P.T.T. schijnt als na regen de zon SCHILDERWERK Vele nieuwe mogelijkheden voor een ideale vakantiedag TO REDER’J WESTE CHOUWEN zonnebrand olie S. W. V. d. Hoek „DE WESTHOEK’’ Bezienswaardigheden N. V. ROTTERDAMSCHE TRAMWEG MAATSCHAPPIJ Hoe werkt BOOTTOCHTEN de BUSTOCHTEN VLIEGVELD” HOTEL Artz uiid Patiënt AFVAARTEN DAGELIJKS autodealers van Houiit de duinstreek schoonI Oplossing kruiswoordpuzzel uit Badcourant nr. 4 Café (bar) taria BURGH Ideaal uitzicht; terras Prima keuken; ook kindermenu's Midgetgolf en Tennis Gezellige sfeer: Pianospel door Maarten Bruines (niet op maandag) I Vistochten voor Oosterschelde. Rondrit over Schouwen-Duiveland Dagtocht naar Rotterdam Dagkaarten voor Schouwen-Duiveland Strand-abonnementen DE BADCOURANT Zierikzee - Zijpe Zierikzee - Veere v.v. - Numansdorp v.v. hengelaars op de R.T.M.-DAGTOCHTENGIDS GRATIS verkrijgbaar bij alle R.T.M. - en V.V.V. kantoren. SCHOL WEN S BADCOURANT PAGINA 4 RENESSE V.V. BURGH - H A AMSTEDE hi iat I SCHARENDIJKE 09.00-10.30 UNIEKE RONDVAARTEN OP DE OOSTERSCHELDE 9.00-10.30 Volkswagen. Telefoon 316 GOUDZWAARD Haamstede HOOGERHUIS Renesse Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. HET ADRES voor beter en wandbekleding: Renesse Lange Reke 16 De gezellige zaak Voor gezellige mensen laat U dan niet verbranden, maar koop tijdig een fles of spuitbus Diverse „goede merken" zo als: Nivea, Tsjamba Fii, Spray Tan, Ambre Solaire, Zeozon, enz., vindt U natuurlijk bij Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 830-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. (vanaf 1 juli) van haven Burghsluis (in de Westhoek van Schou wen). Vertrektijden: ’s morgens 10.00 uur naar Europa’s grootste brug in aanbouw; ’s middags 14.00 uur (maandag t/m vrijdag) naar de visafslag te Colijnsplaat; zaterdag en zondag naar de brug. Billijke prijzen; kinderen half geld. Consumpties aan boord ver krijgbaar. Extra tochten op aanvraag. Gezelschappen en groepen ontvangen reductie. (Wijzigingen voorbehouden). Inlichtingen: telefoon (01115) 451. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblik)es, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel! Öfters melden sich - besonders deutschsprechende - Personen am Krankenhaus, im Falie sie nicht schwere Verletzungen be- kommen haben oder im alge- meinen nur eine leichte Krank- heit haben. Es sei jedoch da- rauf hingewiesen. dass in derg- leichen Falie zuerst einen Haus- artz konsultiert werden muss. Erst wenn er Krankenhausver- pflegung vorschreibt, kann Auf- nahme oder Hilfe folgen. Man merke sich deshalb Nah- men und Adresse der Artze vor, im Ortschaft wo man seine Fe- rien verbringt. Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 08.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. Renesse: K. J. Goedbloed: Citroen, Pan hard. Fa. W. Giljamse: D.A.F.. Simca, Mercedes en D.K.W. In deze zaak is het altijd raak, Je drinkt en eet er met smaak! En dit moet U beslist weten: Wij hebben géén kip aan ’t spit, Maar U kunt er wél gebraden haantjes eten! Beleefd aanbevelend THEO WESSELS - Weeldeweg 2-4 (in richting Burghsluis) - Telefoon (01115) 413 verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- i huis bezorgd. Brouwershaven: Garage Slager; Zierikzee: Garage Van der Wekken: Fiat, Austin. Garage Glerum: Ford. Garage Braai: Renault. Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 8.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. Horizontaal: 1. eek; 4. sekte; 8. oslo; 11. stroop; 13. lemoen; 15. an; 16. gravin 18. enz.; 20. lade; 22. ton 23. akolei; 25. alle; 27. kro; 29. el; 30. non; 32. olm; 34. krijsen; 36. imker; 38. moot; 40. trek; 42 km; 43. ido; 45. ave; 47. te; 48. iele; 50. part; 53. erker; 55. narwal; 56. the; 58. als; 60. ne; 61. nat; 63. elan; 65. gesnik; 68. aar; 70. asem; 72. aai; 73. dromer; 75. ei; 76. eender; 79. anders; 81. lark; 82. ulaan; 83. est. Verticaal: 1. etna; 2. er; 3. ko gel; 4. spatel; 5. klink; 6. ten; 7. em; 8. oe; 9. sneller; 10. onzin; 11. saloniki; 12. or; 14. ook; 17. v.o.; 19. ne; 21. dank; 23. aorta; 24. oester; 26. lord; 29. rko; 31. ommen; 33. mm; 35. netel; 37. eieren; 39. oor; 41. kerstmis; 44. opank; 46. veel; 49. lansier; 51. ala; 52 tt; 54. kans; 57. herman; 59. egaal; 62. tarra; 64. aarde; 66. e.a.; 67. inn; 69. a.o.; 71. eert; 73. del; 74. en; 77. e.k.; 78. du; 80. es. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Vlompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Te bezichtigen door bemiddeling van de koster, de heer L. Krijger, Noorddijk- straat. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Ge opend: maandag tot en met vrij dag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 50 cent, kinderen 25 cent. Gravensteen, Mol. Prenten van steden en dorpen op Schouwen- Duiveland. Dagelijks geopend, behalve des zondags, 10-12 en 2-4 uur. Woensdagavond 8-10 uur. Burgerweeshuis, Zierikzee. Zo- merkijkspel 1965. Een tuin vol bronzen beelden buiten. Binnen: Het verhaal van de verloren zoon op zeven wandtapijten. Voorts zeer hedendaagse schil derijen en een vermakelijke kijkkast met antieke prenten. Keramiek van eigen atelier. Re gentenkamer’ anno 1750. Ge opend 26 juni tot 12 september, van maandag t/m zaterdag 10- 17 uur. Toegang: 1,25, kinderen 0,50. Voor de postdienst is het kan toor voor hét publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.45-10.45; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: van uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.00-17.15. Voor de telefoon- en telegraaf dienst is het kantoor geopend: van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: van uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 4