fraai instrument, ge bouwd door de Zweedse orgel maker Olof Hammersberg. Het aantrekkelijke kerkje, met de zeer gunstige accoustiek, waarin het instrument staat op gesteld, is uitermate geschikt voor het geven van die fijnzin nige, intieme concerten, waaraan tegenwoordig zo’n grote be hoefte blijkt te bestaan. Onder de noemer „Orgelvesper” zal de bekende organist Henk Korteweg op zondag 2 juli a.s., aanvang 16.00 uur, een orgelbe speling geven op dit mooie orgel van de Lutherse kerk. Het pro gramma vermeldt uitsluitend werken van oude meesters.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 1