DELTAWERKEN BI MJ~1 ni M pt Hl7 I Mr Ml P. VAN T HOF SOUVENIRS P. DE MOOR DIEPVRIES KIP in het HARINGVLIET 12 variaties vlug klaar vlees! w.o. biefstuk tartaar, kalfsnitsels, roomsnitsels, biefbur- gers en slavinken. ffff «Bp ■■p 30 31 y-ffLJir- De puzzel van de week garage SLAGER - Brouwershaven Voor goede merken En na het strand een deskundige schoonheidsbe- handeling vanaf f 2,50. - Gratis huidanalyse Parfumerie/schoonheidssalon T. DE OUDE - Brouwershaven Nieuwstraat 23 - Telefoon 289 van volkswagen service Bezienswaardigheden HAAMSTEDE Beveren e t i e n n e Ep Met zon of regen Fa. SIMMERS HAAMSTEDE Strandartikelen Tentharingen enz. JACHTHAVEN BROUWERSHAVEN Telefoon 272 N schar Naar de 1 Stadsgezichten Cainpingbedden Tuinstoelen J. de Vlieger - Markt 35 ie KRUISERS EN ZEILBOTEN met overnachtingsmogelijkheid aan boord (t/m 6 personen). Verhuur zowel per dag als per week en langer; zeer gunstige voorwaarden. JAC. VERSEPUT Lange Reke - Telefoon 221 - Renesse DAGMENU’S Café-pension „Nooit Gedacht" LUXE BADPAKKEN P. de Oude-Slager tong bot en 55 Mn SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 7 i uur SCHARENDIJKE A fl f/ ft Horizontaal: >e et ZIERIKZEE '6 EO maison if Vertrektijden: in rjrMjrjrjrjrjrjrjr’jrMJrjrjrjrMJr’^MjrjrMMJrjrjr^MjrM^ Telefoon (01119) 344 Zondags gesloten Inlichtingen bij en gratis sparen Dagelijks verse Prijs: Inlichtingen: Levensmiddelen Geschenkenhjiis en zelfbediening 40 ES OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL VAN VORIGE WEEK Manufacturen lingeries linnen- en tafelgoed dameskleding badpakken - badmutsen Med. en Rijks gedipl. schoon- heidsspecialiste-manicure Markt 16 - 18 BROUWERSHAVEN 9» Vishandel Verhuur van L Noorddijkstraat 27 Brouwershaven - Tel. (01119) 397 heeft voor U speciale tussen 12.0014.30 en 17.0020.00 Ook gekoelde dranken Telefoon (01117) 339 Platteweg 9 ar en >n d. sn opend: maandag tot en mét vrij dag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 50 cent, kinderen 25 cent. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar het nabijgelegen woonhuis. Vlompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation ,.De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Te bezichtigen door bemiddeling van de koster, de heer L. Krijger, Noorddijk straat. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Ge- Hori zontaai: 1. voeg; 5. lade; 9. abeel; 11. ro bijn; 12. lét; 14. mie; 15. ere; 16. gal; 19. a.v.; 20. os; 21. uit; 23. l.o.; 25. ga; 26. kaal; 28. oksel; 30. nier; 32. amer; 34. esse; 36. el; 37. naasten; 40. r.k.; 41. mio; 42. eel; 43. do; 44. raadsel; 48. af; 50. emma; 52. eton; 55. ilse; 57. innen; 60. oder; 62. ra; 63. na; 65. esp; 66. p.k.; 67. im; 68. ems; 70. ras; 72. oir; 74. usa; 75. Burgerweeshuis, Zierikzee. Zo- merkijkspel 1965. Een tuin vol bronzen beelden buiten. Binnen: Het verhaal van de verloren zoon op zeven wandtapijten. Voorts zeer hedendaagse schil derijen en een vermakelijke kijkkast met antieke prenten. Keramiek van eigen atelier. Re gentenkamer anno 1750. Ge opend 26 juni tot 12 september, van maandag t/m zaterdag 10- 17 uur. Toegang: 1,25, kinderen 0,50. 7 P.S. Dagelijks zeeverse GARNALEN 7 n n ii i i in 11111111111111111111 ri Vette paling één dag fevoren bestellen 1 Telefoon (01119) 244 Brouwershaven Oójc in en groente - fijne vleeswaren kan men bij ons het beste slagen Dagelijkse busdiensten vanuit Stellendam (Goeree-Overflakkee) vanaf Wachtlokaal Oude Haven. 