c P.T.T. A. L BAKKER ZONEN KAMPEERMATRASJES HET BEKKEN EN HET BEKJE RUBBERLAARZEN Be cTwaatt apostelen ©raaf glottis öe 'Vijfbe P. Bezuyen I HOTEL BURGH Kampeercentrum „GINSTERVELD” - Haamstede F DE BADCOURANT 1 ZIERIKZEE HAVENPLEIN 6 Goede keuken Modern comfort Zonneterras met uitzicht op de haven De zaak waar ook U zich thuisvoelt Tuinterras voor gasten BROUWERSHAVEN Markt 15 C.VAN TILBURG-DEN BOER JUWELIER HORIOGER IN GROOTSTE SPEELTUIN Rijpaarden -- Slagerij M. J. Ossewaarde RENESSE - Tel. (01116) 340 „BONA FIDE” I di S€ d( d< ZA Z( SC D g; h- ei h e« Koopt in de oudste juwelierszaak van Schouwen-Duiveland uw sieraden en souvenirs zoals: aparte ringen - armbanden broches - bedels lepeltjes Zeeuwse sieraden in bloedkoraal granaat - enz. Kapsalon „Cora” mevrouw N; C. Hanse-Bal Voor mensen met veel vijven en zessen SC SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 6 VOOR DE BALIE Uw speciaal adres voor ALLE soorten de Renesse TELEFOON 278 J. C. VAN DER GRAAF - Telef. (01115) 590 9.00-10.30 KAMPWINKEL KANTINE PRIMA SANITAIR LmoM»«Mtf.-....; .uu. -n Zierikzee - Telefoon (01110) 2164 MEMBER OF THE DINERS CLUB Telefoon (01119) 250 Anders gezegd: de lekker stevige, comfortabele, gemakke lijk naar het strand mee te nemen Ze zijn licht als een veertje, maar toch buitengewoon sterk. Echt zo’n goed-uitgekiend kampeermatrasje „dat kan lezen en schrijven’!! Bovendien is er gedacht aan een fleurig aanzien, dus in galop op de matrassenjacht bij hèt bekende, vertrouwde adres Gezellig terras op Schouwen in de Laone, Renesse die stuk voor stuk zo handig kunnen wor den opgevouwen in vieren of vijven! Kamphuis voor groepen van 60 personen Prachtig beschut kampeerterrein temidden van boomgaarden en windschermen Seizoenplaatsen voor caravans en tenten Tevens verhuur van Prima RUND- en VARKENSVLEES en machinaal gesneden fijne vleeswaren ’s Avonds na 19.00 uur èn donder dagmiddag na 13.00 uur gesloten en Erkend door de Ned. Met kantine Sn Brengt uw vakantie door op het bondsvakantie-oord klasse C Telefoon (01116) 376 Ook gelegenheid voor clubs scholen. Kampeerraad. kampwinkel Da vai ste de blo dat pla mij lati bla vei koi aai Ma kei i dal ^is. hef ple alh for dei wa in Da dat gr< me pla ho< zor wc rai lijl do< nie eei erj ter gat kri pa al kr< ke tot dO' Mi bli Zit eei X da tui ho mi bh wc gr. vr kr Va l sti de W( ke is I oo Wï Dc tr( br va vl< he bli he pk kli W: De in br ge tei di< de kr ge te di ze di 4 ge hi, gc lu Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 08.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. BURGH-HAAMSTEDE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. mische politierechter liet zich echter niet vermurwen. Recht is recht en koopavond is koop avond. De twee rijksdaalders zijn ze kwijt. Want wat zou er worden van een land, waar de winkeliers op eigen houtje geld wilden verdienen en feest wil den vieren? CAFETARIABEDRIJF H. DE VOS Specialiteit in fijne schaaltjes ijs, sor bets en coupes en Cassata-ijs. De fijn ste frites, croquet- ten, enz. Na veel moeite heeft de winke liersvereniging het eindelijk voor elkaar gekregen: er kwam een koopavond en die werd ge steld op donderdag. Voortaan waren elke donderdagavond de winkels in het dorp geopend en het bracht leven en vertier, zo als de kandidaat van Gemeente belangen in de raad had gezegd. De eerste donderdag van decem ber bracht echter de midden stand in moeilijkheden, want dat was sinterklaasavond. En nu ko pen de klanten hun surprises, snuisterijen en serieuzer cadeau artikelen wel laat voor de grote dag, liefst de laatste dag, maar toch niet op de geliefde strooi- avond zelf, want dan pleegt de Nederlander toch voor goede Sint te spelen en uit te delen wat hij tevoren heeft ingeslagen. Bovendien wilden