STINKENDE GOUWE souvenirs SetterSet P. VAN T HOF P. DE MOOR DIEPVRIES KIP service garage SLAGER - Brouwershaven VERF volkswagen van Beveren BUITENBIJTS DE KLEURENWAAIER” e t i e n n e Voor goede merken En na het strand een deskundige schoonheidsbe- handeling van f 2,50. - Gratis huidanalyse Parfumerie/schoonheidssalon DAGMENU’S Bezienswaardigheden Café-pension Strandartikelen Tentharingen enz. JACHTHAVEN BROUWERSHAVEN Telefoon 272 Algemeene Zeeuwsche Verzekering Mij. N. V. Zeeuwsche Brandwaarborg Mij. van 1824 schar nylons Voor n Stadsgezichten Cainpinghedden Tuinstoelen J. de Vlieger - Markt 35 Setter Set nylons in de nieuwe Rosella kleuren ziet U bij: Textielhandel J. STOEL IN KRUISERS EN ZEILBOTEN met overnachtingsmogelijkheid aan boord (t/m 6 personen). Verhuur zowel per dag als per week en langer; zeer gunstige voorwaarden. JAC. VERSEPUT Lange Reke - Telefoon 221 - Renesse Vette paling LUXE BADPAKKEN Wed. De Oude-Slager Houdt de duinstreek schoon U doet langer met „Nooit Gedacht" tong bot en SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 7 uur I SCHARENDIJKE J 5 1 GARNALEN 111111111111111111111111111111111111 in samenwerking met de Kantoor: Zierikzee - Lange Nobelstraat 34, Tel. (01110) 2162 het 376 maison 99 Inlichtingen bij Telefoon (01119) 344 Zondags gesloten Dagelijks verse en gratis sparen Levensmiddelen Geschenkenhuis en zelfbediening Haven Z.Z. 4 - Telefoon 285 Brouwershaven Manufacturen - lingeries linnen- en tafelgoed dameskleding badpakken - badmutsen der- oten en led. dn T. DE OUDE - Brouwershaven Nieuwstraat 23 - Telefoon 289 Med. en Rijks gedipl. schoon- heidsspecialiste-onanicure Markt 16 - 18 BROUWERSHAVEN ssse Verhuur van Noorddijkstraat 27 Brouwershaven - Tel. (01119) 397 heeft voor U speciale tussen 12.00—14.30 en 17.00—20.00 Ook gekoelde dranken Telefoon (01117) 339 Platteweg 9 Alle schade-verzekeringen één dag tevoren bestellen I Telefoon (01119) 244 Vishandel 99' HAAMSTEDE Brouwershaven Oók in en groente - fijne vleeswaren kan men bij ons het beste slagen Dames- en herenondergoed Kruidenierswaren Drogisterij-artikelen Nieuwstraat 23 - Telefoon 289 Brouwershaven De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel! □II KINDERKLEDING LIGSTOELEN LIGSTOELLOPERS GORDIJNSTOFFEN VLOERBEDEKKING Te koop en te huur: LUCHTBEDDEN Neemt voor uw -vakantie als souvernir onze prachtige badhanddoek, met de afbeelding van slot „Moermond" en van „Uitkijktoren” zwaluwenkruid betekent en de ze naam wordt in de weten schap nog steeds gebruikt. De stinkende gouwe is dus de ganse zomer te vinden en wij hebben alle tijd om de plant eens nader te bekijken. Zo zou het kunnen gebeuren, dat U eens een plant vond, waarbij de rrip het oog, zodat het ook tegen 1*. - - i 4- T vs 340 .EES Behang en schildersgereedschappen Auto- en Tractorlakken ZUIDSTRAAT 1 - TELEFOON (01115) 617 Dames- en herenkapsalons Uitsluitend na afspraak Brouwershaven - Markt 21 Telefoon 391 (01119) blindheid gebruikt werd. In het oosten van ons land heet de plant dan ook nog altijd Ogen klaar, terwijl het in Limburg Wrattenkroet genoemd werd. De Romein Plinius beschrijft in zijn boeken ook het ge bruik van stinkende gouwe te gen blindheid. Het waren ech ter niet zijn mede-Romeinen, die dit middel toepasten, maar de zwaluwen. Die plukten het kruid om hun nog blinde jon gen de schellen van de ogen te doen vallen. Plinius had I dit verhaal ook maar van horen zeggen en wij kunnen het hem dus niet aanrekenen, dat er 1 geen woord van waar is. Maar hij vertelt ook, dat de stinkende gouwe alleen bloeit als de zwa luwen er zijn en dat klopt aar- i dig, want van half april tot in september kan men de bloeien de planten vinden. Hij noemde de plant chelidonium, hetgeen nu een het een grote druppel geel melksap, dat vroeger als bijzonder genees krachtig beschouwd werd. Vandaar dat men destijds de stinkende gouwe in alle krui dentuinen kweekte. Men meent wel dat op die manier de stin kende gouwe op vele plaatsen is terecht gekomen, waar zij oorspronkelijk niet