k DELTAWERKEN SOUVENIRS P. VAN T HOF in het HARINGVLIET Evenementenlijst 12 variaties vlug klaar vlees! w.o. biefstuk tartaar, kalfsnitsels, roomsnitsels, biefbur- gers en slavinken. Fa. SIMMERS service garage SLAGER - Brouwershaven DAGMENU’S volkswagen Bezienswaardigheden HAAMSTEDE Kapsalon „Cora” mevrouw N. C. Hanse-Bal Met zon of regen Café-pension DE KERKDIENSTEN JACHTHAVEN BROUWERSHAVEN VOETGANGERS Telefoon 272 Strandartikelen Tentharingen enz. Naar de Stadsgezichten Campingbedden Tuinstoelen KRUISERS EN ZEILBOTEN JAC. VERSEPUT Telefoon (01119) 344 Zondags gesloten J. de Vlieger - Markt 35 „Nooit Gedacht" DE BADCOURANT SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 2 OUWERKERK uur SCHARENDIJKE 10.00 Uw adres voor blank kalfsvlees ZIERIKZEE RENESSE EO Vertrektijden: SCHARENDIJKE ZIERIKZEE BROUWERSHAVEN HAAMSTEDE - BURGH Levensmiddelen Geschenkenhuis en zelfbediening Prijs: Inlichtingen: met overnachtingsmogelijkheid aan boord (t/m 6 personen). Verhuur zowel per dag als per week en langer; zeer gunstige voorwaarden. Manufacturen - lingeries linnen- en tafelgoed dameskleding badpakken - badmutsen Elke maandag- en vrijdagavond: bibliotheek in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Geopend v. 19.00-20.00 uur. Elke donderdagavond 20.00 uur: vertoning kleurendia’s over de Deltawerken, in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Zaterdag 21 augustus - V.V.V. Burgh-Haamstede ontvangt het tamboer- en pijperkorps „Pro Patria” uit Dubbeldam. 10.30 uur: Afmars „Pro Patria” vanaf camping „Rozenhof” aan Hogeweg via Burgh naar Haam stede. markt verkrijgbaar. Medewer king van de muziekvereniging „Apollo” en Boerenkapel. Markt 16 - 18 BROUWERSHAVEN HAAMSTEDE Telefoon (01U5)-629 Z P.S. Dagelijks zeeverse E GARNALEN Z - i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i Verhuur van Lange Reke - Telefoon 221 - Renesse heeft voor U speciale tussen 12.00—14.30 en 17.00—20.00 Ook gekoelde dranken Telefoon (01117) 339 Platteweg 9 Inlichtingen bij De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrijven voor, dat u links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn, dient men deze te volgen. Zaterdag 14 augustus - 20.00 u.: Ballon wedstrijd. Kaarten a 25 cent vanaf 18.00 uur op de Keramiek van eigen atelier. Re gentenkamer anno 1750. Ge opend 26 juni tot 12 september, van maandag t/m zaterdag 10- 17 uur. Toegang: 1,25, kinderen 0,50. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. 10.30 uur: Afmars jeugdcorps „Pro Patria” vanaf Grand hotel Witte van Haemstede’ via rust huis „Duinoord” naar Haam stede. 11.00 uur: Voorstelling voltallige corps aan de burgemeester van Westerschouwen, voor het ge meentehuis te Haamstede. 19.30 uur: Afmars „Pro Patria” vanaf Grand hotel „Witte van Haemstede” via rusthuis „Duin oord” en gelijktijdige afmars van jeugdcorps van camping „Rozen hof” naar kom te Haamstede en vervolgens naar de weide bij de „Prinses Beatrixschool” (achter V.V.V.-kantoor), waar het geza menlijke korps een taptoe uit voert. Dinsdag 24 augustus - 10.00 uur: Natuurwandeling rond het slot Haamstede en duinen. Start bij ingang slot tegenover hotel Bom te Haamstede. Woensdag 25 augustus - 20.00 u. (precies): Kleurenfilm „Schou- wens Westhoek” in zaal Tavenu (hotel Bom), Haamstede. Kassa open 19.15 uur. Donderdag 26 augustus - 20.00 uur (precies): Kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”, in zaal Tavenu (hotel Bom), Haam stede. Kassa open: 19.15 uur. Dagelijkse busdiensten vanuit Stellendam (Goeree-Overflakkee) vanaf Wachtlokaal Oude Haven. 