P.T.T. VERFHANDEL DOET HET ZELF? Vele nieuwe mogelijkheden voor een ideale vakantiedag REDER'J WESTE Bezienswaardigheden „DE WESTHOEK fe N. V. ROTTERDAMSCHE TRAMWEG MAATSCHAPPIJ Hoe werkt BOOTTOCHTEN de BUSTOCHTEN naar VLIEGVELD HOTEL Artz untl Patiënt AFVAARTEN DAGELIJKS Houdt <le duinstreek schoon M Ideaal uitzicht; terras Prima keuken; ook kindermenu’s Midgetgolf en Tennis Gezellige sfeer: Pianospel door Maarten Bruines (niet op maandag) Zierikzee - Zijpe Zierikzee Zijpe Vistochten DE KERKDIENSTEN S.W.v.o.HOEK DE HOEK) RENESSE Café (bar) taria BURGH R.T.M.-DAGTOCHTENGIDS GRATIS verkrijgbaar'bij allé R.T.M. - en V.V.V. kantoren. Rondrit over Schouwen-Duiveland Dagtocht naar Rotterdam Dagkaarten voor Schouwen-Duiveland Strand-abonnementen v.v. - Veere v.v. - Numansdorp v.v. voor hengelaars op de Oosterschelde. SCHOlJWEN’S BADCOURANT PAGINA 4 S 1 RENESSE laiiÏÏiuf BURGH-HAAMSTEDE i SCHARENDIJKE UNIEKE RONDVAARTEN OP DE OOSTERSCHELDE 9.00-10.30 10.00 I 1 L'. Chr. Geref. Kerk Haamstede: (Noordstr. 34): 10.00 en 15.00 uur. In deze zaak is het altijd raak. Je drinkt en eet er met smaak! En dit moet U beslist weten: Wij hebben géén kip aan ’t spit. Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. TEL. 316 naast het postkantoor Alle soorten kwasten en andere benodigdheden Geref. Gemeenten in Ned. Renesse: (Evangelisatiegebouw, Moolweg): 10.00 en 14.30 uur. Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. (vanaf 1 juli) van haven Burghsiuis (in de Westhoek van Schou wen). Vertrektijden: ’s morgens 10.00 uur naar Europa’s grootste brug in aanbpuw; ’s middags 14.00 uur (maandag t/m vrijdag) naar de visafslag te Colijnsplaat; zaterdag en zondag naar de brug. Billijke prijzen; kinderen half geld. Consumpties aan boord ver krijgbaar. Extra tochten op aanvraag. Gezelschappen en groepen ontvangen reductie. (Wijzigingen voorbehouden). Inlichtingen: telefoon (01115) 451. Geref. Kerk. Haamstede: 9.00, 10.30 en 17.00 uur. Renesse (in Herv. kerk); 19.00 uur. Scharendijke: 10.00 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. HAAMSTEDE R.K. kerk Zierikzee: Eucharistievieringen om 7.30, 10.00 en 19.00 uur. Haamstede; Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 septem ber om 7.30, 9.00, 10.30 en 20.00 uur. Renesse: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 september om 8.00, 9.30, 10.30 en 19.00 uur. (Op 22 en 29 augustus en 5 sep tember is de laatste dienst niet om 19.00, maar om 18.00 uur). Bruinisse: Eucharistievieringen in de maanden juli en augustus om 9.00 en 18.00 uur. Te Haamstede in de R.K. Toe ristenkerk aan de Serooskerkse- weg; te Renesse in de tentkerk aan de Zeeanemoon weg; te Bruinisse in de cantine (Stoof- polder); te Zierikzee in de R.K. kerk aan de Hoge Molenstraat. Kerkdiensten in de week wor den ’s zondags bekend gemaakt. Zondag 18 juli 1965 Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.00 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Renes se: 9.00 en 10.15 uur. Noordwel- le: 10.15 uur. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur. Brouwershaven: 19.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede: (Ankerweg): en 14.30 uur. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel! Öfters melden sich - besonders deutschsprechende - Personen am Krankenhaus, im Falie sie nicht schwere Verletzungen ha- ben bekommen oder im alge- meinen nur eine leichte Krank- heit haben. Es sei jedoch da- rauf hingewiesen, dass in derg- leichen Falie zuerst einen Haus- artz konsultiert werden muss. Erst wenn der Krankenhaus- verpflegung vorschreibt, kann Aufnahme Oder Hilfe folgen. Mann merke sich deshalb Nah- men und Adresse der Artze vor, im Ottschaft wo mann seine Fe- rien verbringt. 05 I Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. Haamstede: 19.00 uur in het kerkgebouw Chr. Geref. Kerk. Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 8.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. Haalt de VERF bij de vakman I Deskundig advies Grote sortering Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 08.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. a Maar U kunt er wél gebraden haantjes eten! Beleefd aanbevelend THEO WESSELS - Weeldewëg 2-4 (in richting Burghsiuis) - Telefoon (01115) 413 De gezellige zaak Voor gezellige mensen HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Vlompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation ,.De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Te bezichtigen door bemiddeling van de koster, de heer L. Krijger, Noorddijk- straat. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Ge opend: maandag tot en met vrij dag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 50 cent, kinderen 25 cent. Gravensteen, Mol. Prenten van steden en dorpen op Schouwen- Duiveland. Dagelijks geopend, behalve des zondags, 10-12 en 2-4 uur. Woensdagavond 8-10 uur. Burgerweeshuis, Zierikzee. Zo- merkijkspel 1965. Een tuin vol bronzen beelden buiten. Binnen: Het verhaal van de verloren zoon op zeven wandtapijten. Voorts zeer hedendaagse schil derijen en een vermakelijke kijkkast met antieke prenten. Keramiek van eigen atelier. Re gentenkamer anno 1750. Ge opend 26 juni tot 12 september, van maandag t/m zaterdag 10- 17 uur. Toegang: 1,25, kinderen 0,50. Voor de postdienst is het kan toor voor hét publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.45-10.45; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: van 09.00-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.00-17.15. Voor de telefoon- en telegraaf dienst is het kantoor geopend: van maandag, tot en met vrijdag van 9.00-12.00; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: van uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 4