I De Oosterscheldebrug N JONKER naar van Schouwen Week-end shirt Textielhandel J. STOEL Snijbloemen Uw Slijter voor Haamstede en omgeving Slijterij FELIUS HEH«LwrmTN Reformhuizen Stenen zomerwoning o 620 m2 eigen grond; gemeubi leerd. Dicht bij duin en strand. Prijs f 32.000,. Stenen zomerwoning Kapsalon „Cora” mevrouw N. C. Hanse-Bal Ring 29 - Noordwelle Telefoon (01116) 435 en GEREF. GEMEENTE HAAMSTEDE Voor een prachtig Haven Z.Z. 4 BROUWERSHAVEN Lijst van autodealers - Onbetwist Hengelsport-specialist Ds. A. VERGUNST ïn Zierikzee SPREEKUREN «Juwelier HOUVAST DAN VOOR UW G. J. Wilbrink „De Maagd van Mechelen” van 1663 SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 7 Stoombootdiensten DONDER DAGSA VONDS TOT TE KOOP: het Zondag 1 aug., 10.00 en 2.30 uur 376 Telefoon 285 12.30 en TE KOOP: 8.25, Renesse: Brouwershaven Garage Slager; Volkswagen. Zierikzee: 13.30-14.30 Ring 32, Haamstede, tel. 464 hiermee op alle manier recrea tie in u kan worden bewerkt. en ed. en Diverse bootdiensten R.T.M. Zierikzee-Zijpe v.v.: op maan dagen, dinsdagen, woensdagen Speciale vistochten op de Oos- terschelde: Zierikzee vertrek en terugkomst resp. 06.00 en 10.00 uur; op dins dagen, woensdagen en vrijda gen in juli en augustus. K. J. Goedbloed: Citroen, Pan hard. Fa. W. Giljamse: D.A.F., Simca, Mercedes en D.K.W. potplanten - tuinzaden - tuingereedschappen gazonmaaiers Ruim gesorteerd wershaven, 15.00 uur. 5.15,« 9.40, 12.20, 15.00, 17.40, 7.00, 10.20, 13.00, 15.40, 19.00, 8.00, 10.40, 13.20, 16.00, 18.40, 8.40, 11.20, 14.00, 16.40, 20.00, 9.00, 11.40, 14.20, 17.00, 21.00. 9.20, 12.00, 14.40, 17.20, 21.50. Zeer grote sortering WERPMOLENS en onderdelen Mitchell Snoeren - stokken - dobbers haken van Rotterdam en? ird- Veerverbinding Schouwen Noord-Brabant Veerdienst Zijpe - Anna Jaco bapolder v.v. Auto- en perso nenvervoer met 1 of 2 veerboten met koplading van de R.T.M. Werkdagen: Zijpe vertrek: 6.00, 6.30 enz. elk half uur t/m 22.30 uur. Anna Jacobapolder vertrek: 6.15, 6.45 enz. elk half uur t/m 22.45 uur. Zondagen: Zijpe vertrek: 7.30, 8.00 enz. elk half uur t/m 22.30 uur. Anna Jacobapolder vertrek: 7.45, 8.15 enz. elk half uur t/m 22.45 uur. Bloemenmagazijn Zuidstraat 4 - Haamstede Telefoon (01115) 566 Renesse: H. J. Simons, Hoge- zoom 186. Alle werkdagen van 8.00-9.00 uur en 5.00-6.00. Vanaf 12 juli van 8.00-9.00 uur, 1.00- 2.00 en 5.00-6.00 uur. Brouwershaven: W. J. Terpstra. I naast 's-Gravensteen vindt U: Autobusdiensten op het eiland Voor de autobusdiensten op Schouwen-Duiveland raadplege men de dienstregeling van de R.T.M. Bootdicnst Zjjpe - Numansdorp v.v. van de R.T.M. op zaterda gen in juni, juli en augustus (personen, rijwielen, bromfiet sen, motorrijwielen en uitslui tend na reservering personen auto’s) Artsen Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56, telef. (01115) 280. Spreekuren: ’s morgens van 8.00- 9.00 uur, ’s middags van 17-00- 18.00 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Ver zoek voor visite: ’s morgens vóór 9.30 uur. Haamstede: C. Romeyn, arts, Torenweg 36, Haamstede. Prak tijk vanaf camping „De Maire”, „Ginsterveld”, Alg. Ned. Bank, „Duinhoeve” en omgeving vuur toren en vliegveld. Spreekuren van 8.00-9.00 uur ’s morgens en ’s avonds van 7.00-8.00 uur. Aan vrage huisbezoeken s.v.p. vóór half tien. Havenplein 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 2443 9.00 UUR GEOPEND H. BERREVOETS, Bolwerk 4, Zierikzee, telef. (01110) 2079. 