I k DELTAWERKEN N het HARINGVLIET m 12 variaties vlug klaar vlees! w.o. biefstuk tartaar, kalfsnitsels, roomsnitsels, biefbur- gers en slavinken. naar van Schouwen Fa. SIMMERS service garage SLAGER - Brouwershaven DAGMENU'S volkswagen Bezienswaardigheden Met zon of regen. Café-pension en JACHTHAVEN BROUWERSHAVEN Telefoon 272 Naar de WAARSCHUWING EN DIT J. de Vlieger - Markt 35 KRUISERS EN ZEILBOTEN •JAC. VERSEPUT BODEDIENSTEN SPORT Zwemprestatietocht Arzt und Patiënt „Nooit Gedacht” WARNUNG Lijst van autodealers Renesse: SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 7 12.30 en het 376 SCHARENDIJKE 15 Stoombootdiensten deweg. Toegang gratis. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Ge- Uw adres voor blank kalfsvlees ZIERIKZEE EOI Telefoon (01119) 344 Zondags gesloten Vertrektijden: unten- Volkswagen. Inlichtingen bij Prijs: Inlichtingen: Manufacturen - lingeries linnen- en tafelgoed dameskleding badpakken - badmutsen met overnachtingsmogelijkheid aan boord (t/m 6 personen). Verhuur zowel per dag als per week en langer; zeer gunstige voorwaarden. Veerverbinding Schouwen - Noord-Brabant Veerdienst Zijpe - Anna Jaco- bapolder v.v. Auto- en perso nenvervoer met 1 of 2 veerboten met koplading van de R.T.M.: Werkdagen: Zijpe vertrek: 6.00, 6.30 enz. elk half uur t/m 22.30 uur. Anna Jacobapolder vertrek: 6.15. 6.45 enz. elk half uur t/m 22.45 uur. Zondagen: Zijpe vertrek: 7.30, 8.00 enz. elk half uur t/m 22.30 uur. Anna Jacobapolder vertrek: 7.45, 8.15 enz. elk half uur t/m 22.45 uur. Diverse bootdiensten R.T.M. Zierikzee-Zijpe v.v.: op maan dagen, dinsdagen, woensdagen en vrijdagen in juli en augustus: Zierikzee vertrek: 10.45e en 14.45 Speciale vistochten op de Oos- terschelde: Zierikzee vertrek en terugkomst resp. 06.00 en 10.00 uur; op dins dagen, woensdagen en vrijda gen in juli en augustus. Houdt U aan de volgende voor schriften: Bodedienst Zierikzee-Goes. Een geregelde bodedienst per vracht auto tussen Zierikzee en Goes. Iedere werkdag, behalve woens dag en zaterdag. Ondernemer: D. Verburg, Nieuwe Haven, Zie rikzee. tussen 12.0014.30 en 17.0020.00 uur Ook gekoelde dranken Telefoon (01117) 339 Platteweg 9 HAAMSTEDE Telefoon (01U5)-629 8.00, 10.40, 13.20, 16.00, 18.40, 8.20, 11.00, 13.40, 16.20, 19.40, 8.40, 11.20, 14.00, 16.40, 20.00, 9.00, 11.40, 14.20, 17.00, 21.00. 9.20, 12.00, 14.40, 17.20, 21.50. 1 juli t/m 15 juli n.m. 2 uur, 16 juli t/m 31 au gustus n.m. 2 uur en 3.15 uur, 1 t/m 10 september n.m. 2 uur. Op zaterdagen alleen n.m. 2 uur! Zondags geen dienst. volwassenen f 2,00 - kinderen f 1,00 Flakkeese Rondvaartdienst, Voorstraat 58, Stel lendam, telefoon (01879)-484 en 233 Verhuur van Lange Reke - Telefoon 221 - Renesse ïn? rd- heeft voor U speciale en ed. en Dagelijkse busdiensten vanuit Stellendam (Goeree-Overflakkee) vanaf Wachtlokaal Oude Haven. Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks vanaf Westen- schouwen-Burgh en Haamstede, Scharendij ke, Brouwershaven n. Zierikzee en omgekeerd. Bodedienst Hart, Renesse. Op maandag, woensdag en vrijdag vanaf Renesse via Noordwelle, Serooskerke en Moriaanshoofd bronzen beelden buiten. Binnen: naar Zierikfcee en omgekeerd. De bodediensten staan tevens in contact met de N.V. Goederen dienst Koophandel te Zierikzee, die een geregelde dienst onder houdt tussen Zierikzee en Rot terdam. Loop op de wegen, waar geen wandel of fietspad is, altijd LINKS. KINDERKLEDING LIGSTOELEN LIGSTOELLOPERS GORDIJNSTOFFEN VLOERBEDEKKING Te koop en te huur: LUCHTBEDDEN Neemt voor uw vakantie als souvernir onze prachtige badhanddoek, met de afbeelding van slot „Moermond" en van „Uitkijktoren" N.V. Rotterdamsche Tramweg Mij. Dagelijkse vrachtautodienst tussen Zierikzee en Rotterdam met aansluitende vrachtauto- diensten op het gehele eiland Schouwen - Duiveland. Directe doorvoer van goederen naar/van N.V. Ned. Spoorwegen en Van Gend en Loos. dag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 50 cent, kinderen 25 cent. Gravensteen, Mol. Prenten van steden en dorpen op Schouwen- Duiveland. Dagelijks geopend, behalve des zondags, 10-12 en 2-4 uur. Woensdagavond 8-10 uur. Toegangsprijs 25 cent. Burgerweeshuis, Zierikzee. Zo- merkijkspel 1965. Een tuin vol Keramiek van eigen atelier. Re gentenkamer anno 1750. Ge opend 26 juni tot 12 september, van maandag t/m zaterdag 10- 17 uur. Toegang: 1,25, kinderen 0,50. