I I ;n I SetterSet .1 .7^ 00 JONKER EINDHOVEN DELTA-VISIE Alle bankzaken Geldwechsel Change Snijbloemen Uw Slijter voor Haamstede en omgeving Slijterij FELIUS Liy öiï Eïi naar van Schouwen de Zweedse woning Stenen zomerwoning Een flink woonhuis Stenen zomerwoning 122 m2 eigen grond; gemeubi leerd. Dicht bij zee en jachtha ven. Prijs f 15.000, ..J.98 Kapsalon „Cora” mevrouw N. C. Hanse-Bal Reformhuizen Op 14 en 28 aug. a.s. rijdt er een bus van Wester- schouwen via Burgh, Haamstede en Renesse e t i e n n e LL en het I maison nylons AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK Houdt de duinstreek schoon Zierikzee: Havenpark 23 Haamstede: Hoge Zoom 9 Setter Set nylons in de nieuwe Rosella kleuren ziet U bij: Textielhandel J. STOEL Onbetwist Hengelsport-specialist rechtstreeks naar 376 s en Ned. s en Juwelier TE OUWERKERK Remonstrantse dienst op zondag 8 augustus 1965, des voormiddags 10 uur, in de Lu therse kerk te Zierikzee. U doet langer met in Zierikzee G. J. Wilbrink HOU VAST DAN *3® DIE PRIMO VOOR uw HENGELSPORT n ARTIKELEN I 4 I „De Maagd van Mechelen” 9 1 SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 7 Stoombootdiensten Kats vertrek: DONDERDAGSAVONDS TE KOOP: 17.53, 11.25, n SA 9365 ken? >ord- tn. 7.00, 10.20, 13.00, 15.40, 19.00, Bij inschrijving te koop: voorzien van centrale verwar ming, aan de Frederikstraat 5 te Serooskerke (Sch.), met tuin, groot 5.09 are (waarin plaats voor garage). De koper mag het perceel per manent gaan bewonen (niet als vakantiewoning) Voor bezichtiging is de sleutel verkrijgbaar bij de buurman, de heer I. Zorge. Uiterlijk 14 augustus a.s. wor den inschrijvingsbiljetten inge wacht ten kantore van notaris P. HEERING, Oude Haven 55 te Zierikzee (tel. 01110-2747), al waar nadere inlichtingen te ver krijgen zijn. Haven Z.Z. 4 - Telefoon 285 Brouwershaven potplanten - tuinzaden - tuingereedschappen gazonmaaiers Ruim gesorteerd 8.00, 10.40, 13.20, 16.00, 18.40, 8.40. 11.20, 14.00. 16.40. 20.00. 8.20. 11.00. 13.40, 16.20, 19.40, 9.00, 11.40, 14.20, 17.00, 21.00. 9.20, 12.00, 14.40, 17.20, 21.50. Zeer grote sortering WERPMOLENS en onderdelen Mitchell Snoeren - stokken - dobbers haken Bloemenmagazij n Zuidstraat 4 - Haamstede Telefoon (01115) 566 Inlichtingen: Hotel „Het Wapen van Renesse”, Hotel Bom, Hotel Bakker, Cafétaria „De Feijen- oorder”j Autobusdiensten op het eiland Voor de autobusdiensten op Schouwen-Duiveland raadplege men de dienstregeling van de R.T.M. Bootdienst Zijpe - Numansdorp v.v. van de R.T.M. op zaterda gen in juni, juli en augustus (personen, rijwielen, bromfiet sen, motorrijwielen en uitslui tend na reservering personen auto’s) 620 m2 eigen grond; gemeubi leerd. Dicht bij duin en strand. Prijs f 32.000,. H. BERREVOETS, Bolwerk 4, Zierikzee, telef. (01110) 2079. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblik) es, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel! Zijpe vertrek: 07.50 en 14.50 Numansdorp vertrek: 09.45 en 16.45 uur. Zierikzee vertrek: 10.45e en 14.45 uur. Zijpe vertrek: 12.30 en 16.30f uur. e niet op maandag; f niet op vrijdag. Zierikzee-Veere v.v.: op donder dagen in juli en augustus: Zierikzee vertrek: 08.45 en 15.15 uur. Veere vertrek: 11.00 en 18.00 uur. Havenplein 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 2443 9.00 UUR GEOPEND Bij inschrijving te koop: met o.a. beneden één grote voor- en achterkamer, keuken en bij keuken; boven: 2 slaapkamers met flinke overloop. Verder: schuurtje, zeer geschikt voor ga rage, grote tuin. Het