H «Mïlgfi Evenementenlijst Hoog- en laag water i WAARSCHUWING Bezienswaardigheden ■K 1 JULI 1966 No. 2 J 1 t/m 8 juli SCHARENDIJKE OUWERKERK 20.00 uur: HAAMSTEDE w RENESSE BROUWERSHAVEN ZIERIKZEE l Als ik zeg ,.Hap - dan allemaal gelijk starten Houdt U aan de volgende voor schriften: Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband. luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. HAAMSTEDE-BURGH Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met vrijdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. wind zingt er door de helm, die zich maar nauwelijks kan houden in het mulle zand. Hier is nog het geheim van de stilte, die reliëf krijgt door de rauwe kreet van een vogel, zeilend boven deze overschone wereld. Vrijdag 1 juli - 19.00 uur: Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij Pomp station (einde A. v. d. Weijde- weg). Kaarten afhalen bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede en Renesse. V.V.V.-kantoren in Haamstede en Renesse. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B1DC0URANT v.m. 1.10 1.58 2.44 3.27 4.04 4.43 5.21 5.57 n.m. 19.23 20.06 20.47 21.30 22.11 22.52 23.31 Zaterdag 2 juli - 2.30 uur: Bazar Tesselschade (Arbeid Adelt) in Dorpshuis. Toegang vrij. 7.30 uur: Concert op muziektent door muziekvereniging uit Zon- nemaire. 8.00 uur: Dansen in Dorpshuis met de beatgroep „The Jesters”. Dinsdag 5 juli - 8.00 uur: Bio scoop in Dorpshuis, „Traume von der Südsee”. Alle leeftijden. Woensdag 6 juli - 8.00 uur: Dan sen in Dorpshuis met de beat groep „The Jesters”. 8.00 uur: Zomeravondstilte in Herv. kerk, waaraan medewerkt een fluitgroep uit Renesse. Spre- Hoogwater n.m. 13.39 14.26 15.11 15.54 16.30 17.06 17.46 18.22 Laagwater v.m. 6.58 7.43 8.26 9.05 9.44 10.25 11.07 11.51 Dinsdag 5 juli - 19.00 uur: Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij Pomp station (einde A. v. d. Weijde- weg). Kaarten afhalen bij de ker: ds. H. M. Strating uit Goes; sa open: tijden. Vrijdag 8 juli - 19.00 uur: Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij Pomp station (einde A. v. d. Weijde- weg). Kaarten af halen bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede en Renesse. ZIERIKZEE Maandag t/m zaterdag: Tentoon stelling Chinese kunst en Chi nese tuin, van 10.00 tot 17.00 uur. Donderdag 7 juli: Centrale fok- veedag (terrein Zuidhoek). Grote show van rundvee, trekpaarden, schapen en geiten. Aanvang keu ringen: 9.00 uur v.m.; aan vang demonstraties: 13.30 uur. Toe gang vrij. Donderdag 7 t/m vrijdag 29 juli: Tentoonstelling „Hoe ’t was”, in speellokaal kleuterschool, van afbeeldingen, foto’s e.d. over het leven op Schouwen-Duiveland van vóór 1940. Geopend: 7 juli ’s avonds van 8.15 tot 10 uur; 9 juli: ’s middags van 2 tot 5 uur en voorts iedere maandag-, woensdag-, vrijdag- en zater dagavond van 7 tot 10 uur. Bui ten deze openingstijden is er ook gelegenheid de tentoonstelling te I bezoeken. Zie daarvoor aandui ding op deur van tentoonstel- lingsgebouw. Herv. Kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. onderwerp: „Wat doen we met vakantie?”. Toegang vrij. Donderdag 7 juli - 8.00 uur: Bioscoop in Dorpshuis, „Echo der bergen”. Alle leeftijden. Zaterdag 9 juli - 8.00 uur: Dan sen in Dorpshuis met de beat groep „The Jesters”. 7.30 uur: Concert op muziektent door „Luctor et Emergo” uit Renesse. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. Bovenstaande tabel geldt voor het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven Donderdag 7 juli - 8.00 uur: Kleurendia’s „Schouwen-Duive land binnen en buiten de dij ken”, in Herv. Verenigingsge bouw. Toegang gratis. Maandag- en vrijdagavond: Uit- leenbibliotheek van 7 tot 8 uur, in Herv. Verenigingsgebouw. Woensdag 6 juli - 20.00 uur: Do cumentaire kleurenfilm „Schou- wens Westhoek” in hotel Bom. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. Donderdag 7 juli Documentaire kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”. Kas- 19.15 uur. Alle leef-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 1