Verfhandel P.T.T. AZ AR Week-end shirt Geref. Gemeente zaken DOET U HET ZELF? Dr. H. N. BIERMAN -jgj7 a.A HET DORPSHUIS Vele nieuwe mogelijkheden voor een ideale vakantiedag REDER'J WESTE CHOUWEN SPECIAAL sigarenzaak Weststraat Haamstede (hoek Ankerweg) „DE WESTHOEK’’ N.V. ROTTERDAMSCH E TRAMWEG MAATSCHAPPIJ Hoe werkt BOOTTOCHTEN de BUSTOCHTEN naar Voor een prachtig r Haven Z.Z. 4 BROUWERSHAVEN Telefoon 285 Haamstede Haamstede Renesse Artz und Patiënt AFVAARTEN DAGELIJKS Houdt de duinstreek schoon! 1 Evangelisch Lutherse Gemeente RENESSE Renesse Zierikzee - Zijpe Zierikzee Vistochten voor Oosterschelde. Café (bar) taria BURGH R.T.M.-DAGTOCHTENGIDS GRATIS verkrijgbaar bij alle R.T.M. - en V.V.V. kantoren. Rondrit over Schouwen-Duiveland Dagtocht naar Rotterdam Dagkaarten voor Schouwen-Duiveland Strand-abonnementen Souvenirs Luxe- en huish. artikelen Kunstnijverheid Strandartikelen Speelgoed Boeken en pockets Hartelijk welkom bij: DE KERKDIENSTEN v.v. - Veere v.v. - Numansdorp v.v. hengelaars op de SCHOUWEN’S BADCOVRANT PAGINA 4 RENESSE 10.00 BLRGH-HAAMSTEDE SCHARENDIJKE 09.00-10.30 UNIEKE RONDVAARTEN OP DE OOSTERSCHELDE 9.00-10.30 en zondag 4 juli, 10 uur TEL. 316 naast het postkantoor Alle soorten kwasten en andere benodigdheden voorganger Vrijz. Prot. Verbond te Breda Geref. Gemeenten Haamstede: (Ankerweg): en 14.30 uur. Geref. Gemeenten in Ned. Renesse: (Evangelisatiegebouw, Moolweg): 10.00 en 14.30 uur. GOUDZWAARD Haamstede In deze zaak is het altijd raak. Je drinkt en eet er met smaak! En dit moet U beslist weten: Wij hebben géén kip aan ’t spit, Alle merjcen van sigaren en ciga- retten. - Pijpen en gas-aanstekers D. C. VIERGEVER (hoofdweg Haamstede-Burgh) Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het. publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. met 300 m- verkoopruimte, waar U prettig kunt win kelen, hebben de grootste keus in: (vanaf 1 juli) van haven Burghsluis (in de Westhoek van Schou wen). Vertrektijden: ’s morgens 10.00 uur naar Europa’s grootste brug in aanbouw; ’s middags 14.00 uur (maandag t/m vrijdag) naar de visafslag te Colijnsplaat; zaterdag en zondag naar de brug. Billijke prijzen; kinderen half geld. Consumpties aan boord ver krijgbaar. Extra tochten op aanvraag. Gezelschappen en groepen ontvangen reductie. (Wijzigingen voorbehouden). Inlichtingen: telefoon (01115) 451. Geref. Kerk. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur. Scharendijke: 10.00 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur Chr. Geref. Kerk Haamstede: (Noordstr. 34): 10.00 en 15.00 u»r. Geref. Kerk (art. 31 K.O.) Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. ZIERIKZEE Haalt de VERF bij de vakman I Deskundig advies Grote sortering S.W.W.HOEK \dehoekI Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 08.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. 4 juli 10.00 en 14.30 uur ds J. van Haaven van Amersfoort De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt «leze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit* afval daai' te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel! i iiuic Öfters melden sich - besonders deutschsprechende - Personen am Krankenhaus, im Falie sie nicht schwere Verletzungen ha- ben bekommen oder im alge- meinen nur eine leichte Krank heid; haben. Es sei j edoch da- rauf hingewiesen, dass in derg- leichen Falie zuerst einen Haus- artz konsultiert werden muss. Erst wenn der Krankenhaus- verpflegung vorschreibt. kann Aufnahme oder Hilfe folgen. Mann merke sich deshalb Nah- men und Adresse der Artze vor, im Ortschaft wo mann seine Fe- rien verbringt. „TESSELSCHADE ARBEID ADELT”! op zaterdag 3 juli 1965 van half m ■■II II I T F" I 3 tot 5 uur n.m. 1„ |CXt 161H6 OO6I J. STOEL Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 8.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. Maar U kunt ei’ wél gebraden haantjes eten! Beleefd aanbevelend THEO WESSELS - Weeldeweg 2-4 (in richting Burghsluis) - Telefoon (01115) 413 De gezellige zaak Voor gezellige mensen R.K. kerk Zierikzee: Eucharistievieringen om 7.30, 10.00 en 19.00 uur. Haamstede; Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 septem ber om 7.30, 9.00, 10.30 en 20.00 uur. Renesse: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 september om 8.00, 9.30, 10.30 en 19.00 uur. (Op 22 en 29 augustus en 5 sep tember is de laatste dienst niet om 19.00, maar om 18.00 uur). Bruinisse: Eucharistievieringen in de maanden juli en augustus om 9.00 en 18.00 uur. Te Haamstede in de R.K. Toe ristenkerk "aan de Serooskerkse- weg; te Renesse in de tentkerk aan de Zeeanemoonweg; te Bruinisse in de cantine (Stoof- polder); te Zierikzee in de R.K. kerk aan de Hoge Molenstraat. Kerkdiensten in de week wor den ’s zondags bekend gemaakt. Binnen- en buitenlandse dagbladen en tijdschriften Zondag 27 juni 1965 Ned. Herv. Kerk Burgh: 10.00 uur, Haamstede: 10.00 en 14.30 uur, Renesse: 9.00 en 10.15 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendijke: 10.00 uur. Brouwershaven: 10.00 uur. Voor de postdienst is het kan toor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.45-10.45; 14.00-15.00: 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: van uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.00-17.15. Voor de telefoon- en telegraaf dienst is het kantoor geopend: van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: van uur. HOOGERHUIS Renesse

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 4