bapiflex BEZOEKT TOCH OOK ACCU’S GEBR. THIEN SPORT de poort Ons fruit At U schouwens westhoek de speeltuin de bewoners van de inlagen a eens lamsvlees t Voor moderne dekens Kunsthandel PLASTICOP-VILTTAP1JT is Artz iind Patiënt radiateuren en te Schuddebeurs Vloerenbedrijf I. de Spirt Zonen Tel. 2134 -2531 Kromme Elleboog - Zierikzee Voor lekker drinken Heerlijk eten Rustig slapen De Drie Schapen" Accubedrijf ,,Looy” - M.J. JONKER Zn E. JONKER Palviljoen ,De Vier Bannen’ Fijn Zeeuws speculaas N. VAN DONGEN bestand tegen krassen, morsen en schuiven kan niet krimpen of uitzetten is heel eenvoudig schoon te houden; géén wrijfwas! is leverbaar in vele kleurschakeringen is ongelofelijk voor delig Brood - Koek - Gebak en plaids I Ai MR SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 5 Bezoekt met uw kinderen blinkt boven alles uit! Geschiedenis van het lamsvlees Een nieuwe industrie uit voorraad leverbaar Een gezellig zitje Bosrijke omgeving met vrije wandelpaden Artistiek opmaken van fruitmanden en -schalen, desgewenst gecombineerd met bloemen. Dan moet U zijn in hótel-café-restaurant A. J. van Mierlo - Tel. (01112) 296 DREISCHOR - Ring 4 Melkmarkt 10 - Zierikzee Telefoon (01110) 2397 De „Dunedin het schip dat in 1882 het eerste Nieuwzeelandse lamsvlees naar Europa bracht. Entree f 1,50 p p. alle rechten inbegrepen. Kassa geopend om 7.15 uur. Geen plaatsreservering. Deze films zijn opgenomen en Worden vertoond door de bekende Schouwse fotograaf-cineast 1. F. J. van den Berge Toegang alle leeftijden. Zuidstraat 2 - Haamstede Telefoon (01115) 318 kampeerartikelen meubelen zonnestoelen en parasols bedden en dekens souvenirs huishoudelijk kunstnijverheid groente- en fruithandel bier en frisdranken Zuidstraat 4 - Haamstede Telefoon (01115) 566 Appelmarkt 24 - Zierikzee Telefoon 2604 Alles op het gebied van Voor WATERSPORT dan naar het krekengebied van Ouwerkerk bij de caissons te Ouwerkerk Kampeerterrein aanwezig Vertoning vindt plaats in de bioscoopzaal van hotel „BOM” te Haamstede Iedere woensdagavond de kleurenfilm „SCHOUWENS WESTHOEK” Iedere donderdagavond de kleurenfilm ,,OE BEWO NERS VAN DE INLAGEN" kraanplein 2 - zierikzee telefoon 3179 grote collectie tegels 15e, 16e, 17e, 18e eeuw boerenaardewerk houtsnijwerk volkskunst antiek permanente expositie gratis entree SPERWER-kruidenier Om de wol en de huiden Op den duur konden de Nieuw- Zeelanders er gewoon niet meer tegenop eten, zodat het vee ei genlijk nog slechts voor de wol en voor de huiden gefokt werd. Dat. terwijl er in Europa een schrijnend tekort aan vlees be stond! Maar ’t zou verkeren. BURGH Telefoon 429 Ja? Dan bent u hier in Neder land een pionier! Want lams vlees - tot nu toe niet zo héél erg bekend - gaat hier een grote toekomst tegemoet. Hebt u nog nooit lamsvlees ge geten, nog nooit genoten van die heerlijke aparte kruidige smaak, dan moet u 't echt eens aan uw slager vragen! In ieder geval is ’t de moeite waard om iets over lamsvlees te vertellen; ervaren en „groene” lamsvlees-eters, daar gaan we Öfters melden sich - besonders deutschsprechende - Personen am Krankenhaus, im Falie sie nicht schwere Verletzungen ha- ben bekommen oder im alge- meinen nur eine leichte Krank- heit haben. Es sei jedoch da- rauf