I I Bezoekt MOSSELFEEST BRUINISSE op zaterdag 24 juli FOTO M. J. JONKER ZOON JONKER k Mooie en souvenirs doelmatige Snijbloemen beëdigd makelaar EDELSCHAAP FOTO BERGE Stenen zomerwoning Stenen zomerwoning c 620 m2 eigen grond; gemeubi leerd. Dicht bij duin en strand. Prijs f 32.000,. Kapsalon „Cora Reformhuizen rV.iyc'i - GEREF. GEMEENTE HAAMSTEDE M.J.J. stemt tevree! üttttüï HANDEL Haamstede Camping gaz dealer Ds. A. VERGUNST in Zierikzee DE KERKDIENSTEN Juwelier SPREEKUREN „De Maagd van Mechelen” van 1663 Poststraat 31 - Zierikzee r. F’ l ft f HOU VAST DAN PHIfffl ZAAKli? voou uw HEHGEUSMftT ARTIKELEN Hengelsport-specialist SCHOUVVEN’S BADCOLRANT PAGINA 2 Zierikzee DONDERDAGSAVONDS TOT TE KOOP: TE KOOP: Zondag 25 juli, 10.00 en 2.30 uur 10.00 Ms' ratdotograiie galanterie speelgoed /.-sfrjBL souvenirs Zuidstraat 2 Telefoon (01115) 318 I f (Verkeerspiegel) - onder fabriekscontrole Camping-verlichting en onderdelen. Ligstoel looper. Gro te gezellige winkel waar men rustig kan uitzoeken. Bed den en ledikanten van zeer solide fabrieken (etagebed f 75,Ook speciale prijzen, ledikanten vanaf f 29,50, bedden vanaf f 25,zomerdekens vanaf f 15,zeer mooie plaids. Enkele verende bedstellen, één persoons, voor de halve prijs. De nieuwste kunstnijverheidartikelen import Alles voor sport Geref. Gemeenten Haamstede: (Ankerweg): en 14.30 uur. Geref. Gemeenten in Ned. Renesse: (Evangelisatiegebouw, Moolweg): 10.00 en 14.30 uur. De St. Lievens Monstertoren te Zierikzee die 217 me ter hoog zou worden. Na een reeks rampen werd de bouw stopgezet in 1530. Het vierde deel dat gereed kwam is 57 meter hoog. De restauratie aan de Zuidzijde in het verleng de van de Poststraat is inmiddels voltooid en demon streert’in volle luister de „hemelbestormende” opzet. Bruinisse in de cantine (Stoof- polder); te Zierikzee in de R.K. kerk aan de Hoge Molenstraat. Kerkdiensten in de week wor den ’s zondags bekend gemaakt. Evangelischer Gottesdienst Haamstede: 8.45 U. Kirche Dorf- mitte. Renesse: 20.30 U. Kirche Dorfmitte. potplanten - tuinzaden - tuingereedschappen gazonmaaiers ’Ruim gesorteerd maandag, 13.30-14.30 17.00 uur. 10.00 uur. wershaven, 15.00 uur. Korte St. Janstraat 1 Telefoon (01110) 2923 Bij ons gekocht wordt ook gerepareerd 122 m2 eigen grond; gemeubi leerd. Dicht bij zee en jachtha ven. Prijs f 15.000, H. BERREVOETS, Bolwerk 4, Zierikzee, telef. (01110) 2079. van Rotterdam Vraag het eerst even bij Jonker, daar kunt u bijna altijd terecht. Al staat ook alles op zijn kop, Jonker blijft aan de top! Bloemenmagazijn Zuidstraat 4 - Haamstede Telefoon (01115) 566 naast 's-Gravensteen vindt U: EXCLUSIEVE SIERADEN in goud en zilver ZEEUWSE ARMBANDEN ZEEUWSE BROCHES ZEEUWSE RINGEN BLOEDKORAAL GRANAAT OCCASIONS en WAPENLEPELTJES in zilver en verzilverd van vele plaatsen van Schouwen-Duiveland Zondag 25 juli 1965 Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.00 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Renes se: 9.00 en 10.15 uur. Noordwelle: 19.00 uur. Scharendij ke: 10.30 en 19.00 uur. Brouwershaven: 10.00 uur. Geref. Kerk. Haamstede: 9.00, 10.30 en 17.00 uur. Renesse (in Herv. kerk): 19.00 uur. Scharendijke: 10.00 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. Haamstede: 19.00 uur in het kerkgebouw Chr. Geref. Kerk. Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 9.00, 10.30 en 15.00 uur. H. BERREVOETS, Bolwerk 4, Zierikzee, telef. (01110) 2079. R.K. kerk Zierikzee: Eucharistievieringen om 7.30, 10.00 en 19.00 uur. Haamstede; Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 septem ber om 7.30, 9.00, 10.30 en 20.00 uur. Renesse: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 september om 8.00, 9.30, 10.30 en 19.00 uur. (Op 22 en 29 augustus en 5 sep tember is de laatste dienst niet om 19.00, maar om 18.00 uur). Bruinisse: Eucharistievieringen in de maanden juli en augustus om 9.00 en 18.00 uur. Te Haamstede in de R.K. Toe ristenkerk aan de Serooskerkse- weg; te Renesse in de tentkerk aan de Zeeanemoonweg; te 1 Havenplein 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 2443 9.00 UUR GEOPEND Het mooiste strand van Ne derland vindt U in Haam stede en Renesse. Maar, de modernste dameskapsalon tevens parfumerie is te. Noordwelle. Onze hobby is voor ieder een aparte coif fure! mevrouw N. C. Hanse-Bal Ring 29 - Noordwelle Telefoon (01116) 435 RING 10 - HAAMSTEDE TELEFOON (01 115) 312 Artsen Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56, telef. (01115) 280. Spreekuren: ’s morgens van 8.00- 9.00 uur, ’s middags van 17-00- 18.00 uur. Medicijnen af halen tussen 17.00 en 18.00 uur. Ver zoek voor visite: ’s morgens vóór 9.30 uur. Haamstede: C. Romeyn, Toren weg 36. Spreekuren: maandag t/m vrijdag 8.00-9.00 uur, zater dag 9.00-9.30 uur. Tel. (01115) 480. Praktijk: Campings „De Maire”, „Ginsterveld”, „Duinhoeve” Alg. Bank Nederland; Strandweg, Torenweg, Oostenrijkse dorp, omgeving vliegveld en vuurto ren. Renesse: H. J. Simons, Hoge- zoom 186. Alle werkdagen van 8.00-9.00 uur en 5.00-6.00. Vanaf 12 juli van 8.00-9.00 uur, 1.00- 2.00 en 5.00-6.00 uur. Brouwershaven: W. J. Terpstra. Spreekuur 8.0019.00 uur. Scharendijke (in ’t wijkgebouw): W. J. Terpstra; maandag, woensdag en vrijdag van 11.00- 11.30 uur. Tandarts Haamstede: D. H. de Kup, Breedsteweg 15, spreekuur dinsdag, donderdag uur, vrijdag 16.00- Zaterdag van 9.00- Spreekuur te Brou- woensdag 14.00- D. H. 15, In Verkoopadres voor Schouwen-Dui veland van de Ned. Ver. van Ruime sortering: Delicatessen - Dieëtvoeding - Zeeuwse babbe laars - Zeeuwse suikerwafels en Zeeuws gesuikerd speculaas Voor een goede koop voorwaar naar een notaris en een Molenweg 63 - Oosterland Telefoon (01114) 578 Onbetwist Zeer grote sortering WERPMOLENS en onderdelen Mitchell Snoeren - stokken - dobbers haken 1* ji .u

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 2