geheel 660 m2 groot. Te aanvaarden na overeenkomst behoudens goedkeuring van b. en w. Te bezichtigen: 6, 7, 9 en 10 aug. Inschrijfbiljetten t/m 28 aug. a.s. aan het adres: P. PEUTE, Post- straat 10, Nieuwerkerk (Z.). Diverse bootdiensten R.T.M. Zierikzee-Züpe v.v.: op maan dagen, dinsdagen, woensdagen en vrijdagen in juli en augustus: UNIEKE DELTAWERKEN TENTOONSTELLING t/m 14 augustus a.s. Dagelijks geopend van 10.00-12.00, 14.00- 17.00 en 19.00-21.00 uur. Speciale vistochten op de Oos- terschelde: Zierikzee vertrek en terugkomst resp. 06.00 en 10.00 uur; op dins dagen, woensdagen en vrijda gen in juli en augustus. Ruime sortering gedistilleerd, oude en jonge jenever, cog nac, brandewijn, Coebergh dranken, Gin, Tip van Bootz, whiskey, sherry, port, tafel- wijn, Heinekens bier, limona des, Seven Up, enz. Ring 32, Haamstede, tel. 464 Voorganger: dr. J. F. van Royen, Remonstrants predikant te Rot terdam. TE KOOP: H. BERREVOETS, Bolwerk 4, Zierikzee, telef. (01110) 2079. Het mooiste strand van Ne derland vindt U in Haam stede en Renesse. Maar, de modernste dameskapsalon tevens parfumerie is te.... Noordwelle. Onze hobby is voor ieder een aparte coif fure! Ring 29 - Noordwelle Telefoon (01116) 435 naast 's-Gravensteen vindt U: EXCLUSIEVE SIERADEN in goud en zilver ZEEUWSE ARMBANDEN ZEEUWSE BROCHES ZEEUWSE RINGEN BLOEDKORAAL GRANAAT OCCASIONS en WAPENLEPELTJES in zilver en verzilverd van vele plaatsen van Schouwen-Duiveland Korte St. Janstraat 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 2923 Bij ons gekocht wordt ook gerepareerd Veerverbinding Schouwen - Noord-Beveland Veerdienst Zierikzee (De Val) - Veerhaven Kats v.v. (auto- en personenvervoer), geldig in juli en augustus. V Provinciale in Zeeland. Werkdagen: Zierikzee vertrek: 5.15,» 9.40, 12.20, 15.00, 17.40, In van 1663 Poststraat 31 - Zierikzee Verkoopadres voor Schouwen-Dui veland van de Ned. Ver. van Ruime sortering: Delicatessen - Dieëtvoeding - Zeeuwse babbe laars - Zeeuwse suikerwafels en Zeeuws gesuikerd speculaas Dames- en herenkapsalons Uitsluitend na afspraak Brouwershaven Markt 21 Telefoon 391 (01119) l 1 Veerdienst Zjjpe - Anna Jaco- bapolder v.v. Auto- en perso nenvervoer met 1 of 2 veerboten met koplading van de R.T.M.: Werkdagen: Zijpe vertrek: 6.00, 6.30 enz. elk half uur t/m 22.30 uur. Anna Jacobapolder vertrek: 6.15. 6.45 enz. elk half uur t/m 22.45 uur. Zondagen: Zjjpe vertrek: 7.30, 8.00 enz. elk half uur t/m 22.30 uur. Anna Jacobapolder vertrek: 7.45, 8.15 enz. elk half uur t/m 22.45 uur. Snelbusdiensten Schouwen - Rotterdam v.v., geldig in juni, juli'en augustus. Werkdagen: Haamstede vertrek: 05.40, 07.50, 09.50 enz. elke 2 uur t/m 19.50, 21.05 uur. Zierikzee vertrek: 06.25, 07.25, enz. elk uur t/m 20.25, 21,32 uur. Rotterdam CS, vertrek naar Zierikzee: 07.40, 08.40 enz. elk uur t/m 20.40 üur. Naar Haamstede: 08.40, 10.40 enz. elke 2 uur t/m 20.40 uur. Zondagen: Haamstede vertrek: 7.29, 10.53, 13.53, 15.35, 19.53, 21.35» uur. Zierikzee vertrek: 8.25, 14.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.02». Rotterdam CS vertrek naar Zierikzee: 7.40, 10.40, 13.40, 17.40, 19.40, 21.10 uur. Naar Haamstede: 7.40», 10.40, 13.40, 17.40, 19.40, 21.10 uur alleen in juli en augustus. 6.05.» 10.00, 12.40, 15.20, 18.00, niet op zaterdagen. Zondagen: Zierikzee vertrek: 7.00. 9.00 enz. elke 2 uur t/m 21.00 uur. Kats vertrek: 8.00. 10.00 enz. elke 2 uur t/m 20.00, 21.50 uur. Veerverbinding Schouwen - Noord-Brabant

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 7