C. J. Jonker HI I Groenten en Fruit Sluit U aan bij V.V.V. Renesse Leesbibliotheek N. DONGEN FOTO «BERGE» PREDIKBEURTEN Naar en van Schouwen Haamstede en Burgh v. L C. HOOGERHUIS HET GESCHENKENHUIS M J. OSSEWAARDE DE VUURTOREN betere Zonnebril HAAMSTEDE Floodlight-verlichting Kerk en Toren te Burgh Evenementenlijst zomer 1955 L C. HOOGERHUIS HOOGWATER R. BIENEFELT L. C. HOOGERHUIS is M. D, KLOET .fefeA.a Zierikzee-Katsche GEMEENTE BURGH GEMEENTE RENESSE Krijtjes - Dan naar: FOTO-ALBUMS ALTIJD GOEDKOPER Fofo- ALTIJD BETER Groenten- en fruithandel Telefoon 41 - Haamstede De uitkijk toren in het Rijksdomein te bereiken via de Van der Weijde- weg. Sportwedstrijden te Zierikzee Poëzie-albums Poëzieplaatjes. KWALITEIT IS ONZE RECLAME I RING 10 - TELEF. 136 - GIRO 523430 HET AANGEWEZEN ADRES VLIEGERS LINNEN VLIEGERS VLIEGERPAKKET VLIEGERTOUW 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 EMAILLE SIERADEN Briefopeners - Armbanden Sleutelringen - Sigaren aanstekers - Shag- en si garettendozen. 4.19 4.53 5.28 5.58 6.32 7.12 8.01 9.10 ROLFILMS en FOTO-APPARATEN van de meest vooraanstaande wereld- fabrieken vindt U in onze zaak. Voor badgasten staat de in schrijving nog open bij Sport- huis Dogger te Zierikzee. Zondag 21 Augustus wordt dit sportfestijn voortgezet met een halve voetbalcompetitie tussen Burgh, Renesse, Steenbergen en Zierikzee. Aanvang 2 uur. Lijst van gevonden voorwer pen over de periode van 4 t/m 16 Augustus 1955. Rose kinderbadpakje, doosje met zonnebril, leren herenpor- temonnaie, katoenen kinder badpakje, herenhorloge, huis sleutel, zonnebril, dameshor loge, zonnebril, herensandaal. Inlichtingen te verkrijgen op het gemeentehuis van Renesse. RENESSE SCHOONHEID" „SCHOUWEN’S Iedere Dinsdag een spran kelende Agfa-kleurenpro- jecfie, die U beslist moet gaan bezoeken. (Zie reclame-affiches) naar Haamstede Slagerij RENESSE - Telefoon 69 Prima RUND- en VARKENSVLEES èn machinaal gesneden fijne vleeswaren Hoogeweg B 73 - Telefoon 53 Voor uw SOUVENIRS GESCHENKEN GELUIDSFILM en PROJECTIE Reportage-, kleuren-, bedrijfsfofografie. Voor een Er worden athletiekwedstrij- den gehouden, nl. voor heren, dames A en B en voor meisjes en jongens tot 18 jaar. De nummers zijn o.a. hardlopen, hoogspringen, vèrspringen, ko gelstoten en estafettteloop. zal elke Woensdag-, Zaterdag en Zondagavond van 21.30- 23.00 uur branden. De openbare grond is geen prullemand I Vooral in de buurt waar ver pakt ijs verkrijgbaar is, treft men in het rond en naaste om geving de resten waarin dit zo begeerde artikel wordt ver kocht. Zelfs daar, waar papier manden aanwezig zijn, gaat de helft op straat, vanwaar de wind het weer naar de gras veldjes of wegbermen blaast en ieder ingezetene en badgast ergert zich. Wilt U trachten mede te hel pen om de netheid te bewaren? Een ieder zal U dankbaar zijn! TOURISTENKAARTEN van hef Westelijk deel van Schouwen en Domaniale duinen, zomede toegangs kaarten. j 1,95 1,95 1,85 1,85 2,60 2,05 A. A. KLOET - Tel. 35 - -BURGH Receptie hoekjes en 16.34 17.09 17.43 18.13 18.50 1 19.31 20.31 21.53 DINKY TOYS JUMBO SPELEN MECCANO TRIX TREINEN, enz. SCHILDPAP, POPPEN enz. RENESSE Zwemmers te Westenschouwen opgepast Op het strand te Westenschou wen zijn door de gemeente Burgh op de laagwaterlijn we derom elzenhouten bakens ge plaatst. Het zwemmen, bij