I DELTAWERKEN SOUVENIRS P. VAN T HOF P. DE MOOR het HARINGVLIET EINDHOVEN DIEPVRIES KIP en groente - fijne vleeswaren kan men bij ons het beste slagen 12 variaties vlug klaar vlees! w.o. biefstuk tartaar, kalfsnitsels, roomsnitsels, biefbur- gers en slavinken. Evenementeiilijst service garage SLAGER - Brouwershaven in Voor goede merken van DAGMENU'S volkswagen Beveren regen Op 14 en 28 aug. a.s. rijdt er een bus van Wester schouwen via Burgh, Haamstede en Renesse Met zon of Fa. SIMMERS Strandartikelen enz. JACHTHAVEN BROUWERSHAVEN SPORT Telefoon 272 schar DE KERKDIENSTEN Naar de J. de Vlieger - Markt 35 Zwemprestatietocht KRUISERS EN ZEILBOTEN JAC. VERSEPUT rechtstreeks naar Café-pension Stadsgezichten Campingbedden Tuinstoelen Tentharingen „Nooit Gedacht" tong bot en SGHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 2 SCHARENDIJKE 15 ZIERIKZEE era Oók in I Vertrektyden: Geref. 10.00 Telefoon (01119) 344 Zondags gesloten Dagelijks verse Inlichtingen bij en gratis sparen Levensmiddelen Geschenkenhuis en zelfbediening Prijs: Inlichtingen: met overnachtingsmogelijkheid aan boord (t/m 6 personen). Verhuur zowel per dag als per week en langer; zeer gunstige voorwaarden. Manufacturen lingeries linnen- en tafelgoed dameskleding badpakken - badmutsen SCHARENDIJKE Elke maandag- en vrijdagavond: bibliotheek in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Geopend v. 19.00-20.00 uur. Elke donderdagavond 20.00 uur: vertoning kleurendia’s over de Deltawerken, in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Open deelname Markt 16 -18 BROUWERSHAVEN tussen 12.0014.30 en 17.00—20.00 uur Ook gekoelde dranken Telefoon (01117) 339 Platteweg 9 1 juli t/m 15 juli n.m. 2 uur, 16 juli t/m 31 au gustus n.m. 2 uur en 3.15 uur, 1 t/m 10 september n.m. 2 uur. Op zaterdagen alleen n.m. 2 uur! Zondags geen dienst. volwassenen f 2,00 - kinderen f 1,00 Flakkeese Rondvaartdienst, Voorstraat 58, Stel lendam, telefoon (01879)-484 en 233 HAAMSTEDE Telefoon (01115)-629 Vishandel Verhuur van Lange Reke - Telefoon 221 - Renesse Noorddijkstraat 27 Brouwershaven - Tel. (01119) 397 Dagelijkse busdiensten vanuit Stellendam (Goeree-Overflakkee) vanaf Wachtlokaal Oude Haven. Inlichtingen: Hotel „Het Wapen van Renesse”, Hotel Bom, Hotel Bakker, Cafétaria „De Feijen- oorder”. heeft voor U speciale Bruinisse: Eucharistieviering in de maanden juli en augustus om 9.00 uur. Te Haamstede in de R.K. Toe ristenkerk aan de Serooskerkse- weg; te Renesse in de tentkerk aan de Zeeanemoonweg; te Bruinisse in de cantine (Stoof- polder); te Zierikzee in de R.K. kerk aan de Hoge Molenstraat. Kerkdiensten in de week wor den ’s zondags bekend gemaakt. Evangelischer Gottesdienst Haamstede: 8.45 U. Kirche Dorf- mïtte. Renesse: 20.30 U. Kirche Dorfmitte. Vette paling één dag tevoren bestellen Telefoon (01119) 244 Brouwershaven RENESSE Zaterdag 14 augustus - 20.00 uur Dansen Dorpshuis met de „Me- lodia Stars”. Dinsdag 17 augustus - 10.30-12.00 uur: Bezichtiging Herv. kerk. 20.00 uur: Bioscoop in Dorps huis, „Du bist Wunderbar” met Kat. Valente. Woensdag 16 augustus - 20.00 uur: Orgelconcert door A. J. Keijzer uit Middelharnis, in de Herv. kerk. 20.00 uur: Dansen in Dorpshuis met „The Jesters” (5 pers.). Donderdag 19 augustus - 20.00 uur: Bioscoop in Dorpshuis, „Vakantie in Tirol”. Vrijdag 20 augustus - 10.30-12.00 uur: Bezichtiging Herv. kerk. Zaterdag 21 augustus - 20.00 u.: Dansen in Dorpshuis met „The Wilco’s”. 19.30 uur: Concert op de muziek tent door het fanfaregezelschap „Apollo” uit Nieuwe Tonge. in uw vakantie, vlees en vleeswaren van de keurslager zijn altijd welkom. Groot assortiment fijne vleeswaren, meerdere malen bekroond. Zondag 15 augustus 1965 Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.00 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Renes se: 9.00 en 10.15 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Serooskerke: 11.00 uur. Scharendijke: 10.00 uur en 19.00 uur (zangdienst). Brouwersha ven: 10.00 uur. Geref. Kerk. Haamstede: 9.00, 10.30 en 17.00 uur. Renesse (in Herv. kerk): 19.00 uur. Scharendijke: 10.00 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. Haamstede: 19.00 uur in het kerkgebouw Chr. Kerk. Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 10.00 en 15.