s I I 5 Schouwen tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. naar en van OP SCHOUWEN-DUIVELAND Hoog- en laag water WIST U - DAAROM - 5 WAARSCHUWING WARNUNG Bezienswaardigheden EN DIT 5 5 s Houdt de duinstreek schoon! 5 5 23 JUNI 1967 No. 1 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven in unten- HAAMSTEDE riurttrniiriiimriiiiiiirrr{ BROUWERSHAVEN DENKT IN UW VAKANTIE B1DC0UR1NT Orgelbespelingen op vrijdagmiddag en -avond te Zierikzee 12.53 13.48 14.41 15.30 Plcmpetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation ..De Blinkert”, A van der Weij- deweg. Toegang gratis. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. t/m 22.45 uur; bij druk vervoer kwartierdienst). I af van s N 5 dat de rijsschermen aan de duinvoet die nen om het zand ..vast te houden”? dat zee en wind in nimmer aflatende be weging de duinen „aanvallen”? dat moedwillige ver nieling van de rijs schermen u een bekeu ring kan bezorgen? 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. n.m. 16.15 16.58 17.43 18.29 19.09 19.52 20.42 21.38 6.15 - 7.45 uur n.m. 21.52 22.39 23.29 24 juni—1 juli 1967 Hoogwater vm. 3.47 4.32 5.17 6.01 6.46 7.30 8.19 9.13 Loop op de wegen, waar géén wandel- of fietspad is, ALTIJD LINKS. Ossps a,:„ Laagwater v.m. 9.24 10.10 11.00 11.54 0.20 1.14 2.05 2.57 Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. s avonds in uw om- r uw optreden) sfeer. DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. Morgen-boswandeling Voor de toeristen die van een boswandeling houden bestaat de mogelijkheid tot het maken van een prachtige trip in de dennenbossen van het Domein. De wandeling begint elke don derdagmorgen om 9 uur precies. Het vertrekpunt is vastgesteld ongeveer 60 meter westelijk van het pompstation aan de Adr. v. d. Weijdeweg. De rondleiding geschiedt geheel gratis en staat onder leiding van ervaren gid sen die de deelnemers alle we tenswaardigheden over de plan tengroei enz. zullen vertellen De wandeling gaat een kleine twee uur duren. Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman. Noorddijikstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. i W Excursie meeuwenkolonie De Vogelwacht „Schouwen-Dui- veland” organiseert op de dins dag- en vrijdagavonden te kwart over zeven, te beginnen bij het Pompstation „De Blinkert” te Haamstede, eindpunt A. van der Weijdeweg, excursies naar de zilvermeeuw-broedplaatsen de duinen van het Rijksdomein. Op één plaats wordt het broeden van deze vogels nog toegelaten. De excursies staan onder leiding van ervaren natuurgidsen van de Vogelwacht „Schouwen-Dui- veland”. De hiervoor benodigde toegangsbewijzen moeten ge kocht worden aan de V.V.V.- kantoren. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moedte dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel! I I s 21.27 uur via de Oosterschelde- 2um schwimmen Fahrzeug oder Objekt Strande ins Wasser zu begeben. 5 Laat vooral de radio een ge- not voor U zelf zijn en geen ergernis voor uw omgeving! /zz rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtrrr. Beobachten Sie bitte stekende Vorschrifte. Schwimmen Sie niemals wenn es Ebbe oder niedriges Wasser gibt. Das ist sehr gefahrlich. Es ist verboten sich in einem Ruderboot, Kajak, Gummiboot, auf einem Gummireifen, Luft- bett oder in irgend welchem zum schwimmen geeignetes vom Houdt u aan de volgende voor schriften: Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub- berband, luchtbed of enig ander s N 5 s 5 N 5 N s 5 I geniet van het „zitje” in de vakjes, maar laat de rijsschermen zelf met rust! 5 blijft