A JONKER W.VANSLUIJS TS &cmourï£ Alle bankzaken Geldwechsel Change Snijbloemen Uw Slijter voor Haamstede en omgeving Slijterij FELIUS FOTO BERGE SANDALEN SA NDALEN Fa. Verschiere Reformhuizen HEMBELSPtfflT ARTIKELEN F fj NB* De vuurtoren i AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK Zierikzee: Havenpark 23 Haamstede: Hoge Zoom 9 j BODEDIENSTEN SPORTVISSEN op de Oosterschelde met het groot daarvoor inge richt motorschip „De Harpoen”. EDELSCHAAP kleurcarbolineum Pedi-form IJ» ierikzee „De Maagd van Mechelen” Juwelier SPREEKUREN G. «I. Wilbrink Hengelsport-specialist Uk SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 2 |||^B galantere speelgoed souveniri ii, ■■■■■■■■■■■a - SA 9365 7J potplanten - tuinzaden - tuingereedschappen gazonmaaiers Ruim gesorteerd Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks vanaf Westen- schouwen-Burgh en Haamstede, Scharendijke, Brouwershaven n. Zierikzee en omgekeerd. Bodedienst Hart, Renesse. Op maandag, woensdag en vrijdag vanaf Renesse via Noordwelle, Serooskerke en Moriaanshoofd naar Zierikzee en omgekeerd. De bodediensten staan tevens in contact met de N.V. Goederen dienst Koophandel ie Zierikzee, die een geregelde dienst onder houdt tussen Zierikzee en Rot terdam. Bodedienst Zierikzee-Goes. Een geregelde bodedienst per vracht auto tussen Zierikzee en Goes. Iedere werkdag, behalve woens dag en zaterdag. Ondernemer: D. Verburg, Nieuwe Haven, Zie rikzee. DAMES Voor Zie onze folders! Aanmeldingen en inlichtingen: C. J. MOERMOND, Hogezoom 21 te Haamstede, telef. (01115) 620. ROBINSON HEREN Molenweg 63 - Oosterland Telefoon (01114) 578 Bloemenmagazijn Zuidstraat 4 - Haamstede Telefoon (01115) 566 Uw adres voor groene teerprodukten - rietmatten - be strijdingsmiddelen - tuinzaden - vlechtwerk - geer, palen - rug- sproeiers - gazonmaaiers - roest vrij droogdraad - enz. Bij C. FASOL - Renesse en Hoogezoom 44 - Haamstede Telefoon 437 Dames-, Heren- en Kindersandalen in moderne tinten met ingebouwd voetbed Schoenhandel ZIERIKZEE Tel. 2106 - K. St. Janstr. naast 's-Gravensteen vindt U: Ruime sortering gedistilleerd, oude en jonge jenever, cog nac, brandewijn, Coebergh dranken, Gin, Tip van Bootz, whiskey, sherry, port, tafel- wijn, Heinekens bier, limona des, Seven Up, enz. Ring 32, Haamstede, tel. 464 De St. Lievens Mcnstertoren te Zierikzee die 217 me ter hoog zou worden. Na een reeks rampen werd de bouw stopgezet in 1530. Het vierde deel dat gereed kwam is 57 meter hoog. De restauratie aan de Zuidzijde in het verleng de van de Poststraat is inmiddels voltooid en demon streert in volle luister de „hemelbestormende” opzet. ADVERTENTIES voor het volgend nummer kunnen worden geplaatst mits deze uiterlijk de dinsdag vóór de uitgifte in hei bezit zijn van de I uitgever: Drukkerij Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, telef. 1 (01110) 2255. EXCLUSIEVE SIERADEN in goud en zilver ZEEUWSE ARMBANDEN ZEEUWSE BROCHES ZEEUWSE RINGEN BLOEDKORAAL GRANAAT OCCASIONS en WAPENLEPELTJES in zilver en verzilverd van vele plaatsen van Schouwen-Duiveland de Kup, spreekuur donderdag In van 1663 Poststraat 31 - Zierikzee Verkoopadres voor Schouwen-Dui veland van de Ned. Ver. van Ruime sortering: Delicatessen - Dieëtvoeding - Zeeuwse babbe laars - Zeeuwse suikerwafels en Zeeuws gesuikerd speculaas Consuls van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (A.N.W.B.) op Schouwen-Duiveland Kampeerconsul J. Th. Brouwer, Nieuwe Haven 57, Zierikzee. Wandelconsul L. Kouwen, Capelweg 16, Re nesse. Waterconsul S. Beekman, Kerkstraat Bruinisse. Havenplein 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 2443 9.00 UUR GEOPEND In ons artikel over de geschie denis van de vuurtoren in de Schouwse Westhoek van vorige week werd vermeld dat de be schieting van de toren en omge ving op de 10e mei plaats vond. De toenmalige commandant van de marine kustwachtpost meldt ons dat wèl het vliegveld werd bestookt op genoemde datum; 13e mei werd door 22 Duitse vliegtuigen de toren aangevallen en o.a. de lichtinstallatie totaal vernield. RING 10 - HAAMSTEDE TELEFOON (01115) 312 u in uw vakantie niet uw eigen kinderen, maar ook om die van uw buren-vakan- tie-gangers. Breng 's avonds in uw om- geving (door uw optreden) rust en sfeer. Laat vooral de radio een ge- not voor u zelf zijn en geen ergernis voor uw omgeving! Artsen Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56. Maandag tot en met vrijdag 8.00-9.00 uur, zater dag 9.00-9.30 uur. Renesse: H. J. Simons, Hoge zoom 186. Maandag tot en met vrijdag 8.00-9.00 uur, zaterdag 17.00-17.30 uur. Boodschappen vóór 9.00 uur. Brouwershaven: W. J. Terpstra. Spreekuur 8.00-9.00 uur. Scharendijke (in ’t wijkgebouw): W. J. Terpstra; maandag, woensdag en vrijdag van 11.00- 11.30 uur. Tandarts Haamstede: D. H. Breedsteweg 15, maandag, dinsdag, 13.30-14.30 uur, vrijdag 16.00- 17.00 uur. Spreekuur te Brou wershaven, woensdag 14.00-15.00 uur. Denkt u alleen om de nachtrust van J uw eigen kinderen, maar ook tie-gangi Breng 's geving (door rust en sfeer. Vraag het niet aan een drukdoende scharrelaar, maar wel aan een Korte St. Janstraat 1 Zierikzee Telefoon (01110) 2923 k Bij ons gekocht g I wordt ook gerepareerd Onbetwist Zeer grote sortering WERPMOLENS en onderdelen Mitchell Snoeren - stokken - dobbers haken 44OU VAST DAN NI PRINIPAAKI* VOOR UW 2__L 'e;

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 2