v tf Het laatste nummer Evenementenlijst Bezienswaardigheden Hoog- f en laag •water VOETGANGERS 1b AUGUSTUS 1966 No. 10 Brouwershaven RENESSE BADCOURANT Het is wel een wisselvallig sei zoen geweest, deze zomer 1966. Eén ding is zeker: het is in Schouwen’s Westhoek nog niet eerder zo druk geweest als in het nu bijna afgelopen seizoen. Via Grevelingendam en Ooster- scheldebrug hebben duizenden het thans definitief „ontsloten” Schouwen-Duiveland weten te vinden en ook bij de veerpont Zijpe-Anna Jacoba Polder bleef de belangstelling groot. Intussen is dit wel een bewijs dat de vakantiegangers er weer heel wat voor over hadden om enige weken op Schouwen-Dui veland te kunnen vertoeven. wisselvallige seizoen. Niettemin zullen zeer velen - zoals elk jaar - met de redactie van de Badcourant het opgewekte „tot ziens’ van deze zorgeloze jeugd in de toekomst zeker niet onbeantwoord willen laten. Zaterdag 27 augustus - 19.30 uur Afsluiting van het seizoen met muziek van „Luctor et Emergo” op de muziektent. SCHARENDIJKE Maandag- en vrijdagavond: Uit- leenbibllotheek van 7 tot 8 uur, in Herv. Verenigingsgebouw. 26 27 28 29 30 31 1 2 3 13.14 13.58 14.36 15.12 15.43 16.13 16.40 De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrijven voor, dat U links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden ztfn. dient men deze te volgen! n.m. 23.39 n.m. 17.18 18.25 19.11 19.48 20.22 20.53 21.24 21.54 22.22 Rest tenslotte nog een woord van dank aan onze adverteer ders, die de uitgave van de Bad- courant ook dit jaar weer mo gelijk hebben gemaakt én aan onze vaste medewerkers voor hun waardevolle bijdragen in de nieuwskolommen. Deze van levenslust stralende jonge badnymfen aan het Schouwse strand lijken het te hebben gewonnen van een zomer waarin het zonnetje nogal eens verstek liet gaan. Zij wuiven de duizenden vakantiegangers na die het soms beter, maar dikwijls ook minder goed hebben getroffen in dit Er komt nu eenmaal heel wat bij kijken als het inwonertal voor enkele maanden zó enorm boven het gewone aantal stijgt. Velen kunnen echter met vol doening op hun werk terugzien, omdat ongetwijfeld zeer veel gasten goede herinneringen aan hun verblijf op Schouwen-Dui veland zullen hebben. De afgelopen „zomer”-maanden hebben weer heel wat krachts inspanning gevraagd van hen die in de Westhoek thans in de recreatie hun bestaan vinden. Hoogwater v.m. 11.05 12.18 0.44 1.33 2.11 2.49 3.22 3.56 4.24 Laagwater v.m. 4.35 5.58 6.53 7.31 8.02 8.31 9.01 9.30 9.59 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met vrijdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Burgerweeshuis, tentoonstelling Chinese kunst - Chinese tuin. Maandag t'm zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang f 1,25, kinderen f 0,50. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30.11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. RENESSE Bezichtiging Ned. Herv. Kerk elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 11-12 uur. BROUWERSHAVEN Herv. Kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 Bovenstaande tabel geldt voor het gehele strand rond Schou wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. 27 augustus-3 september HAAMSTEDE-BURGH Dinsdag 30 augustus - 8.30 uur: Morgenwandeling in het Rijks- domein. Beginpunt Nieuwe Kweektuin. (2e weg links Adr. v. d. Weijdeweg inrijden). Woensdag 31 augustus - 10.00 uur: Boswandeling door en langs de bos- en duinbezittingen van het slot Haemstede. Sa menkomst bij slothek tegenover hotel Bom, kaarten verkrijgbaar bij beginpunt, 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm „Schouwens West hoek”, in hotel Bom. Kassa open 19.15 uur. Alle leeftijden. Donderdag 1 september - 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. E .<&- f -V -/■'r -WW/

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 1