122 m2 eigen grond; gemeubi leerd. Dicht bij zee en jachtha ven. Prijs f 15.000, H. BERREVOETS, Bolwerk 4, Zierikzee, telef. (OHIO) 2079. Zijpe vertrek: 07.50 en 14.50 Numansdorp vertrek: 09.45 en 16.45 uur. Het is de mens eigen zich te verbazen over de vooruitgang van de techniek in onze eeuw. Vroeger' werd men dit slechts gewaar op lange afstand. Thans door radio en televisie leeft men daarin bij het uur in mee. En toch bevredigt dit niet geheel, de mens wil met eigen ogen aanschouwen. Vooral de toerist, die meestal een voor hem of haar nog onbekend gebied be zoekt, wil indringen tot het wonder van deze eeuw. Zulk een wonder is de Ooster- scheldebrug, welke in korte tijd gemaakt is van Kats naar Zie rikzee. In korte tijd, want in de twee jaren dat er aan dit bouw- wonder is gewerkt, is het bijna voltooid maar nog niet te be treden. Men ziet het werk van verre, ook al zijn de laatste pij lers reeds geplaatst. Maar het wachten op de voltooiing is moeilijk, men wil de in aan bouw zijnde brug zien. Daarom vaart, in de vakantie, de „Jacolga”, een sterke motor boot, dagelijks met toeristen naar die brug en er onderdoor, waarbij een goede uitleg wordt gegeven over de bouw. En dit bevredigt de mensen. Elke dag kan men tegen een klein bedrag dit wonder van techniek gaan bezien en de werkzaamheden daaraan volgen. Bovendien is zulk een vaart met de „Jacolga” aantrekkelijk voor de toeristen omdat er meer geboden wordt dan alleen het bekijken van de Oosterschelde- brug. Na de vaart langs en on der de brug, zet de „Jacolga” koers naar Colijnsplaat. Daar wacht een nieuwe ervaring. Men ziet de gamalen-vissers terug komen uit zee, vaak beladen niet alleen met de bekende „gomet”, maar ook met diverse soorten vis, welke direct worden aangevoerd op de visafslag. Vaak komen de toeristen met het verse zeebanket terug in hun tijdelijk verblijf, met nog spartelende vissoorten. En dat is eerst lekker viseten. Zo ge vangen in zee en heerlijk bruin gebakken de vis te eten die de vissers dezelfde dag aan de zee wisten te ontfutselen. Daarom is het bezoek aan de Ooster- scheldebrug zulk een uitzonder lijke attractie, omdat men niet alleen geniet van bouwkundige schoonheid, maar men zich daarna nog kan verlustigen in culinaire genoegens. Voor de toerist is het boven dien iets buitengewoons om te zwalken op de Oosterschelde, vooral wanneer er een lekker briesje staat en de deining het schip in voortdurende beweging houdt. Dat kent men niet in het oosten van ons land en zeker niet ten oosten van onze land grenzen. En de frisse zeelucht maakt dat men na de reis hon gerig en slaperig wordt, twee zaken welke de mens nodig heeft om tot een werkelijke re creatie d.i. vernieuwing te kun nen komen. En men komt toch naar onze kusten om de oude sleur van het dagelijkse leven af te leggen en kracht en le venselixer op te doen. Daarom dan ook is een reis je naar de Oosterscheldebrug zo erg aan te bevelen. Alleen als het meer is dan een bries, Wanneer de windkracht meer is dan 6, dan dient men zich op zulk