aan de zeezijde van de rijsschermen! werkt mede om de rijsschermen in stand te houden en te ontzien en breek geen stokken of takjes af! niet alleen om de nachtrust van uw eigen kinderen, maar ook om die van uw buren- vakantiegangers! s Breng 5 geving (door rust en (ZZZZZZ/ZZZ/Z/Z/ZZZ//ZZZZZZZZ/( s I s s N 5 s s s 5 Op de prachtige orgels welke staan opgesteld in de Gasthuis kerk en de Grote kerk te Zie rikzee, zal elke vrijdagmiddag en -avond (wekelijks tot einde augustus), een orgelbespeling ge geven worden door de Rotter damse organist Dirk Jansz. Zwart. In het middaguur, tussen de kantoortijden, n.l. van kwart over 12 tot kwart vóór 1, staat de Gasthuiskerk open voor een korte orgelbespeling van een half uur en ’s avonds kan men in de Grote kerk van 8 tot 9 uur zijn hart ophalen aan schone orgelklanken. De programma’s van vrijdag middag en -avond 30 juni a.s. zijn vol afwisseling en verschil lend van samenstelling; men kan dus ook beide bespelingen ko men beluisteren. De te spelen werken zijn van (om enkele na men te noemen): Bach, Handel, Widor, Micheelsen en Jan Zwart. Komt en hoort! brug. Van Rposendaal-Station NS af op werkdagen twee-uurdienst van 6.12, 8.20 t/m 20.20 uur via de veerdienst over het Zijpe. Op zondagen twee uurdienst van 8.20 t/m 20.20 uur. Trans Delta Expres (TDE), spe ciale sneldienst met f 0,50 toe slag, op alle werkdagen van 23 mei t/m 1 september 1967, van Rotterdam naar Zierikzee en de badplaatsen op het eiland. Rot- terdam-CS (Autobusdiensten) vertrek 9.20, 10.20 en 16.20 uur. Voor de volledige dienstregeling van deze verbindingen en voor de verbindingen op het eiland raadplege men de RTM-dienst- regeling voor Schouwen-Duive- land. Van Rotterdam over Haring- vlietbrug (tol) en Grevelingen- dam. Van Goes over Oosterschelde- brug (tol). Van West-Brabant via kopla- dingveer over het Zijpe (half- uurdienst, Zijpe van 6.00 - zon dagen ’s zomers van 7.30 - t/m 22.30 uur en Anna Jacoba van - zondagen ’s zomers van Van Rotterdam-CS (Autobus station) af op werkdagen uur dienst van 7.45 t/m 20.45; op zondagen tweeuurdienst van 7.45 t/m 19.45, daarna 21.15 uur, via Haringvlietbrug en Grevelin- gendam. Van Goes-Station NS af op werkdagen uurdienst van 6.27 t/m 21.27 uur; op zondagen twee -uurdienst van 7.57, 9.27 t/m Wandelingen door bos en duin Slot Haamstede De wandelingen, door de bos- en duinbezittingen van het slot Haamstede zijn weer begonnen. Vertrek iedere woensdagmorgen om 10 uur vanaf ingang Slot Haamstede. De deelnemers wor den in het prachtige bos ge bracht terwijl een stukje van het fraaie duingebied ,,’t Zeepe” eveneens in de wandeling is op genomen. Normaal is dit uiterst mooie duingebied verboden ge bied. De kosten bedragen weer 75 cent per persoon. Natuurgid sen van de Vogelwacht „Schou- wen-Duiveland” zullen zich ter beschikking stellen om de gas ten rond te leiden. Vertoning kleurenfilms Schouwens Westhoek Iedere woensdagavond wordt in de bioscoopzaal van Hotel Bom de mooie kleurenfilm „Schou- wen’s Westhoek” vertoond. Wilt u volop genieten van de gewel dige natuur die de Westhoek van Schouwen-Duiveland u te bieden heeft, dan mag u deze film beslist niet overslaan. Tevens wordt iedere donderdag avond de kleurenfilm „De be woners van de inlagen” ge draaid. Deze film geeft een in druk over de leefgewoonten van de bewoners. Beide films zijn opgenomen en worden vertoond door de be kende Schouwse fotograaf-cine- ast J. F. J. van den Berge. Aan vang van de voorstellingen om 20.00 uur. Kassa geopend om 19.15 uur I

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 1