de winkeliers wel zoveel mogelijk verkopen, maar op zo’n vrolijke feestavond voelden velen er voor de deuren te sluiten en aan de traditionele familiebijeenkomst mee te doen. Al was het maar omdat het ont vangen ook prettig is. Het be stuur hield er een serieuze ver gadering over en men besloot voor die ene keer de koopavond van donderdag te verplaatsen naar woensdag daar aan voor afgaande. Daar kwam een ad- gaan van de winkeliersvereni- l ging en daarmee begon de heibel. stanties, maar een winkeliers-1 vereniging kent zij niet. Over koopavonden beslist de gemeen telijke overheid en niet het be stuur van de winkeliersvereni ging. De verschoven koopavond stond dus buiten de wet en dat maakte de burgemeester de voorzitter van de winkeliers in krasse termen duidelijk. Die woensdagse koopavond mocht niet doorgaan. Hoe nu gedaan? Het officiële orgaan komt maar eenmaal in de week uit. Daarom werd voor een keer de dorps- omroeper in zijn waardigheid hersteld om een rectificatie rond te bazuinen en. gewapend met het koperen bekken uit het ge meentehuis, deed die de menigte kond, dat de winkels woensdag avond zouden zijn gesloten. Twee nijvere middenstanders hebben zich daar niets van aan getrokken, de banketbakker en de kruidenier. Zij hadden na winkelsluiting 's avonds klanten in hun winkel en daarom ver schenen ze voor de groene tafel. De weekhartige bakker kwam eerst. „Mijn klanten hadden de omroeper niet verstaan”, zei hij. „Zij kwam toch. Eva heeft Adam verleid en zo gaat het ook in mijn zaak. Ik ben niet tegen vrouwen opgewassen. Ik kan niet zo hard zijn om dan neen te zeggen De rechter vond dat hij dan zijn vrouw maar achter de toonbank in dat klein para dijs moest zetten. De kruidenier had een andere smoes. „Die dorpsomroeper is niet voor niets gepensioneerd! Hij praat zo binnensmonds dat hij niet meer te verstaan is”, be weerde hij, „en ik woon nogal achteraf. Ik wist niet, dat het was afgelast”. De winkeliersver eniging had bovendien nog een ontlastende brief geschreven. „Anderen hebben de omroeper eveneens niet gehoord. De man is te oud”, stond daar in. „Ik te oud? Niks te oud! Ik slaon nog best op ’t bekken en ik ben óók nog heul best gebékt” protesteerde de getuigende luid spreker luide. Het wilde er bij de officier niet in, dat op zo’n klein dorp niet iedereen zou weten wat er aan de hand is. Hij eiste vijf gulden boete tegen elk van de beide misdadige middenstanders. Die schudden het kleine zelfstandige hoofd met droef gebaar. De eco- I Exclusieve souvenirs van Zierikzee: gouden en zilveren mossels als hanger, bedel, das speld, manchetknoop of lepeltje verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. Het mooiste strand van Ne derland vindt U in Haam stede en Renesse. Maar, de modernste dameskapsalon tevens parfumerie is te. Noordwelle. Onze hobby is voor ieder een aparte coif fure! Ring 29 - Noordwelle Telefoon (01116) 435 vertentie van in het officiële or- Hoe werkt gaan van de winkeliersvereni- De wet kent namelijk vele in- I RENESSE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. Het oude winkelinterieur van 1825 is geheel in stijl bewaard gebleven. Uniek in Neder land! Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 8.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. SCHARENDI.IKE Voor de postdienst is het kan toor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.45-10.45; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: van 09.00-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.00-17.15. Voor de telefoon- en telegraaf dienst is het kantoor geopend: van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: van uur. hebben wij een pracht collectie vieren en vijven! SINDS 1825

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 6