1 juli t/m 15 juli n.m. 2 uur, 16 juli t/m 31 au gustus n.m. 2 uur en 3.15 uur, 1 t/m 10 september n.m. 2 uur. Op zaterdagen alleen n.m. 2 uur! Zondags geen dienst. volwassenen f 2,00 - kinderen f 1,00 Flakkeese Rondvaartdienst, Voorstraat 58, Stel lendam, telefoon (01879)-484 en 233 Gemeentemuseum, stadhuis. Ge opend: maandag tot en met vrij dag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 50 cent, kinderen 25 cent. Gravensteen, Mol. Prenten van steden en dorpen op Schouwen- Duiveland. Dagelijks geopend, behalve des zondags, 10-12 en 2-4 uur. Woensdagavond 8-10 uur. Toegangsprijs 25 cent. Burgerweeshuis, Zierikzee. Zo- merkijkspel 1965. Een tuin vol bronzen beelden buiten. Binnen: Het verhaal van de verloren zoon op zeven wandtapijten. Voorts zeer hedendaagse schil derijen en een vermakelijke kijkkast met antieke prenten. verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. Zaterdag 21 augustus - 19.30 u.: Concert op de muziektent door het fanfaregezelschap „Apollo” uit Nieuwe Tonge. 20.00 uur: Dansen in Dorpshuis met „The Wilco’s”. Dinsdag 24 augustus - 10.30-12.00 uur: Bezichtiging Herv. kerk. 20.00 uur: Bioscoop in Dorps huis, „Drieling aan boord”. Woensdag 25 augustus: Lam- pionoptocht met kampvuur, met medewerking van Kon. Harmo nie „Kunst en Eer” uit Zierik zee en fanfarekorps „Luctor et Emergo” uit Renesse. Gratis lampion afhalen terrein Berre- voets, Jan van Renesseweg (v/h Wallenweegje) van 19.00-20.00 uur. Donderdag 26 augustus - 20.00 uur: Bioscoop in Dorpshuis, „Die Czardasz Fürstin”, met Marika Rökk en Johan Heesters. Vrijdag 27 augustus - 10.30-12.00 uur: Bezichtiging Herv. kerk. Zaterdag 28 augustus - 20.00 u.: Dansen in Dorpshuis met „The Wilco’s”. Zaterdag 31 juli - 20.00 uur: Koorzang in de met kaarsen verlichte Herv. kerk door het kerkkoor van Brouwershaven en de gemengde zangver. van Scha rendij ke. Fotowedstrijd gedurende de maanden juli en augustus. Deel- name-formulieren verkrijgbaar bij het V.V.V.-informatiebureau. Woensdag 25 augustus - 19.30 uur: Orgelbespeling in de Herv. kerk. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. Zondag 22 augustus Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.00 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Renes se: 9.00 en 10.15 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Serooskerke: 9.30 uur. Scharendijke: 10.00 uur. Brou wershaven: 10.00 uur. Geref. Kerk. Haamstede: 9.00 en 17.00 uur. Renesse: 19.00 uur. Scharen dijke: 10.00 en 14.30 uur. Brou wershaven: 10.00 en 14.30 uur. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. Haamstede: 19.00 uur in het kerkgebouw Chr. Geref. Kerk. Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 10.00 en 15.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede: (Ankerweg): en 14.30 uur. Geref. Gemeenten in Ned. Renesse: (Evangelisatiegebouw, Moolweg): 10.00 en 14.30 uur. R.K. kerk Zierikzee: Eucharistievieringen om 7.30, 10.00 en 19.00 uur. Haamstede: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 septem ber om 7.30, 9.00, 10.30 en 20.00 uur. Renesse: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 september om 8.00, 9.30, 10.30 en 18.00 uur. Bruinisse: Eucharistieviering in de maanden juli en augustus om 9.00 uur. Te Haamstede in de R.K. Toe ristenkerk aan de Serooskerkse- weg; te Renesse in de tentkerk aan de Zeeanemoonweg; te Bruinisse in de cantine (Stoof- polder); te Zierikzee in de R.K. kerk aan de Hoge Molenstraat. Kerkdiensten in de week wor den ’s zondags bekend gemaakt. Evangelischer Gottesdienst Haamstede: 8.45 U. Kirche Dorf- mitte. Renesse: 20.30 U. Kirche Dorfmitte. KINDERKLEDING LIGSTOELEN LIGSTOELLOPERS GORDIJNSTOFFEN VLOERBEDEKKING Te koop en te huur: LUCHTBEDDEN Neemt voor uw vakantie als souvernir onze prachtige badhanddoek, met de afbeelding van slot „Moermond” en van „Uitkijktoren" Het mooiste strand van Ne derland vindt U in Haam stede en Renesse. Maar, de modernste dameskapsalon tevens parfumerie is te. Noordwelle. Onze hobby is voor ieder een aparte coif fure! Ring 29 - Noordwelle Telefoon (01116) 435 in uw vakantie, vlees en vleeswaren van de keurslager zijn altijd welkom. Groot assortiment fijne vleeswaren, meerdere malen bekroond. OUWERKERK Tentoonstelling Deltawerken: „Delta-visie”. Dagelijks geopend van 10.00-12.00. 14.00-17.00 en 19.00-21.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 2