SCMOUWEN’S BADCOURANT Kinderfoto’s Jac.v.d. Berge MZJONvËz 9 Haamstede Strandfeest Renesse WANDELSPORT LEUKE MAAKT SOL/DL UTTVOEWNG VAKFOTOGRAAF Attractie CHR VAKBEWEGING r, Motor Grasbaan Races No. 6 ‘T— t/ Vz7 Prima consumptie ZUIDSTRAAT 7 - HAAMSTEDE TEL.76 Uf)f)MSTEDE Strandwedstrijd te Westenschouwen DE BADCOURANT verschijnt ge durende de zomermaanden in Wes telijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. 18 AUGUSTUS 1950 -t» Zaterdag 19 Augustus nam. 2 uur HAAMSTEDE-BURGH Gemeente-arts G. M. A. Stenger. Spreekuur ’s morgens 8-9 uur. Op Zaterdagmiddag 19 Augustus a.s. j organiseert de S.V. „Burgh” te Burgh een wandeltocht door Schou- 1 wens Westhoek en over het strand over een afstand van pl.m. 20 km. Dit is de eerste maal na de oorlog, dat in de Westhoek van ons eiland een dergelijke wandelmars wordt gehouden en verwacht wordt dan Het ligt in het voornemen van het bestuur van V.V.V. gezien het j grote succes van het vorig jaar binnenkort wederom een strand wedstrijd te organiseren te Westen- Schouwen. Op het programma staat het maken van forten en van zand- figuren. Prijzen zullen beschikbaar 1 gesteld worden. Oud en jong kan j hieraan deelnemen. De juiste datum en uur zullen tijdig bekend gemaakt worden. omwonenden als door kampeerders, niet gering zal zijn. Ongetwijfeld zal ook het publiek het initiatief van de Sportvereniging 'va»ró<?rf'n- wnor laat- noemde aanleiding mag zijn in de toekomst meerdere tochten te orga niseren. Overigens blijkt de plaat selijke belangstelling reeds uit het feit, dat verschillende sportminnen- de personen uit de gemeente Haam stede en Burgh medailles beschik baar hebben gesteld. Gestart kan worden door groepen (10 personen leider) en door in- dividuelen. Inschrijfgeld f 0.30 per persoon. Vertrokken wordt om 15.00 uur van af het Hotel „Het Wapen van Burgh”, in de richting Westen- Schouwen, vandaar via de z.g.n. Punt over het strand naar de Vuur toren, verder langs Strandweg, Kloosterweg, Noordstraat en West- straat naar Burgh; maximale tijds duur 4 uur. Inschrijvingen worden nog aan de startplaats aanvaard. De Groene Kruis Bazar, Haamstede op 10, 11 en 12 Augustus I j.l. werd gehouden en waarvan de opbrengst bestemd is voor de in richting van het nieuwe wijkgebouw heeft bruto pl.m. f 660(kopge bracht. De stemming zat er in! Dit schitterende succes werd door het bazarcomité bereikt, mede dank zij de spontane medewerking van onze inwoners en van onze badgasten, die iets voor het goede doel schon ken of kochten. De prijzen, gevallen op de loterij, kunnen ten gemeentehuize te Haamstede afgehaald worden op 18 Augustus a.s. tussen 2 en 3 uur. Bovenstaand feest belooft een groot succes te worden. De afdeling V.V.V. van Renesse heeft een ruime subsi die beschikbaar gesteld en bijge staan door enkele badgasten stelt zij alles in het werk om dit feest te doen slagen. We willen verklappen, ook, dat de deelname, zowel' door dat alle deelnemers een tractatie krijgen en dat tal van aantrekke lijke prijzen beschikbaar zijn. Hieronder volgt het programma: Meisjes. 6 en 7 jaar: koekhaw'»»’?.- 8 en 9 jaar: was ophangen; 10 en 11 jaar: lopen met bal op slaghout, waarbij de bal er niet mag afrollen; 12 en 13 jaar: behendigheidswed- strijden; 14 en 15 jaar: stoelendans; 16 en ouder: een balspel, ter plaat se uitgelegd. Bovendien voor alle leeftijden: geblinddoekt over streep lopen (als extra wedstrijd). Jongens. 6 en 7 jaar: blokjes rapen; 8 en 9 jaar: zaklopen; 10 en 11 jaar: wedloop met hindernissen; 12 en 13 jaar: sprietlopen (over een balk); 14 en 15 jaar: „kruiwagen”. Dit moet in paren gebeuren. De ene jongen houdt de benen vast van de ander, die zich op de handen voortbeweegt; 16 en ouder: geblind doekt spiegelgevecht op een balk Bovendien voor alle leeftijden: mastklimmen (als extra wedstrijd). De organisatoren behouden zich het recht voor dit werkrooster te wij zigen, als dat nodig mocht zijn. De kosten van inschrijving bedra gen 10 ct. per persoon per nummer. Hiernaast vindt nog plaats de wed strijd in zandplastiek voor 14 jaar en ouder, dus ook voor volwassenen Inschrijfgeld 25 ct. Eveneens bij de houten trap einde van de Burge meester Scholderlaan. Er kan gewerkt worden ook in groepsverband, tot ’s morgens 12 uur Aangifte bij de penningmeester van V.V.V., J. P. Berrevoets, Hooge- zoom B 56. De prijsuitreiking zalplaats vinden na afloop van de wedstrijden ter plaatse. 'T Renesse is in de Zomermaanden vaak het centrum waar velen een dag komen genieten van zee en duin Zo zal Zaterdag 19 Augustus de Chr. Vakbeweging er een Zomer middag houden. Op een terrein aan de Laan zullen spreken de heren M. Ruppert, voorz. van het C.N.V. te Utrecht en C. van Mastricht, voorzitter van de Ned. Chr. Land arbeiders Bond. De middag zal voor het grootste deel aan het strand doorgebracht worden. De bezoekers zullen per extra tram en bus naar en van Renesse gebracht worden. Groene Kruis Bazar te Haamstede die te De Motorclub „Sparta” houdt haar laatste motorraces van dit seizoen in de Westhoek van Schouwen en wel op Zondag 27 Augustus a.s. te Renesse, op het weiland van dhr. c van Splunter, ingang Laan smederij ven Ul rus en ln Gilijamse. Hier zullen nu Grasbaan TL X D Motorraces verreden worden, waar D6IJ6 in deze streek al meermalen naar I te Renesse gevraagd is. Deze race geldt ook voor de competitie, waarvoor er 3 Heerlijk ijs verreden zullen worden. Op Renesse 1 is het de 2e wedstrijd, dus hieruit Wed. W. C. Fokker zal moeten blijken, wie er naar de I voorLcmende karnpioensbeker rijdt. Op 9 Septëni- YTilCI U/rtl ber te Zierikzee is het de laatste ItAlltLenWUL wedstrijd van deze competitie. Ook uw adres voor Ansichtkaarten Aan deelname van motoren zal het niet ontbreken, gezien de wedstrijd van 12 Augustus te Zierikzee, welke veel aan spanning hebben doen zien. Zie verder advertentie in dit blad.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1950 | | pagina 1