I i s Evenement enl ijst n;*:. Hoog- en laag water Bezienswaardigheden t -'T- I? A 4- WIST U 5 5 Arzt und Patiënt Houdt de duinstreek schoon! VOETGANGERS! hetH B r o 'V' DAAROM T Ml - 12 AUGUSTUS 1966 No. 8 Brouwershaven SCHARENDIJKE ZIERIKZEE S RENESSE BADCOURANT De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrijven voor, dat U links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn, dient men deze te volgen! HA A MSTEDE-BURGH Zaterdag 13 augustus - 20.00 uur Muziekconcert en taptoe door de „De Vri?s-Robbé harmonie” uit Gorinchem. Plaats: muziektent, Burgh. Na afloop taptoe. Zaterdag 13 augustus - 19.30 uur Concert op de muziektent door muziekver. „Crescendo”, Drei- schor. t Dorpshuis, 20.00 uur: dansen met beatgroep „The Ravions”. Kaartverkoop 19.30 uur. Dinsdag 16 augustus - 20.00 uur: Dorpshuis, bioscoop „Hula Hopp Zaterdag 20 augustus - 8.00 uur: Dorpshuis, dansen met de beat groep „The Ravions”. Kaartver koop 19.30 uur. Dorpshuis, 20.00 uur: Dansen met de beatgroep „The Ravi ons”. Kaartverkoop 7.30 uur. Donderdag 18 augustus - 20.00 uur: Dia-avond „Schouwen bin nen en buiten de dijken” (Herv. Ver.-gebouw). Dinsdag 16 augustus - 20.00 uur: Orgelconcert door Dirk Jansz. Zwart, op het prachtige orgel van de Grote kerk. dat de rijsschermen aan de duinvoet die nen om het zand „vast te houden”? dat zee en wind in weging de duinen „aanvallen”? dat moedwillige ver nieling van de rijs schermen u een bekeu ring kan bezorgen? in varB het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Donderdag 18 augustus - 20.00 uur: Dorpshuis, bioscoop „Leve de vakantie” („Ooh, diese Fe- rien”). Plaatsbespr.woensdag en donderdag van 9.00-11.00 uur, tel. (01116) 345 en 209. Alle leef tijden. Donderdag 18 augustus - 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. Zondag 21 augustus - 19.00 uur: Interkerkelijke zangdienst in de Herv. kerk. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30.11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Wejj- deweg. Toegang gratis. RENESSE Bezichtiging Ned. Herv. Kerk elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 11-12 uur. Woensdag 17 augustus - 20.00 uur: Tweede intern, zangdienst in de Herv. kerk. Medewerking van groep uit Wuppertal en zangtrio uit Renesse. Aan het orgel: Peter Strauch. Toegang vrij. Maandag- en vrijdagavond: Uit- leenbibllotheek van 7 tot 8 uur, in Herv. Verenigingsgebouw. Misschien begint hier - op de grens van land en water - het peinzen van een klein jongetje, dat oog ;n oog zit met de onein digheid van de zee, die aan stormt tegen het duin. In zijn blik is een mengeling van ont zag en huiver voor die grote wijde watermassa, waarin zo waar zijn moeder zich gewaagd heeft. Hj blijft daar maar even tjes sti zitten, wat bibberend in zijn st'andjasje, want de zo mer van 1966nee, dat is geen warme. 20.30 uur: Vertrek vanaf de muziektent van lampionoptocht naar kampvuur. Muziek van „Luctor et Emergo”. Lampions afhalen bij L. C. Hoogerhuis, Hogezoom 200 (vanaf woensdag). Mitwochabend 17 august. - 20.00 Uhr: Zweisprachige Gesang- dienst mit Sangerkreis aus Wup pertal und 3 Madchen aus Re- nesee. Organist: Peter Strauch. I Woensdag 17 augustus - uur: Boswandeling door en langs de bos- en duinbezittingen van het slot Haemstede. Sa menkomst bij slothek tegenover hotel Bom, kaarten verkrijgbaar bij beginpunt. 14.00 uur: Excursie per auto bus naar diverse landbouwbe drijven. Oogstmachines in wer king. Kaarten en inlichtingen bij de V.V.V.-kantoren. 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm „Schouwens West hoek”, in hotel Bom. Kassa open 19.15 uur. Alle leeftijden. Dinsdag 16 augustus - 8.30 uur: Morgenwandeling in het Rijks- domein. Beginpunt Nieuwe Kweektuin. (2e weg links Adr. v. d. Weijdeweg inrijden). 10.00 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en geniet van het „zitje” in de vakjes, maar laat de rijsschermen zelf met rust! blijft aan de zeezijde van de rijsschermen! S werkt mede om de Conny” met Conny Froboes. Plaatsbespr. en kaarten maan dag en dinsdag 9.00-11.00 uur, tel. (01116) 345 en 209. Alle leef tijden. I Qdi zet? en winti ui BROUWERSHAVEN Herv. Kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. I I I f f I Oft melden sich (besonders deutsch sprechende Personen) am Krankenhaus, wenn sie nur eine lichte Krankheit oder kleine Verletzung haben. Es sei darauf hinggewiesen dasz in dergleichen Fallen zuerst ein Hausarzt konsultiert werden musz. Wenn dieser Aufnahme in ein Krankenhaus vorschreibt, kann Hilfe Oder Verpflegung folgen. Man merke sich deshalb Nah- men und Adresse von dem Arzt in der Ortschaft wo man seine Ferien verbringt! ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met vrijdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Burgerweeshuis, tentoonstelling Chinese kunst - Chinese tuin. Maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang f 1,25. kinderen f 0,50. 12 t/m 19 augustus Hoogwater v.m. n.m. !2.53 - trjrjjrrrrrrjrmrffrrjrrrrjj'rrrjrrf* I Laagwater v.m. n.m. 3.54 16.36 WC1AI I11CUC Mill rijsschermen in stand j te houden en te ontzien en breek geen j stokken of takjes af! j '.zzzzzzzzz/zzzzzzzzz/zzz.zzzz. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel! 8-Y' ■r -r

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 1