Weet U veel? a. P.T.T. Vele nieuwe mogelijkheden voor een ideale vakantiedag CHOUWEN „DE WESTHOEK’’ Bezienswaardigheden HAAMSTEDE ./w -1 Geref. Gemeente REDERU WESTE N.V. ROTTERDAMSCH E TRAMWEG MAATSCHAPPIJ Hoe werkt BOOTTOCHTEN v.v. BUSTOCHTEN naar VLIEGVELD HOTEL T Artz und Patiënt AFVAARTEN DAGELIJKS V Houdt de duinstreek schoon Café (bar) taria BURGH DE KERKDIENSTEN Ideaal uitzicht; terras Prima keuken; ook kindermenu’s Midgetgolf en Tennis Gezellige sfeer: Pianospel door Maarten Bruines (niet op maandag) ds J. van Haaven van Amersfoort - Numansdorp v.v. hengelaars op de Rondrit over Schouwen-Duiveland Dagtocht naar Rotterdam Dagkaarten voor Schouwen-Duiveland Strand-abonnementen Haamstede Zierikzee - Zijpe Zierikzee - Veere Zijpe Vistochten voor Oosterschelde. R.T.M.-DAGTOCHTENGIDS GRATIS verkrijgbaar bij alle R.T.M. - en V.V.V. kantoren. ij un SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 4 in RENESSE BURGH-HAAMSTEDE SCHARENDIJKE 09.00-10.30 UNIEKE RONDVAARTEN OP DE OOSTERSCHELDE 9.00-10.30 10.00 Welnu, voor de „niet-weters" nog even gememoreerd: Souvenirs Luxe- en huish. artikelen Kunstnijverheid Strandartikelen Speelgoed Boeken en pockets Kranten en tijdschriften koopt U prettiger bij van uur. Geref. Gemeenten Haamstede: (Ankerweg): en 14.30 uur. Geref. Gemeenten in Ned. Renesse: (Evangelisatiegebouw, Mooi weg): 10.00 en 14.30 uur. Chr. Geref. Kerk Haamstede: (Noordstr. 34): 10.00 en 15.00 uur. GOUDZWAARD Haamstede Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. De gezellige zaak Voor gezellige mensen Waarschijnlijk wel. Mogelijk weet U zoveel, dat U niet eens weet hoeveel U weet. Daarom zult U ook weten, waar U in Renesse en in Haamstede prettig kunt win kelen. Of. niet soms? Zondag 11 juli 1965 Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.00 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Renes se: 9.00 en 10.15 uur. Noordwel- le: 10.15 uur. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur. Brouwershaven: 10.00 uur. Geref. Kerk. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur. Scharendijke: 10.00 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar het nabijgelegen woonhuis. Vlompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Te bezichtigen door bemiddeling van de koster, de heer L. Krijger, Noorddijk- straat. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Ge opend: maandag tot en met vrij dag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 50 cent, kinderen 25 cent. 11 juli 10.00 en 14.30 uur De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen tê grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel! (vanaf 1 juli) van haven Burghsiuis (in de Westhoek van Schou wen). Vertrektijden: ’s morgens 10.00 uur naar Europa’s grootste brug in aanbouw; ’s middags 14.00 uur (maandag t/m vrijdag) naar de visafslag te Colijnsplaat; zaterdag en zondag naar de brug. Billijke prijzen; kinderen half geld. Consumpties aan boord ver krijgbaar. Extra tochten op aanvraag. Gezelschappen en groepen ontvangen reductie. (Wijzigingen voorbehouden). Inlichtingen: telefoon (01115) 451. Gravensteen, Mol. Prenten van steden en dorpen op Schouwen- Duiveland. Dagelijks geopend, behalve des zondags, 10-12 en 2-4 uur. Woensdagavond 8-10 uur. Burgerweeshuis, Zierikzee. Zo- merkijkspel 1965. Een tuin vol bronzen beelden buiten. Binnen: Het verhaal van de verloren zoon op zeven wandtapijten. Voorts zeer hedendaagse schil derijen en een vermakelijke kijkkast met antieke prenten. Keramiek van eigen atelier. Re gentenkamer anno 1750. Ge opend 26 juni tot 12 september, van maandag t/m zaterdag 10- 17 uur. Toegang: 1,25, kinderen 0,50. V.V. Öfters melden sich - besonders deutschsprechende - Personen am Krankenhaus. im Falie sie nicht schwere Verletzungen, ha- ben bekommen oder im alge- meinen nur eine leichte Krank- heit haben. Es sei jedoch da- rauf hingewiesen. dass in derg- leichen Falie zuerst einen Haus- artz konsultiert werden muss. Erst wenn der Krankenhaus- verpflegung vorschreibt, kann Aufnahme oder Hilfe folgen. Mann merke sich deshalb Nah- men und Adresse der Artze vor, im Ortschaft wo mann seine Fe- rien verbringt. In deze zaak is het altijd raak, Je drinkt en eet er met smaak! En dit moet U beslist weten: Wij hebben géén kip aan ’t spit, Maar U kunt er wél gebraden haantjes eten! Beleefd aanbevelend THEO WESSELS - Weeldeweg 2-4 (in richting Burghsiuis) - Telefoon (01115) 413 W*' Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 08.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen dagbladen van 17.30-18.00 Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 8.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. R.K. kerk Zierikzee: Eucharistievieringen om 7.30, 10.00 en 19.00 uur. Haamstede: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 septem ber om 7.30, 9.00, 10.30 en 20.00 uur. Renesse: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 september om 8.00, 9.30, 10.30 en 19.00 uur. (Op 22 en 29 augustus en 5 sep tember is de laatste dienst niet om 19.00, maar om 18.00 uur). Bruinisse: Eucharistievieringen in de maanden juli en augustus om 9.00 en 18.00 uur. Te Haamstede in de R.K. Toe ristenkerk aan de Serooskerkse- weg; te Renesse in de tentkerk aan de Zeeanemoonweg; te Bruinisse in de cantine (Stoof- polder); te Zierikzee in de R.K. kerk aan de Hoge Molenstraat. Kerkdiensten in de Week wor den 's zondags bekend gemaakt. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. Haamstede: 19.00 uur in het kerkgebouw Chr. Geref. Kerk. Voor de postdienst is het kan toor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.45-10.45; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: van uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.00-17.15. Voor de telefoon- en telegraaf dienst is het kantoor geopend: van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: van uur. HOOGERHUIS Renesse

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 4