I I ■S ri a I 1 holder Week-end shirt de bolder Textielhandel J. STOEL VLEES naar Vele nieuwe mogelijkheden voor een ideale vakantiedag van Schouwen REDER’J WESTE .BI Slagerij DE KONING „DE WESTHOEK HEH5EL5PWT CHOUWEN N. V. ROTTERDAMSCHE TRAMWEG MAATSCHAPPIJ en BOOTTOCHTEN BUSTOCHTEN naar AFVAARTEN DAGELIJKS Café (bar) taria BURGH Hengelsport-specialist - Numansdorp v.v. hengelaars op de G. J. Wilbrink -—J Zierikzee - Zijpe Zierikzee - Veere Zijpe Vistochten voor Oosterschelde. R.T.M.-DAGTOCHTENGIDS GRATIS verkrijgbaar bij alle R.T.M. - en V.V.V. kantoren. DE KERKDIENSTEN Rondrit over Schouwen-Duiveland Dagtocht naar Rotterdam Dagkaarten voor Schouwen-Duiveland Strand-abonnementen 4 1 SCHOUWEN'S BADCOURANT PAGINA 4 v.v. Stoombootdiensten uur. 10.00 Voor een prachtig Telefoon 285 Haven Z.Z. 4 BROUWERSHAVEN UNIEKE RONDVAARTEN OP DE OOSTERSCHELDE om op I I I AOTIKKLEN Veerverbinding Schouwen - Noord-Beveland Veerdienst Zierikzee (De Val) - Veerhaven Kats v.v. (auto- en personenvervoer), geldig in juli en augustus. Provinciale in Zeeland. Diverse bootdiensten R.T.M. Zierikzee-Zijpe v.v.: op maan dagen, dinsdagen, woensdagen en vrijdagen in juli en augustus: 9.20, 12.00, 14.40, 17.20, 21.50. Geref. Kerk (art. 31 K.O.) Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. Chr. Geref. Kerk Haamstede: (Noordstr. 34): 10.00 en 15.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede: (Ankerweg) en 14.30 uur. Geref. Gemeenten in Ned. Renesse: (Evangelisatiegebouw, Mooiweg): 10.00 en 14.30 uur. Koopt U daarom bij Kerkstraat 26 - Burgh - tel. 440 Eerste kwaliteit vlees Eerste kwaliteit vleeswaren (internationaal bekroond) Grote sortering conserven en diepvriesartikelen GOUDZWAARD Haamstede versterkt uw vakantievreugd 7.00, 10.20, 13.00, 15.40, 19.00. 8.40, 11.20, 14.00. 16.40, 20.00, 8.20, 11.00. 13.40. 16.20, 19.40, 9.00, 11.40, 14.20, 17100, 21.00. HOOGERHUIS Renesse Veerv erbinding Schouwen - Noord-Brabant Veerdienst Zijpe - Anna Jaeo- bapolder v.v. Auto- en perso nenvervoer met 1 of 2 veerboten met koplading van de R.T.M. Werkdagen: Zijpe vertrek: 6.00. 6.30 enz. elk half uur t/m 22.30 uur. Anna Jacobapolder vertrek: 6.15, 6.45 enz. elk half uur t/m 22.45 uur. Zondagen: Zijpe vertrek: 7.30. 8.00 enz. elk half uur t/m 22.30 uur. Anna. Jacobapolder vertrek: 7.45, 8.15 enz. elk half uur t/m 22.45 uur. 1- De gezellige zaak Voor gezellige mensen Kats vertrek: 6.05.» 10.00. 12.40, 15.20. 18.00, (vanaf 1 juli) van haven Burghsluis (in de Westhoek van Schou wen). Vertrektijden: ’s morgens 10.00 uur naar Europa’s grootste brug in aanbouw; ’s middags 14.00 uur (maandag t/m vrijdag) naar de visafslag te Colijnsplaat; zaterdag en zondag naar de brug. Billijke prijzen; kinderen half geld. Consumpties aan boord ver krijgbaar. Extra tochten op aanvraag. Gezelschappen en groepen ontvangen reductie. (Wijzigingen voorbehouden). Inlichtingen: telefoon (01115) 451. Geref. Kerk. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur. Scharendijke: 10.00 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur Autobusdiensten op het eiland Voor de autobusdiensten op Schouwen-Duiveland raadplege men de dienstregeling van de R.T.M. Bootdienst Zijpe - Numansdorp v.v. van de R.T.M. op zaterda gen in juni, juli en augustus (personen, rijwielen, bromfiet sen, motorrijwielen en uitslui tend na reservering personen auto’s) Onbetwist Zeer grote sortering WERPMOLENS en onderdelen Mitchell Snoeren - stokken - dobbers