DELTAWERKEN SOUVENIRS P. VAN T HOF P. DE MOOR DIEPVRIES KIP en groente - fijne vleeswaren kan men bij ons het beste slagen in het HAKINGVUET Fa. SIMMERS zomerwomng 12 variaties vlug klaar vlees! w.o. biefstuk tartaar, kalfsnitsels, roomsnitsels, biefbur- gers en slavinken. Evenementenlijst HAAMSTEDE - BURGH garage SLAGER - Brouwershaven Voor goede merken van DAGMENU'S Café -pension volkswagen service Beveren Met zon of regen J Strandartikelen Tentharingen enz. Telefoon 272 schar Enkele seconden Naar de Stadsgezichten Campingbedden E Tuinstoelen E KRUISERS EN ZEILBOTEN met overnachtingsmogelijkheid aan boord (t/m 6 personen). Verhuur zowel per dag als per week en langer; zeer gunstige voorwaarden. J. de Vlieger - Markt 35 JACHTHAVEN BROUWERSHAVEN „Nooit Gedacht" tong bot en JAC. VERSEPUT Wegens omstandigheden te koop: DE KERKDIENSTEN 0 -4 SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 2 uur SCHARENDIJKE Uw adres voor blank kalfsvlees bestellen ZIERIKZEE EO 10.00 Vertrektijden: Oók in Telefoon (01119) 344 Zondags gesloten Dagelijks verse en gratis sparen Prijs: Inlichtingen: goudzwaard Haamstede Levensmiddelen Geschenkenhuis en zelfbediening Manufacturen - lingeries linnen- en tafelgoed dameskleding badpakken - badmutsen Markt 16 - 18 BROUWERSHAVEN HAAMSTEDE Telefoon (01115)-629 Vishandel hoogerhuis Renesse Verhuur van Inlichtingen bij Noorddijkstraat 27 Brouwershaven - Tel. (01119) 397 k heeft voor U speciale tussen 12.00—14.30 en 17.00—20.00 Ook gekoelde dranken Telefoon (01117) 339 Platteweg 9 I 2 P.S. Dagelijks zeeverse IE GARNALEN I 711111111 r i i r 111111111111111111 i Vette paling één dag tevoren Telefoon (01119) 244 Brouwershaven Dagelijkse busdiensten vanuit Stellendam (Goeree-Overflakkee) vanaf Wachtlokaal Oude Haven. de optocht door de „Witte van Haem- in volmaakt landelijke om geving in Schouwens West hoek, 1200 meter van zee. Prijs nader overeen te ko men. Inlichtingen: Mr. J. VAN BINSBERGEN. Wuissestraat 16, Ellemeet. ber om 7.30, 9.00, 10.30 en 20.00 uur. Renesse: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 september om 8.00, 9.30, 10.30 en 19.00 uur. (Op 22 en 29 augustus en 5 sep tember is de laatste dienst niet om 19.00, maar om 18.00 uur). Bruinisse: Eucharistieviering in de maanden juli en augustus om 9.00 uur. Te Haamstede in de R.K. Toe ristenkerk aan de Serooskerkse- weg; te Renesse in de tentkerk aan de Zeeanemoonweg; te Bruinisse in de cantine (Stoof- polder); te Zierikzee in de R.K. kerk aan de Hoge Molenstraat. Kerkdiensten in de week wor den ’s zondags bekend gemaakt. Evangelischer Gottesdienst Haamstede: 8.45 U. KircheDorf- Elke maandag-en vrijdagavond: mitte. Renesse: 20.30 U. Kirche bibliotheek in het Ned. Herv. Dorfmitte. met een spuitbus in uw ka mer; tent of caravan spui ten en u hebt geen last meer van vliegen, muggen en alle andere „vliegers”, die u bij dag en bij nacht het leven zuur proberen te maken. Leg het „zoemen" het zwij gen op met een spuitbus (gelijktijdig luchtverfrisser) en geniet van een gezonde dag- en nachtrust. Natuurlijk hebben wij di verse merken voorradig. KINDERKLEDING LIGSTOELEN LIGSTOELLOPERS GORDIJNSTOFFEN VLOERBEDEKKING Te koop en te huur: LUCHTBEDDEN Neemt voor uw vakantie als souvernir onze prachtige badhanddoek, met de afbeelding van slot „Moermond” en van „Uitkijktoren" Lange Reke - Telefoon 221 - Renesse Verenigingsgebouw. Geopend v. 19.00-20.00 uur. Woensdag 11 augustus - 13.30 uur: Zeehengelwedstrijd aan de zeedijk te Scharendijke. Elke donderdagavond 20.00 uur: vertoning kleurendia’s over de Deltawerken, in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. BROUWERSHAVEN Zaterdag 31 juli - 20.00 uur: Koorzang in de met kaarsen verlichte Herv. kerk door hét kerkkoor van Brouwershaven en de gemengde zangver. van Scha- I rend ij ke. Fotowedstrijd gedurende de?” maanden juli en augustus. Deel- name-formulieren verkrijgbaar bij het V.V.V.