1 juli t/m 15 juli n.m. 2 uur, 16 juli t/m 31 au gustus n.m. 2 uur en 3.15 uur, 1 t/m 10 september n.m. 2 uur. Op zaterdagen alleen n.m. 2 uur! Zondags geen dienst. volwassenen f 2,00 - kinderen f 1,00 Flakkeese Rondvaartdienst, Voorstraat 58, Stel lendam, telefoon (01879)-484 en 233 KINDERKLEDING LIGSTOELEN LIGSTOELLOPERS GORDIJNSTOFFEN VLOERBEDEKKING Te koop en te huur: LUCHTBEDDEN Neemt voor uw vakantie als souvernir onze prachtige badhanddoek, met de afbeelding van slot „Moermond" en van „Uitkijktoren" I. soort onderwijs; 3. vreemde munt; 5. Frans bnb. voornaam woord; 7. inhoudsmaat; 9. lid woord; 10. tandeloos zoogdier; II. Frans lidwoord; 12. gelofte; 14. treurig; 15. aarzelen; 17. ge lofte; 18. rangtelwoord; 21. ge wicht; 22. boos; 23. bovenste deel; 25. zangstem; 28. voetbal vereniging; 29. interest; 33 lek kernij; 34. lang stuk hout; 36. part; 38. klein persoon; 39. ge- Dames- en herenondergoed Kruidenierswaren Drogisterij-artikelen Nieuwstraat 23 - Telefoon 289 Brouwershaven Dames- en herenkapsalons Uitsluitend na afspraak Brouwershaven - Markt 21 Telefoon 391 (01119) Gravensteen, Mol. Prenten van steden en dorpen op Schouwen- Duiveland. Dagelijks geopend, behalve des zondags, 10-12 en 2-4 uur. Woensdagavond 8-10 uur. Verticaal: 1. plaats in Zuidholland; 2. En gels telwoord; 3. huisdier; 4. het Romeinse Rijk (Lat. akf.); 5. geogr. aanduiding; 6. juiste gewicht; 7. onderwereld; 8. dis selboom; 9. aanzien; 13. boom; 9. aanzien; 13. boom; 14. voor zetsel; 16. vervoerbedrijf; 19. insekteneter; 20. sprakeloos; 22. vogel; 24. voor; 25. duur van eb en vloed; 26. verlaagde toon; 27. muziekdrama; 30. verdie ping; 31. Frans pers, voornaam woord; 32. maanstand (afk.); 35. krantenjongen; 37. bid (Lat.); 39. bestaat; 40. deel v.d. bijbel; 42. boom; 43. vaartuig; 44. muziekinstrument; 45. deel v.d. hals; 46. de somma van; 47. selenium; 49. plaats in Gel derland; 52. klimwerktuig; 54. vrucht; 57. klepper; 58. na schrift; 59. uitroep; 62. Europe aan; 63. titel; 65. houding; 67. deel v.h. dak; 70. Frans pers, voornaam w. 71. pers, voor naamwoord. kaart; 77. snier; 79. inkt; 80. aken. Verticaal: 1. vat; 2. ob; 3. eems; 4. gei; 5. lor; 6. abel; 7. dij; 8. eng; 10. leuk; 11. rete; 12. laks; 13. eva; 17. age; 18. lark; 20. olm; 22. isis; 24. ons; 27. aalmoes; 28. ora; 29. lee; 31. ieland; 33. enorm; 35. snelt; 38. ala; 39. tas; 45. aai; 46. dons; 47. een; 49. sire; 51. men; 53. ook; 54. irma; 56. lam; 58. nest; 59. epos; 61. eis; 64. arak; 66. prik; 69. ski; 71. art; 73. ina; 74. urn; 76. an; 78. ee. in uw vakantie, vlees en vleeswaren van de keurslager zijn altijd welkom. Groot assortiment fijne vleeswaren, meerdere malen bekroond. klein voorzetsel; 41. walm; 44. reedschap; 46. spil; 48. metaal; 50. bloeiwijze; 51. Nederlands vliegveld; 53. persoon; 55. zwaardvis; 58. kledingstuk; 60. roofdier; 61. aanw. voornaam woord; 64. herkauwer; 66. ver voermiddel; 68. plant; 69. vo- gelprodukt; 71. pers, voornaam woord; 72. ijzerhoudende aarde; 73. titel; 74. laatstleden; 75. dun; 76. vreemde munt. Uw adres voor blank kalfsvlees Telefoon (01115)-629 ■V N O O

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 7