1LILE F X COöP. RAIFFEISSENBANK Overgewaaid uit Biarritz! bent u moe Be (Twaalf apostelen lieren-zwembroeken INDISCH ETEN „SCHOUWEN” W.VAN SLUIJS A. L. BAKKER ZONEN RUBBERLAARZEN ©raaf pluris öc V^ijfho r SANDALEN SA NDALEN P. Bezuyen P e d i - f o Fa. Verschiere kleurcarbolineum 1 s HOTEL r m en BURGH Algemeene Zeeuwsche Verzekering Mij. N.V. r Zeeuwsche Brandwaarborg Mij. van 1824 ZIERIKZEE HRVENPLEIN 6 In wisselen valuta Goede keuken Modern comfort Zonneterras met uitzicht op de haven De zaak waar ook U zich thuisvoelt Tuinterras voor gasten C.VAN TILBURG-DEN BOER JUWELIER HORLOGER IN BROUWERSHAVEN Markt 15 DAMES ROBINSON HEREN SPORTVISSEN op de Oostersclielde met het groot daarvoor inge richt motorschip „De Harpoen”. stijlvoile Rijpaarden Dames-, Heren- en Kindersandalen in moderne tinten met ingebouwd voetbed Schoenhandel ZIERIKZEE Tel. 2106 - K. St. Janstr. Koopt in de oudste juwelierszaak van Schouwen-Duiveland uw sieraden en souvenirs zoals: aparte ringen - armbanden broches - bedels lepeltjes Zeeuwse sieraden in bloedkoraal granaat - enz. Kampeercentrum „GINSTERVELD” - Haamstede van vreemde reisclieques GROOTSTE SPEELTUIN Slagerij M. J. Ossewaarde H. DE VOS „BONA FIDE” SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 6 J. C. VAN DER GRAAF Telef. (01115) 590 KAMPW1NKEL KANTINE PRIMA SANITAIR t Uw speciaal adres voor ALLE soorlen Bij Renesse en uw TELEFOON 278 in samenwerking met de voor- Kantoor: Zierikzee - Lange Nobelstraat 34, Tel. (01110) 2162 Alle schade-verzekeringen SINDS 1825 i de laatste zuiderstorm zijn de allernieuwste modellen voor MEMBER OF THE DINERS CLUB HOOGERHUIS Renesse Telefoon (01119) 250 Voor Zie onze folders! Aanmeldingen en inlichtingen: C. J. MOERMOND, Hogezoom 21 te Haamstede, telef. (01115)620. van Biarritz overgewaaid naar Westerschouwen Tevens verhuur van Zierikzee - Telefoon (01110) 2164 Wij zijn specialist in Heeft U geen zin zelf te koken?. Bel even tel. (01119)398, Noord- dijkstraat 28, Brouwershaven. Alle gerechten Gaarne tevoren bestellen ADVERTENTIES voor het volgend nummer kunnen worden geplaatst mits deze uiterlijk de dinsdag vóór de uitgifte in het bezit zijn van de uitgever: Drukkerij Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, telef. (01110) 2255. bent, dan zal U zwaar vallen, want GOUDZWAARD Haamstede Uw adres voor groene teerprodukten - rietmatten - be strijdingsmiddelen - tuinzaden - vlechtwerk - geer, palen - rug- sproeiers - gazonmaaiers - roest vrij droogdraad - enz. Exclusieve souvenirs van Zierikzee: gouden en zilveren mossels als hanger, bedel, das speld, manchetknoop of lepeltje Bij C. FASOL - Renesse en Hoogezoom 44 - Haamstede Telefoon 437 Kamphuis voor groepen van 60 personen Prachtig beschut kampeerterrein temidden van boomgaarden en windschermen Seizoenplaatsen voor caravans en tenten Dat spaart u, mijnheer, een dure reis naar zuidwest- Frankrijk - en bovendien zijn de LINDA LU zwem broeken die A. L. Bakker voor U veroverd heeft, zóveel betaalbaarder dan U gedacht had! En, als man tegen man. zeggen wij in vertrouwen: „Een goed-gesneden zwembroek is voor de manlijke waardig heid „onbetaalbaar” Wedden dat uw vrouw U graag ziet in zo’n „waardige” zwembroek van Gezellig terras -op Schouwen in de Laone. Renesse RENESSE - Tel. (01116) 340 Prima RUND- en VARKENSVLEES en machinaal gesneden fijne vleeswaren 's Avonds na 19.00 uur èn donder dagmiddag na 13.00 uur gesloten CAFETARIABEDRIJF Specialiteit in fijne schaaltjes ijs, sor bets en coupes en Cassata-ijs. De fijn ste frites, croquet- ten, enz. OPENINGSUREN: Kantoor Haamstede, Burghseweg 48 (tel. (01115) 393) Van maandag tot en met vrijdag des v.m. van 9-12 uur, des n.m. van 2-4 uur, op woensdagavond van 7-8 uur. Zittingen te Renesse in het Dorpshuis: van maandag tot en met vrijdag van 9-12 uur. Kantoor Serooskerke, Dorpsweg 8 (tel. (01117) 272): op maandag des avonds van 7-9 uur, op donderdag des v.m. van 9-12 uur, op zaterdag des v.m. van 9-11 uur. Kantoor Scharendijke, Elkerzeeseweg 17 (tel. (01117) 374) van maandag tot en met vrijdag des v.m. van 9-12 uur. Zitting te Brouwershaven (in het Ned. Herv. Ver. gebouw): op woensdagmiddag van 1-3 uur. Het oude winkelinterieur van 1825 is geheel in stijl bewaard gebleven. Uniek in Neder land! Dan zult U s avonds in huisje, tent of caravan zeker wel op de kinderen moeten passen. Als U moe dit niet. dan bent U al lang blij als U eens rustig kunt zitten. Vooral als U dan een goed boek uit onze leesbibliotheek in huis hebt, of een mooie pocket uit onze ruime raad hebt uitgezocht. En niet alleen voor moe, ook voor vader hebben wij ruime keus in pockets (ook (rans, duifs en engels). Kom eens „neuzen" in onze pocketafdeling Brengt uw vakantie door op het bondsvakantie-oord klasse C Telefoon (01116) 376 Ook gelegenheid voor clubs en scholen. - Erkend door de Ned. Kampeerraad. - Met kantine kampwinkel

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 6