inheems was. Dat melksap is enigzins blaar trekkend en werd daarom ge bruikt voor het verwijderen van wratten en ook wel van vlekken op de hoornhuid van bloemblaadjes geen gave ran den hebben, maar diep ingesne den zijn. Dan zou U de ingesne den gouwe gevonden hebben. Deze merkwaardige vorm werd omstreeks 1590 door de Heidel- berger apotheker Sprenger op eens tussen zijn gouweplanten in de kruidentuin ontdekt. Hij heeft de zaden van deze plant zorgvuldig verzameld en zij le verden hem steeds weer inge sneden gouwe, terwijl er geen enkele gewone plant tussen te voorschijn kwam. Hij heeft dus enkele eeuwen voor prof. Hugo de Vries zijn beroemde mutatie theorie opstelde al een mutatie gevonden. Er zou nog veel over deze plant te vertellen zijn, maar gaat U zelf eens op ontdekking uit. Kijkt U eens hoe prachtig op beschaduwde plaatsen de bla- deren opgesteld zijn, zodat zij x nog zoveel mogelijk van het Z schaarse licht profiteren. En j hoe in de loop van het jaar de P.S. Dagelijks zeeverse plant zijn haren verliest. Vroeg in het voorjaar zijn de jonge planten dicht benaard, some zelfs wollig en later in de zomer zijn de bladeren en stengels he lemaal kaal. Wie bezig is door zijn haren heen te groeien, vindt hier een lotgenoot. Inmiddels worden ook de eerste zaden rijp. Die zijn ook aller aardigst. Vrij groot van stuk, donkerbruin tot zwart van kleur en versierd met een fijn netwerkje. Bovendien draagt elk zaadje een wit aanhangsel, dat naast water ook nog ver scheidene voedingsstoffen be vat. Daar zijn de mieren verzot op. Ijverig als mieren zijn, ver zamelen zij de uitgevallen za den en dragen die naar hun nesten. Daar wordt het aan hangsel opgegeten en later dra gen zij de afgekloven zaadjes weer naar buiten. Zo werken de mieren mee aan de versprei ding van de stinkende gouwe. Bij viooltjes kan men het ook te zien krijgen. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Vlompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Té bezichtigen door bemiddeling van de koster, de heer L, Krijger, Noorddijk straat. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Da gelijks geopend, behalve des zondags. Toegangsprijs 25 cent. Burgerweeshuis. Regentenkamer 1700, en voorts permanente expositie van moderne keramiek van het echtpaar Braat; potterie en plastieken. Dat is toch eigenlijk geen naam van zo’n mooie plant. Het laat ste deel van zijn naam draagt de plant met ere, want zijn bloemen zijn goudgeel. Maar dat eerste stuk is wel bar. De plant stinkt helemaal niet. Ten minste zolang hij met rust ge laten wordt. Gaat men er blaadjes afplukken en die bo vendien nog fijn wrijven, dan komt er inderdaad een minder aangenaam luchtje aan. Maar misschien kent U de stin kende gouwe nog niet, hoewel i dat gemakkelijk te verhelpen Langs wegkanten, onder heggen en op verwaarloosde plekjes komt men deze plant allerwegen tegen. Het is een forse plant met fraai ingesne den blad en goudgele bloemen, waarvan de vier bloembladen in een kruis geplaatst zijn. Daardoor heeft al menigeen ge dacht, dat deze plant tot de grote familie van de kruisbloe men behoorde en ging in het plantenboek naarstig in dat hoofdstuk zoeken. Overigens zonder resultaat, want hij wordt onder de papavers ge rangschikt. Er waren natuur- lijk goede redenen om dat te doen, maar die zullen wij maar ***niet opsommen, want dat zou een erg technisch en bovendien erg droog verhaal worden. La ten wij maar eens een open gaande bloem bekijken, dan krijgen wij meteen een paar pa- pavergewoonten te zien. Meest al zien wij dan de groeiende kroonbladen de twee groene I kelkbladen van elkaar persen tot zij tenslotte afvallen. Zo doen de klaprozen het ook. Maar soms blijven die kelk blaadjes van boven aan alkaar zitten en dan wordt de kelk als een mutsje af geschoven, zoals dat ook bij de knipmutsjes in de tuin of bij de zeldzame gele I hoornpapaver gebeurt. En I moeten wij toch ook eens I blaadje afplukken. Uit wondje komt dan dadelijk c

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 7