haken VOETGANGERS De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrijven voor, dat u links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn, dient men deze te volgen. ■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a R.K. kerk Zierikzee: Eucharistievieringen om 7.30, 10.00 en 19.00 uur. Haamstede: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 septem ber om 7.30, 9.00, 10.30 en 20.00 uur. Renesse: Eucharistievierin gen van 27 juni t/m 5 september om 8.00, 9.3Ó, 10.30 en 19.00 uur. (Op 22 en 29 augustus en 5 sep tember is de laatste dienst niet om 19.00, maar om 18.00 uur). Bruinisse: Eucharistievieringen in de maanden juli en augustus om 9.00 en 18.00 uur. Te Haamstede in de R.K. Toe ristenkerk aan de Serooskerkse- weg; te Renesse in de tentkerk aan de Zeeanemoonweg; te Bruinisse in de cantine (Stoof- polder); te Zierikzee in de R.K. kerk aan de Hoge Molenstraat. Kerkdiensten in de week wor den ’s zondags bekend gemaakt. Zijpe vertrek: 07.50 en 14.50 Numansdorp vertrek: 09.45 en 16.45 uur. V.V. Zierikzee vertrek: 10.45e en 14.45 uur. Zjjpe vertrek: 12.30 en 16.30f uur. e niet op maandag; f niet op vrijdag. Zierikzee-Veere v.v.: op donder dagen in juli en augustus: Zierikzee vertrek: 08.45 en 15.15 uur. Veere vertrek: 11.00 en 18.00 uur. Speciale vistochten op de Oos- terschelde: Zierikzee vertrek en terugkomst resp. 06.00 en 10.00 uur; op dins dagen, woensdagen en vrijda gen in juli en augustus. Korte St. Janstraat 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 2923 Bij ons gekocht wordt ook gerepareerd In deze zaak is het altijd raak. Je drinkt en eet er met smaak! En dit moet U beslist weten: Wij hebben géén kip aan ’t spit. Maar U kunt er wél gebraden haantjes eten! Beleefd aanbevelend THEO WESSELS - Weeldeweg 2-4 (in richting Burghsluis) - Telefoon (01115) 413 Ja, we hebben ze weer, de bekende bolderwagens (maar dan met ijzeren assen), de wagens waarmee U alles kunt meeslepen naar het strand; die gemakkelijk door 't zand getrokken kan worden omdat hij er niet in wegzakt; waarin uw „kleine" heerlijk kan sla pen op het strand. Voordelen teveel te noemen, voor een prijs die beslist niet hoog is. Voor slechts f 52,50 koopt U zo'n bolderwagen bij Werkdagen: Zierikzee vertrek: 5.15,» 9.40. 12.20, 15.00, 17.40, M0U VAST DAN we Zondag 27 juni 1965 Ned. Herv. Kerk Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur, Renesse: 9.30 en 19.00 uur. Noordwelle: 11.00 uur. Scharendijke: 11.00 Brouwershaven: 10.00 uur. 8.00, 10.40, 13.20, 16.00, 18.40, niet op zaterdagen. Zondagen: Zierikzee vertrek: 7.00, 9.00 enz. elke 2 uur t/m 21.00 uur. Kats vertrek 8.00, 10.00 enz. elke 2 uur t/m 20.00, 21.50 uur. Snelbusdiensten Schouwen - Rotterdam v.v., geldig in juni, juli en augustus. Werkdagen? Haamstede vertrek: 05.40, 07.50, 09.50 enz. elke 2 uur t/m 19.50, 21.05 uur. Zierikzee vertrek: 06.25, 07.25, enz. elk uur t/m 20.25, 21,32 uur. Rotterdam CS. vertrek naai’ Zierikzee: 07.40, 08.40 enz. elk uur t'm 20.40 uur. Naar Haamstede: 08.40, 10.40 enz. elke 2 uur t/m 20.40 uur. Zondagen: Haamstede vertrek: 7.29, 10.53, 13.53. 15.35, 17.53, 19.53. 21.35» uur. Zierikzee vertrek: 8.25, 11.25, 14.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.02». Rotterdam CS vertrek naar Zierikzee: 7.40, 10.40, 13.40. 17.40, 19.40, 21.10 uur. Naar Haamstede' 7.40», 10.40. 13.40, 17.40, 19.40, 21.10 uur alleen in juli en augustus.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 4