w '^len De hengelsport Evenementenlijst HAAMSTEDE - BURGH laag water Hoog- Loeloetoetje gebieden stopgezet YOUTH FOR CHRTST i ticulieren bezoeken en daarbij Excursies naar broed* 16 JULI 1965 No. 4 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke Laagwater geldt voor BADCOURANT 17—23 juli Hoogwater 12.26 13.16 14.17 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. v.m. 3.56 4.28 5.02 5.39 6.23 7.13 8.14 n.m. 16.20 16.52 17.26 18.03 18.47 19.37 20.38 v.m. 9.59 10.51 11.05 11.41 0.14 0.50 1.40 n.m 22.23 22.55 23.29 Door de grote toeloop van be langstellenden voor de broed plaatsen van de zilvermeeuwen en het geringe aantal natuurgid- sen, zijn de excursies naar deze gebieden voor dit seizoen stop gezet. Volgend jaar juni zal de mogelijkheid weer bestaan om de jonge meeuwtjes te gaan zien. Hier is het recept (voor 4 per sonen): hebt dan kun je de volgende dag heerlijk gestoofde zalm of gebakken tong op het menu hebben. Maar we willen het niet verhelen, denk erom dat je met het sleep- en treknet werken moet. Dat kost inspanning en soms natte voeten. Soms zweet, maar het is aangrijpend mooi. Dat wij daar niet alles van we ten zal ieder begrijpen. Maar dat weet de secretaris van de „Oosterschelde” (een koninklijk goedgekeurde vereniging) die gaarne inlichtingen geeft. Het adres is: A. Bakker, Lange St. Jansstraat 21, Zierikzee Deze zeemeermin heet Hono Loeloe. Ze woont in een gezel lig zee-flatje, dicht bij het ei land Hawaii, waarop de stad ligt, die naar haar heet: Hono lulu. Vandaag gaat ze zich verloven met een charmante meerman. Die ziet u niet op het plaatje, want hij is juist een ring gaan kopen voor om de vissestaart van zijn uitverkorene. Loeloe heeft zojuist het verlo- vingsdiner klaargemaakt met heerlijke ananas, afkomstig van haar eiland. Samen met haar visje (dat ze van haar aanstaan de kreeg) neemt ze alvast een hapje van het Loeloetoetje. U behoeft niet naar Honolulu te gaan om van dit nagerecht te smullen. U kunt het zelf maken. gelijktijdig de gelegenheid be nutten christelijke literatuur aan te bieden. Speciale samenkomsten zullen o.a. in Haamstede. Burgh, Brou-- wershaven, Zonnemaire, Scha rendijke, Kerkwerve, Renesse en Zierikzee gehouden worden. De eertse openluchtsamenkomst voor Zierikzee is op zaterdag 17 juli gepland, ’s avonds om 8.30 uur, in het centrum. Rev. George Brucks, directeur Y. f. Chr. Ne derland, zal de spreker zijn, ter wijl het verdere geheel door de deelnemers van het kamp ver zorgd zal worden. Youth for Christ (Jeugd voor Christus) is een interkerkelijke jeugdbeweging. Ze werkt in 49 landen waarvan elf in Europa. en Brouwershaven 125 g (15 eetl.) havermout; 1 li ter yoghurt; 1 klein blikje ana nas met 4 schijven, het sap uit dit blikje; 25 g geraspte cocos (4 eetl.); het sap van een halve citroen (plm. 3 theel.) Zet de havermout een halve dag van tevoren in de yoghurt in de week. Doe er plm. 1 uur voor het gebruik de helft van de in stukjes gesneden ananas, het ananassap, de geraspte co cos en het citroensap bij. Meng alle ingrediënten goed door el kaar. eventueel in een elektri sche mengbeker (mixer). Dien dit dessert op in hoge glazen. Garneren met de achtergehou- den stukjes ananas en slagroom. Goed koud serveren, b.v. uit de koelkast. 't Was in een gesprek met een buschauffeur die Zierikzee voor de zoveelste maal bezocht. De eerste bezoeken dateerden van 1949, toen hij in Zierikzee de benodigde costuums moest bren gen, waarmee de spelers van het openluchtspel, en tevens de deelnemers aan de historische optocht zich zouden vermom men als 15e, 16e. 17e en 18e eeuwse poorters van de. stad. Hij vertelde van de ontelbare buitenlandse reizen door hem gemaakt en van de geestesslo- pende oplettendheid welke te genwoordig nodig is om de rei zigers veilig op de bestemming en daarna thuis te brengen. Na dit verhaal met veel verve ver teld werd gevraagd waarheen hijzelf ging als hij vakantie had. En het antwoord was: Zo dicht mogelijk bij huis aan een stil watertje waar ik met mijn vrouw kan genieten van de na tuur en waar wij het leven in onszelf voelen terugkomen. Zo min mogelijk geroezemoes om ons en indien mogelijk is mooi weer. Met goed vistuig en een behoorlijk viswater ben ik zeer tevreden, en hoe dichter ik dat bij huis kan vinden hoe liever mij dat is. Maar bij ons. aldus vertelde hij, zijn er zoveel vis sers. Ik zoek een aardige rusti ge, goede visplaats. We konden hem met raad die nen en vertelden hem van de Zierikzeese hengelsportvereni- ging „Oosterschelde” welke hier prima viswater heeft. We noem den alleen maar „Kaaskenswa- ter” waar het érg rustig is, een mooie omgeving waar men kan genieten van het buitengewoon fraaie silhouet van Zierikzee en als de paling bijten wil kan ’s avonds de pan