een reisje te kleden. Gevaar is er niet bij want de „Jacolga” is sterk en de schippers ervaren. Maar zij die de zee niet ken nen, leren haar dan beleven op een zeer bijzondere, naar mijn opvatting, zeer aangename ma nier. Er zit dan misschien voor hen die niet geboren zijn aan de zeekant iets avontuurlijks in, hoewel dat in de ogen van de eilandbewoners zeker niet ’t ge val is. Maar probeert het een keer en u zult ervaren dat ook Ruime sortering gedistilleerd, oude en jonge jenever, cog nac, brandewijn, Coebergh dranken, Gin, tip van Bootz, whiskey, sherry, port, tafel- wijn, Heinekens bier, limona des, Seven Up, enz. Het mooiste strand van Ne derland vindt U in Haam stede en Renesse. Maar, de modernste dameskapsalon tevens parfumerie is te. Noordwelle. Onze hobby is voor ieder een aparte coif fure! EXCLUSIEVE SIERADEN in goud en zilver ZEEUWSE ARMBANDEN ZEEUWSE BROCHES ZEEUWSE RINGEN BLOEDKORAAL GRANAAT OCCASIONS en WAPENLEPELTJES in zilver en verzilverd van vele plaatsen van Schouwen-Duiveland D. H. 15, Korte St. Janstraat 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 2923 Bij ons gekocht wordt ook gerepareerd e niet op maandag; f niet op vrijdag. Zierikzee-Veere v.v.: op donder dagen in juli en augustus: Zierikzee vertrek: 08.45 en 15.15 uur. Veere vertrek: 11.00 en 18.00 uur. Garage Van der Wekken: Fiat. Austin. Garage Glerum: Ford. Garage Braai: Renault. Veerverbinding Schouwen - Noord-Beveland Veerdienst Zierikzee (De Val) - Veerhaven Kats v.v. (auto- en personenvervoer), geldig in juli en augustus. Provinciale in Zeeland. Werkdagen: Zierikzee vertrek: 8.20, 11.00, 13.40, 16.20, 19.40, In Poststraat 31 - Zierikzee Verkoopadres voor Schouwen-Dui veland van de Ned. Ver. van Ruime sortering: Delicatessen - Dieëtvoeding - Zeeuwse babbe laars - Zeeuwse suikerwafels en Zeeuws gesuikerd speculaas Tandarts Haamstede: D. H. de Kup, Breedsteweg 15, spreekuur maandag, dinsdag, donderdag uur, vrijdag 16.00- 17.00 uur. Zaterdag van 9.00- 10.00 uur. Spreekuur te Brou- woensdag 14.00- en vrijdagen in juli en augustus: Zierikzee vertrek: 10.45e en 14.45 uur. Zgpe vertrek: 16.30f uur. Snelbusdiensten Schouwen - Rotterdam v.v., geldig in juni, juli en augustus. Werkdagen: Haamstede vertrek: 05.40, 07.50, 09.50 enz. elke 2 uur t/m 19.50, 21.05 uur. Zierikzee vertrek: 06.25, 07.25, enz. elk uur t/m 20.25, 21,32 uur. Rotterdam CS, vertrek naar Zierikzee: 07.40, 08.40 enz. elk uur t/m 20.40 uur. Naar Haamstede: 08.40, 10.40 enz. elke 2 uur t/m 20.40 uur. Zondagen: Haamstede vertrek: 7.29, 10.53, 13.53, 15.35, 17.53, 19.53, 21.35» uur. Zierikzee vertrek: 8.25, 11.25, 14.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.02». Rotterdam CS vertrek naar Zierikzee: 7.40, 10.40, 13.40, 17.40, 19.40, 21.10 uur. Naar Haamstede: 7.40», 10.40, 13.40, 17.40, 19.40, 21.10 uur alleen in juli en augustus. Spreekuur 8.0019.00 uur. Scharendijke (in ’t wijkgebouw): W. J. Terpstra; maandag, woensdag en vrijdag van 11.00- 11.30 uur. Kats vertrek: 6.05,» 10.00, 12.40, 15.20, 18.00, niet op zaterdagen. Zondagen: Zierikzee vertrek: 7.00, 9.00 enz. elke 2 uur t/m 21.00 uur. Kats vertrek: 8.00, 10.00 enz. elke 2 uur t/m 20.00, 21.50 uur. U-,,

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 7