laag water, achter deze bakens kan gevaarlijk zijn wegens stroom en eventuele ijzeren obstakels uit de. bezettingstijd. Verwacht wordt dat een ieder die zich aan vernieling van objecten, die de veiligheid be ogen, schuldig maakt, door het publiek op zijn wandaad wordt gewezen. Men dient de ge meenschap hiermede! Renesse 4.27 5.01 5.36 6.06 6.40 7.20 8.09 9.18 Brood- en banketbakkerij RENESSE - Ring 64 - Telefoon 65 Ruim gesorteerd in chocolade Dagelijks VERS GEBAK Naar wij vernemen zal hierbij, naast de gemeentelijke autori teiten, de Commissaris der Ko ningin in de provincie Zeeland, jhr mr A. F. C. de Casembroot, tegenwoordig zijn. Het harmo- niegezelschap „Kunst en Eer” lis vanwege het 125-jarig be staan in de organisatie betrok ken en zal zijn muzikale mede werking verlenen. De opening vindt plaats om 2 uur. ZONNEBRILLEN Voorhangers en kinder- zonnebrillen. Hierin heb ben wij 'n aparte collectie tof in de duurdere prijs klasse foe. SPEELGOED U slaagt bij ons zeker, want onze collectie is hier enorm in. - Bouwdozen - Treinen - Poppen - enz. WAPENLEPELTJES en alle lepeltjes van voor aanstaande gebouwen uit onze omgeving - Letter- lepelfjes - Taartscheppen Taartvorkjes - Servetringen Maggihouders - Zeeuwse knopen en -broches. RIJSTKOPPEN Een keurcollectie Chinees porcelein - Koperwerk - Mandjes. - Iets aparts voor een waardevol geschenk. 743 Bartje, Anne de Vries - 320 Pension Brocke, Cornélie Noord- wal - 156 Een gewapend minnaar, Max Brand - 897 Decamerone, Giovanni Boccaccio en 950 andere boeken vindt U in onze leesbibliotheek Leesgeld 15 cent RENESSE TELEFOON 58 STRANDARTIKELEN Emmertjes - Schoppen - Zandvormpjes - Scheepjes Vliegers - Werpringen - Ballen - Zwemgordels enz. enz. BROOD- en BANKETBAKKERIJ Chocolade en suikerwerken Drogisterij-artikelen I Voor badgasten welke bij onze vorige publicatie nog niet in de Westhoek aanwezig waren, delen wij alsnog mede, dat op Zaterdag 20 Augustus a.s., in Zierikzee het door de ramp ver- j woeste sportpark „Bannink” officieel wordt heropend. GEZELSCHAPSSPELEN Domino - Mens erger je niet - Kwartet - Lees- prenfenboeken - Kleur- schetsboeken Verfdozen - Penselen. Zaterdag 20 Augustus: 20 uur: Bioscoopvoorstelling „Muiterij op de Caine”, Hotel Bom. Maandag 22 Augustus: 20 uur: Bioscoopvoorstelling „Muiterij op de Caine”, Hotel Bom. Dinsdag 23 Augustus: 20 uur: Bioscoopvoorstelling „Muiterij op de Caine”, Hotel Bom. Woensdag 24 Augustus: 20 uur: „Schouwen’s Schoon heid”, Hotel Bom. Donderdag 25 Augustus: 19.15 uur: Rondleiding georga niseerd door N.F.O. op fruit- bedrijf W. G. Boot, Boeyesbos te Burgh. Zaterdag 27 Augustus: Bloemen- en fruittentoonstel- ling georganiseerd door de ver eniging „Floralia” met mede werking van de vereniging „Pomona”. 20 uur: Bioscoopvoorstelling „Pepe le Moko”, Hotel Bom. Zondag 21 Augustus Ned. Herv. Kerk Burgh: 9 uur ds Swaak (jeugd dienst), 10 uur ds Swaak. Haamstede: 10 uur ds G. M. van Dieren uit Ede. Renesse: 9 uur ds A. G. Nutbey uit Vught. Noordwelle: 10 uur ds van Liere. Elkerzee: 10 uur ds Nauta (in de noodkerk te Scha- rendijke). Geref. Kerk Haamstede: 9, 10.30 en 5 uur ds J. M. Mulder uit Amster- dam-Zuid. Renesse: 7 uur ds F. J. B. Schiebaan uit De Krim (Ov.). Scharendijke: 10 en 2.30 uur cand. C. Dijkstra uit Fer- werd. Chr. Geref. Kerk Haamstede: 10 en 3 uur ds