ook nog sner ken. Van de grote door de ramp ontstane kreken bij Ouwerkerk waar niemand je kan vinden, verscholen achter de bossen van het staatsbosbeheer, waar je niet alleen paling, maar ook een botje en een schelletje kunt verschalken. Is de wind uit het zuiden dan ga je aan de andere kant van het water zitten en je hebt tevens een prachtig gezicht op het exclusieve dorpje Ou werkerk, omsingeld door een groenstrook. Alleen kun je dan niet horen als de machtige klok „Salvator” de uren slaat. Maar in Schouwen-Duiveland kun je ook buitendijks vissen en daar is de verscheidenheid van vis veel groter. De zee heeft een onuitputtelijke voorraad. Om in Zierikzee en omgeving te vissen moet je eigenlijk lid zijn van de vereniging „Oosterschelde” voor f 10,per jaar, maar mits je een hengel bewijs of kleine vis- acte hebt zijn er ook dag ver gunningen voor de kreken ver krijgbaar. Zuidstraat 13, Ring 68, en Paviljoen „De Vierban nen” te Ouwerkerk. En te Zie rikzee, voor „Kaaskenswater” bij de man van het kampeerter rein, J. W. van Mourik. Er mag in de kreken worden gevist met één of twee hengels met maxi maal drie haken. Maar in Schouwen is er veel meer. Heeft u wel eens met het sleepnet gevist aan het strand? Dat is bijzonder fascinerend. I Wie daar de smaak van te pak ken krijgt kan het niet meer laten, en als je een beetje geluk Bovenstaande tabel het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Dinsdag 20 juli - 19.30 uur: Bal- lonoptocht m.m.v. muziekvere niging. Vertrek vanaf garage Dijkman, Zuidstraat 10, Haam stede. Aan dit adres ballonnen verkrijgbaar vanaf 18.30 uur a f 0.25 per stuk. Woensdag 21 juli - 10.00 uur: Natuurwandeling rond het Slot Haamstede en duinen. Start 1 ingang Slot tegenover hotel Bom te Haamstede. 13.30 uur: Excursie per autobus Zeeuwse Landbouw Maatschap pij. Bezoek aan diverse land bouwbedrijven (zie aanplakbil jetten). 18.00 uur: Wandeltocht georga niseerd door de S.v. „Zeemeeu wen” in samenwerking met V. V.V. Deelnemerskaarten voor verkoop V.V.V.-kantoor en een half uur voor de start bij ge meentehuis te Haamstede. Per deelnemer f 1,Aan finish wordt herinneringsmedaille uit gereikt. 20.00 uur (precies): Kleurenfilm „Schouwens Westhoek” in zaal TAVENU (hotel Bom), Haam stede. Kassa open 19.15 uur. Donderdag 22 juli - 14.00 uur: Auto-rally voor de zomergasten. (Zie voor nadere gegevens aan plakbiljetten). 15.00 uur: Strandspelen voor de kinderen. Aanmelden kiosk van Strandpastoraat, Westenschou wen. 20.00 uur (precies):. Kleurenfilm „De bewoners Van de inlagen”, in zaal TAVENU (hotel Bom), Haamstede. Kassa open 17.15 u. Vrijdag 23 juli - 20.00 uur: Open luchtvoorstelling Shell-Neder- land, op nader bekend te maken terrein (zie aanplakbiljetten). Zaterdag 24 juli - 19.30 uur: Rui- tershow door de Landelijke Rij- verenigingen „De Schouwse Rui ters”, Dreischor en „De Oranje ruiters”, Willemstad. (Zie voor verdere gegevens de aanplakbil jetten). Van 17 juli tot 14 augustus zal Youth for Christ Europa een in ternationaal werkkamp op het eiland Schouwen houden. Jonge mensen uit Frankrijk, België, Duitsland, Engeland, Amerika en Holland komen vier weken naar camping „Ginster- veld” te Haamstede om onder wezen te worden in de metho diek van het evangelisatiewerk en om gemeenschappelijk te le ren en te werken. Gedurende het kamp zullen de deelnemers zich in de bijbel ver diepen en onderwezen worden, om anderen op het evangelie van Jezus Christus te wijzen. Tijdens de middag en avond zul len betreffende deelnemers de verschillende campings en par- RENESSE Vrijdag 16 juli - 10.30 uur: be zichtiging kerkgebouw Herv. ge meente; 20.00 uur: bijzondere zangavond in Herv. kerk met medewerking van de bariton Kees Deenik. Zaterdag 17 juli - Lampionop- tocht met kampvuur; twee mu ziekkorpsen verlenen hieraan hun medewerking. Lampionnen afhalen van 19.00-20.00 uur, te- rein Berrevoets, Jan v. Renesse- weg (v/h Wallenweegje). 20.00 uur: dansen in „Het Dorps huis” met Dixielandband „The Sing Singers”. Maandag 19 juli - 14.00 en 20.00 uur: Bioscoop Dorpshuis; 2Vz uur nieuwe filims met Dorus-avon- turen. Voorverkoop en plaats- bespreken vrijdag, zaterdag en maandag van 9.00-11.00 uur, in „Het Dorpshuis”. Dinsdag 20 juli - 20.00 uur: dan sen in „Het Dorpshuis” met „The Sing Singers”. Donderdag 22 juli - 20.00 uur: bioscoop Dorpshuis „Die Slaven- karavane”. Vrijdag 23 juli - 10.30 uur: be zichtiging kerkgebouw Herv. ge meente; 20.00 uur: kerkconcert met medewerking van Elly Im hof, alt en Arie J. Keijzer, orgel. Zaterdag 24 juli - 19.30 uur: concert op de muziektent door de accordeonclub „Semba Cres cendo” uit St. Willebrord; 20.00 uur: dansen in „Het Dorpshuis” met „The Sing Singers”.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 1