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. Het verhaal van de verloren zoon op zeven wandtapijten. Voorts zeer hedendaagse schil derijen en een vermakelijke kijkkast met antieke prenten. Open deelname Op 28 augustus 1965 te 13.30 uur wordt in de haven van de ge meente Zierikzee, onder auspi ciën van de zwemvereniging „De Zeepaardjes”, de jaarlijkse zwemprestatietocht gehouden. Snelbusdiensten Schouwen - Rotterdam v.v., geldig in juni, juli en augustus. Werkdagen: Haamstede vertrek: 05.40, 07.50, 09.50 enz. elke 2 uur t/m 19.50, 21.05 uur. Zierikzee vertrek: 06.25, 07.25, enz. elk uur t/m 20.25, 21,32 uur. Rotterdam CS, vertrek naar Zierikzee: 07.40, 08.40 enz. elk uur t/m 20.40 uur. Oft melden sich (besonders deutsch sprechende Personen) am Krankenhaus, wenn sie nur eine lichte Krankheit oder kleine Zwem niet bij eb of laag water. Verletzung haben. Es se- jjarauf hingewiesen dasz in dergleichen Fallen zuerst ein Hausarzt konsultiert werden musz. Wenn dieser Aufnahme in ein Krankenhaus vorschreibt, kann Hilfe Oder Verpflegung folgen. Man merke sich deshalb Nah- men und Adresse von dem Arzt in der Ortschaft wo man seine Ferien verbringt! 2- - - gehouden. Iedereen kan hieraan deelne men. Deelnemers/sters tot 15 jaar zwemmen 500 meter; van 15 jaar en ouder kan 500 of 1.000 meter worden gezwommen. Alle deelnemers/sters dienen in het bezit te zijn van een zwemdi ploma. Het startgeld ad f 0,75 dient bij de aanmelding te wor den voldaan. Zo nodig kan be taling plaatsvinden bij het start bureau (He Luitje), geopend om 13.00 uur. De inschrijving sluit op woensdag 25 augustus 1965. Opgave voor deelname bij: me vrouw Korstanje, Poststraat 54 te Zierikzee, tel. 2484; mevrouw te Zierikzee, tel. 2610 en in het zwembad „De Val” te Zierikzee. Iedere deelnemer die de pres tatietocht heeft afgelegd, ont- na afloop een diploma. jx om 15.30 uur een 2-kilometer zwem wedstrijd gehouden; een grote deelname en een sportieve strijd wordt hierbij verwacht. opend: maandag tot en met vrij- Veerverbinding Schouwen - Noord-Beveland Veerdienst Zierikzee (De Val) - Veerhaven Kats v.v. (auto- en personenvervoer), geldig in juli en augustus. Provinciale in Zeeland. Werkdagen: Zierikzee vertrek: 5.15,» 9.40, 12.20, 15.00, 17.40, hard. Fa. W. Giljamse: D.A.F., Simca, Mercedes en D.K.W. Brouwershaven Garage Slager; Zierikzee: Garage Van der Wekken: Fiat, Austin. Garage Glerum: Ford. Garage Braai: Renault. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. Beobachten Sie bitte stehende Vorschrifte. Schwimmen Sie niemals wenn es Ebbe oder niedriges Wasser gibt. Das ist sehr gefahrlich. Es is verboten sich in einem Ruderboot, Kajak, Gummiboot, auf einemen Gimmireifen, Luft- bett oder in irgend welchem zum schwimmen geeignetes Fahrzeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. uur. Zijpe vertrek: 16.30f uur. e niet op maandag; f niet op vrijdag. Zierikzee-Veere v.v.: op donder dagen in juli en augustus: Zierikzee vertrek: 08.45 en 15.15 uur. Veere vertrek: 11.00 en 18.00 uur. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation vangt „De Blinkert”, A. van der Weij- wa de’’prestatietocht”wórdt Naar Haamstede: 08.40, 10.40 enz. elke 2 uur t/m 20.40 uur. Zondagen: Haamstede vertrek: 7.29, 10.53, 13.53, 15.35, 17.53, 19.53, 21.35* uur. Zierikzee vertrek: 8.25, 11.25, 14.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.02*. Rotterdam CS vertrek naar Zierikzee: 7.40, 10.40, 13.40, 17.40, 19.40, 21.10 uur. Naar Haamstede: 7.40*, 10.40, 13.40, 17.40, 19.40, 21.10 uur alleen in juli en augustus. Autobusdiensten op het eiland Voor de autobusdiensten op Schouwen-Duiveland raadplege men de dienstregeling van de R.T.M. Bootdienst Zijpe - Numansdorp v.v. van de R.T.M. op zaterda gen in juni, juli en augustus (personen, rijwielen, bromfiet sen, motorrijwielen en uitslui tend na reservering personen auto’s) Zjjpe vertrek: 07.50 en 14.50 Numansdorp vertrek: 09.45 en 16.45 uur. K. J. Goedbloed: Citroen, Pan- 7.00, 10.20, 13.00, 15.40, 19.00, Kats vertrek: 6.05,* 10.00, 12.40, 15.20, 18.00, niet op zaterdagen. Zondagen: Zierikzee vertrek: 7.00, 9.00 enz. elke 2 uur t/m 21.00 uur. Kats vertrek: 8.00, 10.00 enz. elke 2 uur t/m 20.00, 21.50 uur. in uw vakantie, vlees en vleeswaren van de keurslager zijn altijd welkom. Groot assortiment fijne vleeswaren, meerdere malen bekroond.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 7