-informatiebureau. Zaterdag 14 augustus - 20.00 u.: Ballonwedstrijd. Kaarten a 25 cent vanaf 18.00 uur op de markt verkrijgbaar. Medewer king van de muziekvereniging „Apollo” en Boerenkapel. OUWERKERK 11 augustus - 19.30 uur: Orgel bespeling in de Herv. kerk. 1 juli t/m 15 juli n.m. 2 uur, 16 juli t/m 31 au gustus n.m. 2 uur en 3.15 uur, 1 t/m 10 september n.m. 2 uur. Op zaterdagen alleen n.m. 2 uur! Zondags geen dienst. volwassenen f 2,00 - kinderen f 1,00 Flakkeese Rondvaartdienst, Voorstraat 58, Stel lendam, telefoon (01879)-484 en 233 Dinsdag 10 aug. - 13.30 uur: Ex cursie per autobus Z.L.M. over het eiland. Bezoek aan diverse landbouwbedrijven en kennis making met landbouwmachines in bedrijf. Vertrek vanaf hotel Bom te Haamstede. Nadere in lichtingen bij V.V.V.-kantwr. 19.30 uur: Ballonoptocht. Start plaats: garage Dijkman, Zuid- straat 10, Haamstede, waar van af 18 30 uur met gas gevulde bal lonnen a f 0,25 verkrijgbaar zijn. De ballonnen worden op een na der te bepalen plaats losgelaten. Voor een aantal ballonnen die de grootste afstand hebben afge legd, worden aan de hand van binnengekomen jes beschikbaar gesteld. Mede werking aan Harmonie stede”. Woensdag 11 augustus - 10.00 uur: Natuurwandeling rond slot Haamstede en duinen. Start bij ingang slot tegenover hotel Bom te Haamstede. 14.00 uur: Auto-, motor- en scoo- ter-rally voor de gasten. Start plaats: parkeerterrein gemeente huis, Haamstede. Route: max. 45 km. Inschrijfgeld f 3,50 Opgave voor deelname: V.V.V.-kantoor, Weststraat 38, Haamstede, van- af maandag 9 t/m woensdag 1 augustus, te 12.00 uur. Inschrijf geld bij aanmelding voldoen. Mooie prijzen beschikbaar. 20.00 uur (precies): Kleurenfilm Schouwens Westhoek in zaal TAVENU (hotel Bom), Haam stede. Kassa open 19.15 uur. Donderdag 12 augustus - 20.00 u (precies): Kleurenfilm ..Schou wens Westhoek” in zaal Tavenu (hotel Bom) te Haamstede. Kas sa open 19.15 uur. Vriidag 6 aug. - 14.30 uur: Ex cursie onder deskundige hiding in boomgaard „Boeyes Bosch Ie Burgh. Start bij trapgevel- huisje aan Burghse ring (noord zijde). - RENESSE Zaterdag 7 augustus - 20.00 uur: Concert door „Luctor et Emei- eo” te Renesse en Harmonie Witte van Haemstede”, gevolgd door gezamenlijke taptoe. 20.00 uur: Dansen in Dorpshuis mét „The Jesters” (gitaarband, 5 pers.). Dinsdag 10 augustus - 10.30- 12.00 uur: Bezichtiging Herv. 20.00 uur: Bioscoop in Dorps huis, „Ik zal je op handen dra- gen”. Woensdag 11 augustus -20.00 uur: Internationale zangdienst (in de Herv. kerk). Medewerking zanggroep (80 kinderen uit Wup- 14.30'uur Strandmozaiek voor kinderen (duinovergang bij de tran einde Laone). 20 00 uur: Dansen in Dorpshuis met „The Melodia’s” (5 pers.). Donderdag 12 augustus - 20_00 uur Bioscoop in Dorpshuis, „De held van mijn dromen’ Vrijdag 13 augustus - 10.30-12.00 uur: Bezichtiging Herv’. kerk. Zaterdag 14 augustus - 20.00 u.. Dansen in Dorpshuis met „Tne Melodia’s”. SCHARENDIJKE in uw vakantie, vlees en vleeswaren van de keurslager zijn altijd welkom. Groot assortiment fijne vleeswaren, meerdere malen bekroond. Zondag 1 augustus 1965 Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.00 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Renes se: 9.00 en 10.15 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Serooskerke: 9.30 uur. Scharendijke: 10.00 uur. Brou wershaven: 11.00 uur. Geref. Kerk. Haamstede: 9.00, 10.00 en 17.00 uur. Renesse (in Herv. kerk): 19.00 uur. Scharendijke: 10.00 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. Haamstede: 19.00 uur in het kerkgebouw Chr. Geref. Kerk. Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 10.00 en 15.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede: (Ankerweg): en 14.30 uur. Geref. Gemeenten in Ned. Renesse: (Evangelisatiegebouw, Moolweg): 10.00 en 14.30 uur. Remonstrantse Kerk Zierikzee: 10.00 uur (in de Luth. kerk). R.K. kerk Zierikzee: Eucharistievieringen om 7.30, 10.00 en 19.00 uur. Haamstede; Eucharistievierin gen van 27 juni t/m_5 septem- si o

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 2