M. v. d. Klis uit Zierikzee. Geref. Gemeente Haamstede: 10 en 2.30 uur lees- dienst. DELFTS BLAUW Wandbordjes - Tegels - Sierschalen - Souvenir kop en schotel - Asbakken - Vaasjes - enz. enz. FOTOKAARTEN van onze mooiste punten uit de Schouwse „West hoek". - Felicitatie-, bloe men- en geboortekaarten. Na de athletiekwedstrijden volgt een korfbalwedstrijd tus sen de kampioensploeg Swift” uit Middelburg en een verte- genwoordigend twaalftal van Schouwen-Duiveland. Agent Cross Blackwell, Delmonte. BI. Oxfailsoep Schildpadsoep Cocktailfruit Mission Ananas Abrikozen Perziken Lijst van gevonden voorwer pen over het tijdvak van 25 Juli t/m 15 Augustus 1955. Vulpotlood, blauwe trui, een paar schoenen, tas, 12 boekjes (Mignonreeks), fietssleutel, 2 badhanddoeken, steeksleutel, kinderzwembroekje, huisdeur- sleutel, herenpolshorloge met lederen riempje en 2 huisdeur- sleutels bevestigd aan schoen veter. Nadere inlichtingen te verkrij gen op het gemeentehuis van Burgh. Uw adres voor prima Burgh, Ring 103, Tel. 162 Op verlangen wordt alles machinaal gesneden en geschrapt Veerdienst veer. (Auto- en personenver voer). Westenschouwen 16.26 17.01 17.35 18.05 18.42 19.23 20.23 21.45 DIVERSE VEERDIENSTEN Zijpe-Anna Jacoba Polder Naast de bestaande diensten van de R.T.M. is er een gere gelde dienst met drie motor boten, uitgevoerd door Gebr. Maas Westbroek. Zijpe-Goeree Overflakkee (Hoek van St. Jacob bij Oude Tonge). Vertrek van Zijpe: 17.30, 13.30 en 17.30. Vertrek van St. Jacob: 8.30, 14.30 en 18.30. Zierikzee-Colijnsplaat. - Ver trek Zierikzee: 8.30, 13.20, 18.30. Vertrek Colijnsplaat: 9.10, 14.20, 19.10. Uren met sterretje gemerkt vanaf 5 Juli. Bij al deze diverse veerdien sten kunnen geen auto’s wor den vervoerd. NIEUWE LEDEN kunnen worden ingeschreven bij de penningmeester J. P. Berrevoets, Hoge Zoom B 56 en bij de secretaris J. H. Borgmeijer, Kromme Reke A 17, Renesse. ONZE FOTO-AFDELING verwerkt in de kortst mo gelijke tijd al uw fotowerk met het modernste ont wikkel-, afdruk- en ver- grotingsapparatuur. R.K. Kerk Burgh: le H. Mis 8.30 uur, 2e H. Mis 9.45 uur (garage hotel ,,’t Wapen van Burgh”). Zie rikzee: Vroegmis 7.15 uur, Hoogmis 10 uur. De Prov. boot vertrekt uit Zierikzee: 5.15, 8.00, 19 00, 11.00, 1 13.00, 14.00, 17.00, 119.00 20.00. Telt men hier een uur bij dan staat ge aan ’t Katse veer, waarvan de boot weer vertrekt om: 6.40, 9.30, f 10.30, 12.30, t 14.30, 15.30, 18.30, t 20.30, 21.30 De uren gemerkt met een kruisje gelden voor de dienst op Zondag. t j t Fote Berge Veerdienst Zijpe-Anna Jacoba Polder. - Auto- en personen vervoer s.s. „Krammer” van de R.T.M. Vertrek van Zijpe op werk dagen 5.35 uur en dan om het half uur tto en met 1905. Ver volgens om 19.45 en dan om de veertig minuten tot en met 22.25. Des Zondags tot en met 4 September vertek 8.05 en dan om het half uur tot en met 22.05. Vertrek Anna Jacobapolder: 5.48 uur en dan om het half uur tot en met 19.18. Vervol gens om 19.58 en dan om de veertig minuten tot en met 22.38. Des Zondags tot en met 4 September vertrek 8.18 en dan om het half uur tot en met 22.18. Voor personen, motorrijwie len, rijwielen en kinderwa gens wordt regelmatig heen en weer gevaren, zowel door de R.T.M. als door Gebr. Maas te Zijpe en Anna Jacoba.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1955 | | pagina 3