'ZB I QZLZBmZI (Fr.); 55. enig; 56. hoofd; (Fr.); 57. leeftijd (Eng.); 60. gewas; 62. inden; 64. rendement, op brengst; 67. heer (afk.); 71. deel v.d. bijbel (afk.). Van Bevaren tal I naar en van Schouwen Onze VJ Verregende vakantie „modelijn” kapsalon ‘Janny9 9n Wilt U rust in mooie omgeving een WIST U we 7 a y zr O T, -ïl 'f ?3 Orgelavonden in de Grote Kerk te Zierikzee Caravanberging in de wintermaanden BOEKEN POCKETS TIJDSCHRIFTEN PVZZLEBLADEN SPEELTUIN in SCHUDDEBEURS VOETGANGERS I - SPREEKUREN Arzt und Patiënt Houdt de duinstreek schoon! DAAROM SCHOLVVEN’S BADCOURANT PAGINA 4 Komt dan met uw kinderen naar de woensdag tong bot schar Vette paling 33 JV bestellen I Jti jj U£ Vishandel vi V3 W «7 |7<F J3 ■■S' 'l ft it Dagelijks verse Aangeboden: Wij hopen natuurlijk van niet! Enlezen kunt U ook bij mooi weer! Ga daarom eens kijken in de grote voorraad van GOUDZWAARD Haamstede (ook Frans, Duits en Engels) DE HAAN S WILD i GEVOGELTE DELICATESSEN-COMESTIBLES mdewowe Qmws CEITEKAM WN ML1JE Midden in de prachtige bossen Gezellig terras en een goede consumptie! Bij Romijn kan men wel zijn, want de dranken zijn er fijn HOOGERHUIS Renesse De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrijven voor, dat U links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn, dient men deze te volgen! één dag tevoren Telefoon (01119) 244 J geniet van het „zitje” K in de vakjes, maar laat de rijsschermen zelf met rust! 5 blijft aan de zeezijde van de rijsschermen! werkt mede om de rijsschermen in stand te houden en te ontzien en breek geen stokken of takjes af! dat de rijsschermen aan de duinvoet die nen om het zand „vast te houden”? dat zee en wind in nimmer aflatende be weging de duinen „aanvallen”? dat moedwillige ver nieling van de rijs.- schermen u een bekeu ring kan bezorgen? Aan de derde orgelavond, welke door Dirk Jansz Zwart op dins dag 5 juli a.s., ’s avonds van 8 tot 9 uur, gegeven zal worden in de Grote kerk van Zierikzee, zal medewerking worden ver leend door de sopraan mevrouw M. N. Coumou-Groenendijk uit Zierikzee. Zij zingt bekende, mooie aria’s van Handel (o.a. het Largo en het Arioso) en Cé sar Franck (Panis Angelicus). Dirk Jansz. Zwart zal op het prachtige orgel werken doen ho ren van Bach, Handel, Boëlmann (de bekende Suite gothique) en koraalbewerkingen van zijn va der Jan Zwart. Men neme er goede nota van dat de orgelavonden niet meer plaats hebben op donderdag avonden, maar de volgende zijn bepaald op allereerst dinsdag 5 juli en vervolgens op dinsdag 12 en dinsdag 19 juli. lichaamsvocht; 36. plaats o.d. Veluwe; 38. herkauwer; 39. dunne; 42. lidwoord; 44. glad; 46. iedere; 48. vrouwelijk dier; 50. jongensnaam; 51. vriendin (Fr.); 52. aanw. voornaamw.; 53. deel v.d. jas; 54. koningin de Kup, spreekuur E. v. d. PANNE, „Zeelandia”, Stoofweg, Noordwelle. Maar mocht er eens een druppel vallen, we hebben volop lektuur voor jong en oud! De verbindingen: Van Rotterdam-CS (Autobus station) af op werkdagen uur- dienst van 7.45 t/m 20.45; op zondagen tweeuurdienst van 7.45 t/m 19.45, daarna 21.15 uur, via Haring vlietbrug en Grevelin- gendam. Van Goes-Station NS af op werkdagen uurdienst van 8.27 t/m 21.27, 22.07 uur; op zonda gen twee-uurdienst van 9.27 t/m 21.27, 22.47 uur via de Oos- terscheldebrug. Van Roosendaal-Station NS af op werkdagen zowel als op zon dagen twee-uurdienst van 8.20 t/m 20.20 uur via de veerdienst over het Zijpe. Trans Delta Expres (TDE), spe ciale sneldienst met f 0,50 toe slag, op alle werkdagen van 23 mei t/m 1 september 1966 van Rotterdam naar Zierikzee en de badplaatsen op het eiland. Rot terdam-CS (Autobusdiensten) vertrek 10.05 en 16.45 uur. Voor de volledige dienstregeling van deze verbindingen en voor de verbindingen op het eiland raadplege men de RTM-dienst- regeling voor Schouwen-Duive- land. Van Rotterdam over Haring- vlietbrug (tol) en Grevelingen- dam. Van Goes over Oosterschelde- Voor de allernieuwste I Toeristische diensten: Bootdiensten (a t/m c