hippique concours z GIDS Toplin - no iron overhemd en weekendshirt C.J. JONKER POLDERMANS A. L BAKKER ZONEN Voor rond f 67,-- onder de pannen a rijwielhandel a SCHÜRMANN C. VEERHOEK Fa. W. GILIJAMSEI Predikbeurten JAC. VERSEPUT Zierikzee - Dordt - Rotterdam v.v. Puzzle van de week BOEKHANDEL BORGMEIJER Fa. LVerseput en zn pocketboekjes T W S-fengelóport 100°/o kampservice PIET OCHTMAN H. FIERENS Bezoekt het groot te Noordgouwe H. DUSON electr. installaties VoocgAAP LEESBOEKEN Voor automobielen motorrijwielen landbouwwerktuigen tractoren smederij rijwielen radio MOOIE RONDVAARTEN rondvaarten over de Oosterschelde naar de Zeehonden plaat, met onze motorpassagiersboot „Jacolga” (150 pers.] fa. Frans Koevoets D. DE JONGE f 67,- L C. HOOGERHUIS Boekhandel Borgmeijer JAC. BERREVOETS Zn. Beurt- en vrachtautodienst H dir- P. A. Ribbens Wzns., Z.zee KOOPHANDEL Extra vaarten op aanvraag Ondernemer UIT ONZE, GROTE RENESSE - TELEF. 01116-243 - VROONWEG 1 Mol 17, Zierikzee, tel. 01110-2237 Kunsthandel - Goede souvenirs - Kunstnijverheid HAVENPLEIN 4 TELEFOON 2669 ZIERIKZEE Renesse, tel. 01116-272 I naar BURGH - TELEFOON 278 Opgeluisterd door Con „Amore" Toegangsprijs f 1,50. Kinderen f 0,75 Wekelijks 5 x per auto 2 x per schip De enige speciaalzaak van het eiland Aanleg van electrische installaties en waterleiding HET IDEALE VAKANTIEHEMD is het In verbinding met geheel Nederland KWALITEIT IS ONZE RECLAME Bibliotheek. Houdt u van lezen en wilt u tijdens uw va kantie genieten van een goed boek, dan kunt u elke maan dag-, woensdag- en vrijdag avond, van half 8 tot 8 uur, een boek lenen in de jeugdzaal in het torendorp. Er is voor elk wat wils; ook kinderboe ken zijn aanwezig. Voor de puzzelaars(ters) onder onze lezers(essen) plaatsen wij van heden af elke week een puzzle. Voor goede oplossingen Chr. Geref. kerk Haamstede: 10 uur leesdienst; 3 uur ds. C. Verhage uit Hil versum C. Geref. kerk (vrijgemaakt) Brouwershaven: 10 en 2.30 uur ds. Keizer. ALTIJD GOEDKOPER I ALTIJD BETER Zondags gesloten. Kunstuitgaven, Reislectuur Goede tijdschriften Ansichtkaarten Pocketbooks Hollands, Engels, Frans Duits U krijgt alles franco thuis bezorgd DEPOT BENEGAS biedt U de KAMPEERAFDELING van onze sportzaak Grote sortering Jeugdlectuur Kleur- en prentenboeken Uw adres voor fijne vleeswaren slavinken biefstuk tartaar Ie kwal, vlees Noordstraat 45, Tel. 497 HAAMSTEDE ZIERIKZEE - TEXTIEL EN SPORT - TEL. 2334 St. Domusstraat 14 en 24 Showroom: Visslop 17 Aanbrengkantoren: Rotterdam: G. Zekveld Leuvehaven, tel. 124796 Centraal Bodehuis tel. 115970 Dordrecht: E. J. van Putte Bomkade, tel. 3741 Zierikzee: P. A. Ribbens tel. 2028 Renesse: S. Hart, fel. 265 Haamstede: J. Rademaker tel. 237 SLAGERIJ Verhuur en reparatie dit alles met elkaar voor rond Bondstenten verhuur A.N.W.B. Lange Reke - Telefoon 221, Renesse rwiio- i a wtsr t Hengels Werphengels Werpmolens Nylondraad verschillend lood Haken Dobbers Wartels, enz. RENESSE I ^IS HAAMSTEDE K e r k b u s. Ten gerieve van de gasten die aan de toren ver blijven rijdt er elke zondag morgen een autobus van de to ren naar het dorp en na de kerkdienst weer terug. De bus vertrekt om half tien van de toren. doosjes profetenbrood doosjes Zeeuwse gevulde boterkoek Trommeltjes Zeeuws speculaas trommeltjes letterkoek Geref. kerk Haamstede: 10 en 5 uur ds. M. C. Kersten uit Bolnes. Renes se: 7.30 uur ds. M. C. Kersten uit Bolnes (Heilig Avondmaal). Scharendijke: 10 en 2.30 uur ds. T. Kamper. Brouwersha ven: 10 uur leesdienst. 5 uur ds. P. Melse te Zonnemaire. 