hingewiesen, dass in derg- leichen Falie zuerst einen Haus- artz konsultiert werden muss. Erst wenn der Krankenhaus- verpflegung vorschreibt, kann Aufnahme oder Hilfe folgen. Mann merke sich deshalb Nah- men und Adresse der Artze vor, im Ortschaft wo mann seine Fe- rien verbringt. werd een opwindende reis. Ver schillende malen vlogen de zei len in brand door vonken uit de stoommachine van de koel-in- stallatie. Het koelsysteem werkte echter voortreffelijk. De kapitein kon dat volmondig be amen, want bij een inspectie in het ruim werd hij door de kou de bevangen. De bemanningsle den - die hem na enige tijd mis ten - troffen hem daar aan, st ij fbe vroren! Gelukkig over leefde de man het avontuur en was hij is staat het schip verder veilig naar Londen te doen koersen. In de Londense haven ontstond er zo’n run op het vlees, dat de lossers het haast niet konden bijhouden! 1881: Perfectionering van de diepvries-installatie! Het was tot nog toe volslagen ónmogelijk geweest om het vlees zodanig te vervoeren dat het in redelijke staat op de Eu ropese markt arriveerde. Maar nu zagen de veefokkers een lichtje: zou er geen schip ge bouwd kunnen worden met een diepvries-installatie? Ze beslo ten te gaan experimenteren. Een bark, de „Dunedin” werd tot koelschip omgebouwd. Opwindende reis De „Dunedin” verliet in 1822 Port Chalmers, nagewuifd door talloze Nieuwzeelandse scha penfokkers en in Europa met spanning tegemoet gezien. Het Drogist-artikelen Toen kregen de scheepswerven hun handen vol met het bou wen van koelschepen en al spoedig voer er een grote vloot af en aan van Europa naar Nieuw-Zeeland» In 1921 richtte men de organi satie van Nieuwzeelandse vlees- producenten op en een commis sie regelde voortaan de vleesex- port. Bovendien droeg zij zorg voor een constante en steeds betere kwalitiet. Door teeltkeus en wetenschappelijke voedings- methoden slaagde men erin een ras te fokken dat wereldbe roemd is om het hoge eiwitper- centage van het vlees. Nieuw-Zeeland is tegenwoor dig de grootste vleesexporteur ter wereld. Met 32 fabrieken, waarvan er vele meer dan 10 duizend stuks vee per dag ver werken! Alleen in Engeland importeert men jaarlijks meer dan 19 mil joen diepvries-lammeren. En. zoals in het begin van dit arti kel reeds vermeld, ook in Ne derland neemit de belangstelling voor het malse Nieuwzeelandse lamsvlees sterk toe. Omdat verreweg het meeste lamsvlees uit Nieuw Zeeland komt (precies aan de andere kant van de wereld) zullen wij 6ns tot het Nieuwzeelandse lamsvlees beperken. In 1642 ontdekte onze landge noot Abel Tasman de twee ei landen die tezamen Nieuw-Zee land vormen. Al heel gauw kwamen er uit Europa kolonis ten, aangetrokken door de grote vruchtbaarheid van het nieuwe land. De uitgestrekte groene vlakten boden ongekende mo gelijkheden voor een bloeiende veeteelt. Grote aantallen koei en. varkens en schapen maak ten dan ook spoedig een halve reis om de wereld. En niet te vergeefs: het vee kon in Nieuw Zeeland het hele jaar buiten blijven - en wie iets van veeteelt weet begrijpt de voordelen daarvan. Er vormde zich snel een grote en kerngezonde vee stapel. Vooral de schapenfok kerij gedijde buitengewoon voorspoedig.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 5