DELTAWERKEN P. VAN ’T HOF KAMPEER- SOUVENIRS P. DE MOOR het HARINGVLIET DIEPVRIES KIP 12 variaties vlug klaar vlees! w.o. biefstuk tartaar, kalfsnitsels, roomsnitsels, biefbur- gers en slavinken. Evenementenlijst HAAMSTEDE - BURGH volkswagen service garage SLAGER - Brouwershaven Voor goede merken van Beveren e t e n n e Met zon of regen Fa. SIMMERS HAAMSTEDE enz. JACHTHAVEN BROUWERSHAVEN Telefoon 272 schar Naar de 111 Stadsgezichten z Campingbedden E Tuinstoelen Strandartikelen Tentharingen J. de Vlieger - Markt 35 KRUISERS EN ZEILBOTEN JAC. VERSEPUT I Café-pension BODEDIENSTEN „Nooit Gedacht” tong bot en DE KERKDIENSTEN v.v.v.-kantoor. 2SchouwenrWesSthoS”Uin zaal TÏÏENU "hotel Bom) Haam stede. Kassa open 19.15 uur. BOERDERIJ „DUIN EN STRAND” SCHARENDIJKE SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 2 uur SCHARENDIJKE 10.00 ZIERIKZEE bestellen maison I* Vertrektijden: Markt 16 - 18 BROUWERSHAVEN Levensmiddelen Geschenkenhuis en zelfbediening Dagelijks verse Prys: Inlichtingen: Manufacturen - lingeries linnen- en tafelgoed dameskleding badpakken badmutsen met overnachtingsmogelijkheid aan boord (t/m 6 personen). Verhuur zowel per dag als per week en langer; zeer gunstige voorwaarden. Wij hebben op ons kampeerter rein, 'dat grenst aan de zee, duin en strand, nog ruimte beschik baar voor uw tent of caravan. Kampwinkel - kantine met t.v. aanwezig Gedurende de wintermaanden gelegenheid voor stalling van uw caravan JAC. LEMSOM - Kuijerdamse- weg 35, Scharendijke, telefoon (01117) 216. tussen 12.00—14.30 en 17.00—20.00z Ook gekoelde dranken Telefoon (01117) 339 Platteweg 9 I Inlichtingen bij 1 juli t/m 15 juli n.m. 2 uur, 16 juli t/m 31 au gustus n.m. 2 uur en 3.15 uur, 1 t/m 10 september n.m. 2 uur. Op zaterdagen alleen n.m. 2 uur! Zondags geen dienst. volwassenen f 2,00 - kinderen f 1,00 Flakkeese Rondvaartdienst, Voorstraat 58, Stel lendam, telefoon (01879)-484 en 233 Telefoon (01119) 344 Zondags gesloten en gratis sparen Vishandel Verhuur van Lange Reke - Telefoon 221 - Renesse Noorddijkstraat 27 Brouwershaven - Tel. (01119) 397 heeft voor U speciale DAGMENU'S KINDERKLEDING LIGSTOELEN LIGSTOELLOPERS GORDIJNSTOFFEN VLOERBEDEKKING Te koop en fe huur: LUCHTBEDDEN Neemf voor uw vakantie als souvernir onze prachtige badhanddoek, met de afbeelding van slot „Moermond" en van „Uitkijktoren" Dagelijkse busdiensten vanuit Stellendam (Goeree-Overflakkee) vanaf Wachtlokaal Oude Haven. Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks vanaf Westen- schouwen-Burgh en Haamstede, Scharendijke, Brouwershaven n. Zierikzee en omgekeerd. Bodedienst Hart, Renesse. Op maandag, woensdag en vrijdag vanaf Renesse via Noordwelle, Serooskerke en Moriaanshoofd naar Zierikzee en omgekeerd. De bodediensten staan tevens in contact met de N.V. Goederen dienst Koophandel te Zierikzee, die een geregelde dienst onder houdt tussen Zierikzee en Rot terdam. Bodedienst Zierikzee-Goes. Een geregelde bodedienst per vracht auto tussen Zierikzee en Goes. Iedere werkdag, behalve woens dag en zaterdag. Ondernemer: D. Verburg, Nieuwe Haven, Zie rikzee. N.V. Rotterdamsche Tramweg Mij. Dagelijkse vrachtautodienst tussen Zierikzee en Rotterdam met aansluitende vrachtauto- diensten op hét gehele eiland Schouwen - Duiveland. Directe doorvoer van goederen naar/van N.V. Ned. Spoorwegen en Van Gend en Loos. Vette paling één dag tevoren Telefoon (01119) 244 Brouwershaven P.S. Dagelijks zeeverse GerefjË GARNALEN E nutitn11iiii11111tr1111uti111ti Oók in en groente - fijne vleeswaren kan men bij ons het beste slagen EK BROUWERSHAVEN Zaterdag 31 juli - 20.00 uur: Koorzang in de met kaarsen verlichte Herv. kerk door hét kerkkoor van Brouwershaven en de gemengde zangver. van Scha rendijke. Fotowedstrijd gedurende de maanden juli en augustus. Deel- name-formulieren verkrijgbaar bij het V.V.V.