1 solide divanbed 1 vlokmatras 1 gevuld matrasdek 1 mooie geblokte deken Manufacturen, lingeries linnen- en tafelgoed dameskleding badpakken, badmutsen Wilt u een prettige vacantie dan slaagt levensmiddelen versnaperingen rookartikelen ansichtkaarten glas- en aardewerk strandartikelen bier en limonades Geref. Gemeenten Haamstede: 10 en 2.30 uur Renesse: 10 en 2.30 uur lees dienst. Verkrijgbaar bij: V.V.V. Renesse „Vooruit" - Secretariaat: (achter de kerk, Renesse) BANKETBAKKERIJ daarmee een grote maar eens wat wij Even uitrusten in het CAFETARIA „DE ZOOM" Limonade's - ijs met slagroom patat a frites - warme worst gehaktballen Uw adres: Hogezoom 22, Renesse, Tel. 302 Groenten- en fruithandel Telefoon 267 - Haamstede Moet er een extra logeergelegenheid worden geschapen, die niet teveel in de papieren loopt? Wij wisten dat we u dienst bewezen! I Kijk hebben klaargespeeld: BOLWERK 4 - Tel. 01110-2079 - ZIERIKZEE i Vertrek v. Zierikzee elke werkdag 8.30, 13.30, 17.45 uur a Duur der tocht 2 uur a Gezelschappen reductie u bij ons voor Voor al uw melk en meikproducten boter,kaas en eieren naar BOOT'S ZUIVELBEDRIJF Noordstraat 18, Haamstede Telefoon 361 Dagel. bezorging bij U aan huis! PATriLIAMnCI ^.rolfilms, apparaten, ontwikkelen rVIOTIHiWCLF en a(drukken| Vergroten Uitg. Contacf-Commissie V.V.V.'s Prijs f 1,25 Zondag 5 juli Ned. Herv. kerk Burgh: 10 uur ds. G. Gerbran- dy te Utrecht. Haamstede: 10 uur ds. L. Boer (H. Doop); 7 uur ds. L. Boer. Renesse: 9 uur ds. Brons van Abbenes (Jeugddienst); 7 uur ds. van Liere. Noordwelle: 10 uur ds. van Liere. Elkerzee: 10 uur ds Malipaard. Brouwershaven: 7 uur ds. C. Groot. Horizontaal: 1. bevestiging; 4. zangnoot; 5. lidwoord; 7. hoofd deksel; 9. meisjesnaam; 10. iedere; 12. voorzetsel; 14. pers, voornaamw.; 15. Frans lid woord; 17. plaats in Overijssel; 23. pers, voornaamw.; 24. die rengeluid; 25. bijwoord; 26. maanstand (afk.); 28. metaal; 29. ijzeroxide. Verticaal: 2. gravin van Hol land; 3. zangnoot; 4. onvrucht baar; 6. stofmaat; 7. teerpro- dukt; 8. speelgoed; 9. pers, voornaamw.; 11. kleur; 13. deel van een vogel; 16. Ned. provincie (afk.); 17 natuur- kundeterm (afk.); 18. duur van eb en vloed; 19. waardeloos voorwerp; 20. kleur; 21. zang noot; 22. zoals de akten getui gen (lat. afk.); 25. voorzetsel; 27. jongensnaam. Badlakens en handdoeken - Dames- en heren ondergoed Pyama's en nachthemden - Hoofddoekjes - Sjaals R.K. kerk Burgh: 8 en 9.30 uur Heilige Mis (garage hotel „Het Wapen van Burgh”) Zierikzee: 7.15 en 10 uur Heilige Mis, 7 uur Lof. In de week zijn H.H. Missen in Zierikzee te 7 en 7.30 uur en zaterdags is er Lof te 7.15 uur. In de garage zullen er soms in de week ook Missen worden gelezen, maar daar aan wordt van tevoren be kendheid gegeven tijdens de zondagsdiensten te Burgh. ze u BOEKHANDEL FIRMA Lange Nobelstraat - Zierikzee Is 't niet heerlijk dat u zó voordelig uw extra gast(en) „onder de pannen" kunt bren gen? En.... wat zullen ze u dankbaar zijn voor zó'n lekker bed! V t t GEZELLIG om van uw VAKANTIE mee te nemen zijn: ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan der L.R.V. „Schouwse Ruiters’’ op zaterdag 4 juli a.s., aanvang 8 uur v.m., opening 2 uur n.m. 9 deelnemende verenigingen - 100 ruiters en amazones - 3 springconcour sen klasse B, LM en Z - individuele dressuur - dressuur 8- en 4-tallen - vrijheidsdressuur - equipe - springen. u zó voordelig kinderkleding ligstoelen ligstoellopers gordijnstoffen vloerbedekking Te koop en te huur LUCHTBEDDEN Neemt voor uw vakantie als souvenir onze prachtige badhanddoek met de afbeelding van slot Moermond VOOR UW kruidenierswaren natuurlijk naar VéGé-kruidenier RING 5 - TELEFOON 242 HAAMSTEDE Ook ruim gesorteerd in Rookartikelen, Ansichten, enzovoorts. wordt een prijsje beschikbaar gesteld in de vorm van een doos bedrukte vistekaartjes met envelopjes (50/50). Bij meerdere goede oplossingen wordt dit bij loting toegekend. Oplossingen dienen uiterlijk dinsdag a.s., 7 juli, in het be zit te zijn van: Redactie „Schouwen’s Badkrant”, Post bus 1, Zierikzee, met vermel ding op briefkaart of enve loppe van „Puzzle Badcou- rant”. Bij het inzenden van de oplossing tevens de tekst op geven voor het visitekaartje. En nu aan de slag! Veel ge noegen en succes toegewenst door: Redactie „Schouwen’s Badcourant” N.V. Goederendienst Achter de kerk Tel. 01116-331 RENESSE

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1959 | | pagina 3