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede: (Ankerweg) en 14.30 uur. Geref. Gemeenten in Ned. Renesse: (Evangelisatiegebouw, Moolweg): 10.00 en 14.30 uur. R.K. kerk Zierikzee: Eucharistievieringen om 7.30, 10.00 en 19.00 uur. Haamstede: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 septem ber om 7.30, 9.00, 10.30 en 20.00 uur. Renesse: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 september om 8.00, 9.30, 10.30 en 19.00 uur. (Op 22 en 29 augustus en 5 sep tember is de laatste dienst niet om 19.00. maar om 18.00 uur). KINDERKLEDING LIGSTOELEN LIGSTOELLOPERS GORDIJNSTOFFEN VLOERBEDEKKING Te koop en te huur: LUCHTBEDDEN Neemt voor uw vakantie als souvernir onze prachtige badhanddoek, met de afbeelding van slot „Moermond" en van „Uitkijktoren'' HAAMSTEDE - BURGH Dinsdag 17 augustus - 10.00 uur: Natuurwandeling rond het slot Haamstede en duinen. Start bij ingang slot tegenover hotel Bom te Haamstede. 13.30 uur: Excursie per autobus Z.L.M. over het eiland. Bezoek aan diverse landbouwbedrijven en kennismaking met landbouw machines in bedrijf. Volwasse nen f 3,50, kinderen (t/m 13 jaar) onder geleide f 2,50 (consumptie inbegrepen). Vertrek vanaf hotel Bom, Haamstede. Nadere gege vens: V.V.V.-kantoor. waar for mulieren voor deelname ver krijgbaar zijn. Woensdag 18 augustus - 20.00 u. (precies)Kleurenfilm „Schou- wens Westhoek” in zaal Tavenu (hotel Bom), Haamstede. Kassa open 19.15 uur. Donderdag 19 augustus - 20.00 uur: Lampionoptocht met naaf loop vreugdevuur. Lampions m. kaars f 0,50 per stuk in voorver koop bij V.V.V.-kantoor. Mede werking: Kon. harmonie „Witte van Haemstede” en fanfarecorps „Luctor et Emergo’. Start bij ga rage Dijkman, Zuidstraat. Haam stede. 20.00 uur (precies): Kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”, in zaal Tavenu (hotel Bom), Haamstede. Kassa open 19.15 uur. Zaterdag 21 augustus - V.V.V. Burgh-Haamstede ontvangt het tamboer- en pijperkorps „Pro Patria” uit Dubbeldam. 10.30 uur: Afmars „Pro Patria” vanaf camping „Rozenhof” aan Hogeweg via Burgh naar Haam stede. 10.30 uur: Afmars jeugdcorps „Pro Patria” vanaf Grand hotel .Witte van Haemstede’ via rust huis „Duinoord” naar Haam stede. 11.00 uur: Voorstelling voltallige corps aan de burgemeester van Westerschouwen, voor het ge meentehuis te Haamstede. 19.30 uur: Afmars „Pro Patria” vanaf Grand hotel „Witte van Haemstede” via rusthuis „Duin oord” en gelijktijdige afmars van jeugdcorps van camping „Rozen hof” naar kom te Haamstede en vervolgens naar de weide bij de „Prinses Beatrixschool” (achter V.V.V.-kantoor), waar het geza menlijke korps een taptoe uit voert. Op 28 augustus 1965 te 13.30 uur wordt in de haven van de ge meente Zierikzee, onder auspi ciën van „De Zeepaardjes”, de jaarlijkse zwemprestatietocht gehouden. Iedereen kan hieraan deelne men. Deelnemers/sters tot 15 jaar zwemmen 500 meter; van 15 jaar en ouder kan 500 of 1.000 meter worden gezwommen. Alle deelnemers/sters dienen in het bezit te zijn van een zwemdi ploma. Het startgeld ad f 0,75 dient bij de aanmelding te wor den voldaan. Zo nodig kan be taling plaatsvinden bij het start bureau (He Luitje), geopend om 13.00 uur. De inschrijving sluit op woensdag 25 augustus 1965. Opgave voor deelname bijme vrouw Korstanje, Poststraat 54 te Zierikzee, tel. 2484; mevrouw te Zierikzee, tel. 2610 en in het zwembad „De Val” te Zierikzee. Iedere deelnemer die de pres tatietocht heeft afgelegd, ont vangt na afloop een diploma. Na de prestatietocht wordt om 15.30 uur een 2-kilometer zwem wedstrijd gehouden; een grote deelname en een sportieve strijd wordt hierbij verwacht. P.S. Dagelijks zeeverse - de zwemvereniging!; GARNALEN BROUWERSHAVEN Zaterdag 31 juli - 20.00 uur: Koorzang in de met kaarsen verlichte Herv. kerk door het kerkkoor van Brouwershaven en de gemengde zangver. van Scha rendij ke. Fotowedstrijd gedurende de maanden juli en augustus. Deel- name-formulieren verkrijgbaar bij het V.V.V.-informatiebureau. Zaterdag 14 augustus - 20.00 u.: Ballonwedstrijd. Kaarten a 25 cent vanaf 18.00 uur op de markt verkrijgbaar. Medewer king van de muziekvereniging „Apollo” en Boerenkapel. OUWERKERK Woensdag 18 augustus - 19.30 uur: Orgelbespeling in de Herv. kerk. Uw adres voor blank kalfsvlees o c

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 2