-informatiebureau. Zondag 1 augustus 1965 Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.00 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Renes se: 9.00 en 10.15 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur. Brouwershaven: 19.00 uur. Géref. Kerk. Haamstede: 9.00, 10.30 en 17.00 uur. Renesse (in Herv. kerk): 19.00 uur. Scharendijke: 10.00 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. Haamstede: 19.00 uur in het kerkgebouw Chr. Kerk. Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 9.00, 10.30 en 15.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede: (Ankerweg): en 14.30 uur. Geref. Gemeenten in Ned. Renesse: (Evangelisatiegebouw, Moolweg): 10.00 en 14.30 uur. R.K. kerk Zierikzee: Eucharistievieringen om 7.30, 10.00 en 19.00 uur. Haamstede; Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 septem ber om 7.30, 9.00, 10.30 en 20.00 uur. Renesse: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 september om 8.00, 9.30, 10.30 en 19.00 uur. (Op 22 en 29 augustus en 5 sep tember is de laatste dienst niet om 19.00, maar om 18.00 uur). Bruinisse: Eucharistieviering in de maanden juli en augustus om 9.00 uur. Te Haamstede in de R.K. Toe ristenkerk aan de Serooskerkse- weg; te Renesse in de tentkerk aan de Zeeanemoonweg; te Bruinisse in de cantine (Stoof- polder); te Zierikzee in de R.K. kerk aan de Hoge Molenstraat. Kerkdiensten in de week wor den ’s zondags bekend gemaakt. Evangelischer Gottesdienst Haamstede: 8.45 U. Kirche Dorf- mitte. Renesse: 20.30 U. Kirche Dorfmitte. Zaterdag 31 juli - 20 00 uur: Concert op de muziektent te Burgh door de Kon. Harmonie Witte van Haemstede” en het Fanfarekorps „Luctor et Emer- bo” uit Renesse. Na afloop een gezamenlijke taptoe. Vrije oe gang. Dinsdag 3 aug. - “(J1"' Woensdag 4 aug. - 14-00 uur. Wandeltocht georganiseerd door dp S.v. „Zeemeeuwen en v. V V Deelnemerskaarten voo - Swop V.V.V.-kantoor en een half uur voor de start bij P voemlaats gemeentehuis Haam- S B de finish wordt een herinneringsmedaille uitgereikt. Donderdag 5 aug. - het Strandpastoraat te Westen schouwen. 20.00 uur (precies): KJeurenü^ De bewoners van de inlagen in zaal TAVENU (hotelBom), Haamstede. Kassa ope Seconder de'skundige^eid^ng huisje aan Burghse ring (noord zijde). x 7 au£r 20.00 uur: Sn" rt op de “S hemstede" enbet Fanfarekorps ”Lu^t°r floop een gO” Ult Slaptoe Vrifftoe- gezamenhjke taptoe. j gang. RENESSE Melodie Stars SS ÏS kinderen vit Wupper- tal, e.a.). 90 00 uur: Dansen in Dorpshuis meT ?The Jesters” (gitaarband, 5 pers.). Donderdag 5 augustus - 20.00iud Bioscoop in Dorpshuis, „Das Blaue Meer und du Vrijdag 6 augustus - 10.30-12.00 uur: Bezichtiging Herv. kerk. 90 00 uur (Herv. kerk): Zwei snrachenes Gottesdienst. Es wir- ken mit: Sangerkreis aus Wup pertal, 80 kinder, und Nieder- landische Gruppen. Zaterdag 7 augustus - 2Cl.W uur: Concert door „Luctor et Em. go” te Renesse. 20 00 uur: Dansen in Dorpshuis met „The Jesters” (gitaarband, 5 pers.). SCHARENDIJKE Elke maandag- en vrijdagavond: bibliotheek in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Geopend v. 19.00-20.00 uur. Dinsdag 3 augustus: Filmavond in het Ned. Herv. Verenigings gebouw. Kindervoorstelling om 18.45 uur; voorstelling voor jon geren en ouderen: 20.00 uur. Elke donderdagavond 20.00 uur. vertoning kleurendia’s over de Deltawerken, in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Dames- en herenkapsalons Uitsluitend na afspraak Brouwershaven - Markt 21 Telefoon 391 (01119) in uw vakantie, vlees en vleeswaren van de keurslager zijn altijd welkom. Groot assortiment fijne vleeswaren, meerdere malen bekroond. Uw adres voor blank kalfsvlees Telefoon (01115)-629 o o

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 2