met aan sluitende busdiensten, exploita tie RTM). a. Zierikzee-Veere; werkdagen van 1-6 t/m 1-9-66; vaartijd 2 uur; Zierikzee v. 11.00 en Veere Artsen Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56, telef. (01115)280. Spreekuren: maandag t/m vrij dag van 8.00-9.00 en van 17.00- 18.00 uur; zaterdag van 9.00-9.30 uur. Boodschappen vóór 9.30 u. Renesse: H. J. Simons, Hoge- zoom 186. Alle werkdagen van 8.00-9.00 uur en 5.00-6.00. Vanaf 12 juli van 8.00-9.00 uur, 1.00- 2.00 en 5.00-6.00 uur. Brouwershaven: W. J. Terpstra. Spreekuur 8.00-9.00 uur. Scharendijke (in 't wijkgebouw): W. J. Terpstra; maandag, woensdag en vrijdag van 11.00- 11.30 uur. naar de enige kapsalon in Renesse: Brouwershaven I Lange Reke 8 - Tel. 01116-427 i Horizontaal: 1. deel v.h. varken; 4. lofdicht; 6. etenbereider; 8. als volgt; 10. dierengeluid; 11. mannelijk dier; 12. teleurgesteld; 13. vruchtbare plaats; 15. op de wijze van; 17. grote bijl; 19. zui- velprodukt; 21. toestand van rust; 23. ijzerhoudende aarde; 24. gids; 26 plaats a/d Lek; 28. deel v.h. varken; 29. meisjes naam; 31. vaartuig; 32. jongens naam; 33. boos; 35. spoedig; 37. plaats in Noordholland; 38. verheugd; 40. scheepseigenaar; 41. bast, schil; 43. verdriet; 45. moed; 47. herkauwer; 49. dwaas; 50. seconde; 51. Engels voegwoord; 53. keukengerei; 54. plaats a.d. Rijn; 56. hoofd tooi; 58. mannelijk dier; 59. u- nieke; 61. feestdos; 63. zijrivier v.d. Donau; 65. Europeaan; 66. meisjesnaam; 68. streep; 69. Frans lidwoord; 70. als onder; 72. bijwoord; 73. ijle stof; 74. Europeaan; 75. bergplaats. Verticaal: 1. zangnoot; 2. dikke stok; 3. vogel; 4. familielid; 5. plaats in Duitsland; 6. scheepvaartmaat schappij; 7. reeks onder elkaar; 8. verbrandingsrest; 9. lied; 14. krantenjongen; 16. vulkanische stof; 18. gebak; 20. herkauwer; 21. treiter; 22. tweetal; 25. ma jeur; 27. plaats i.h. Gooi; 28. plaats in Zuidlimburg; 30. dun; 33. eenh. v. stroomsterkte; 34. Oft melden sich (besonders deutsch speechende Personen) am Krankenhaus, wenn sie nur eine lichte Krankheit oder kleine Verletzung haben. Es sei darauf hinggewiesen dasz in dergleichen Fallen zuerst ein Hausarzt konsultiert werden musz. Wenn dieser Aufnahme in ein Krankenhaus vorschreibt, kann Hilfe Oder Verpflegung folgen. Man merke sich deshalb Nah- men und Adresse von dein Arzt in der Ortschaft wo man seine Ferien verbringt! Tandarts Haamstede: Breedsteweg maandag, dinsdag, donderdag 13.30-14.30 uur, vrijdag 16.00- 17.00 uur. Zaterdag van 9.00- 10.00 uur. Spreekuur te Brou wershaven, woensdag 14.00- 15.00 uur. brug (tol). Van West-Brabant via kopla- dingveer over het Zijpe (half- uurdienst, Zijpe van 6.0Ó - zon dagen ’s zomers van 7.30 - t/m 22.30 uur en Anna Jacoba van 6.15 - zondagen ’s zomers van 7.45 uur - t/m 22.45 uur; bij druk vervoer kwartierdienst). v. 14.00 uur. Enkele reis f 3,75 - retour f 7, b. Zierikzee-Zijpe; werkdagen van 1-6 t/m 1-9-66; vaartijd iVz uur; Zierikzee v. 13.15, Zijpe v. 11.30 uur. Enkele reis f 3,25 - retour f 6, c. Scharendijke op Schouwen- Ouddorp op Goeree; maandag t/m vrijdag in juli en Augustus ’66; vaartijd 1 uur. Scharen dijke v. 10.00 en 16.00 uur en Ouddorp v. 11.20 en 17.20 uur. Enkele reis f 2,- - retour f 3,50 d. Rondvaart Oosterschelde (Re derij Westerschouwen)dagelijks van 1-7 t/m 31-8-66; Burghsluis v. 10.00 uur, vaartijd 2% uur en Burghsluis v. 14.00 uur met bezoek visafslag Colijnsplaat, vaartijd ±5% uur. Dagtochten naar Walcheren. Van de Westhoek en van Zierikzee uit kunnen op alle dinsdagen, woensdagen en donderdagen in juli en augustus '66 prachtige dagtochten met bus en boot naar Walcheren worden gemaakt. - f 7,50. Vraag strooibiljetten over deze boottochten en dagtochten bij de kantoren van de VVV’s en van RTM. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te' vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel! Oplossing zie elders in dit blad D. H. 15, yz \yt o o 0 0 -t /6 36 V»

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 4