BAZAR REIST poomswen; Nylonkous! 511 AARDAPPELEN 4 PLEUNE ONS |J5 Hótel- Strandartikelen Fotokaarten 11-12 AUGUSTUS Pensionhouders en BAKKERIJ FELIUS - BURGHSLUIS - TEL 105 Als U uitgaat L C. HOOGERHUIS - RENESSE ROTTERDAM DORDRECHT ZIERIKZEE RENESSE „HET WAPEN VAN ZEELAND” C. H. van Oeveren 2x UW ADRES GEOPEND VAN 3-6 UUR EN VAN 7-11 UUR ^ierifezeeóe v.v. ■=f|||tlllf|||f|||f|||f|||f|||f|||f|||tlllf Hlflllf lllflllflllf lilt lllflllflllfllltllltlllf^lH "imlihTillhTillliïiHliTillIiTillliTillliTillhTiilliTw histopisch openluchtspel - winöhonöenpennen zeilweöstRijöen - volksspelen - ouö-holl.mapkt lampion optocht - muziek - volkszanq - een staö in ouöe kleöepöpacht - motoppennen - hanöBal- weöstprjö - capillonBespelinq Bakker’s groenten- en fruithandel Bezoekt DE FEESTELIJK INGERICHTE voor f is VELE ATTRACTIES I Beleefd aanbevelend rt LEESBIBLIOTHEEK ONS PROGRAMMA x per auto AANBRENGKANTOREN: per schip Wilt U tevreden gasten? Serveer dan Dordrecht VERPAKKING 1-10 K.G. II In de volgende badkrant vindt U de uitgebreide reisgelegenheid In verbinding met geheel Nederland Talrijke stands - Grote keuze Billijke prijzen HOOGEZOOM B 63 - RENESSE TELEFOON 58 DRAAGT U NATUURLIJK EEN MOOIE v i DOOR DE GOEDE REISGELEGENHEID IS ELKE BADGAST IN DE GELEGENHEID 'NBEZOEK TE BRENGEN AAN DE NOORDSTRAAT 10 - HAAMSTEDE Emmertjes Schoppen Zandvormpjes Scheepjes Ballen Strandballen Werpringen Zonnebrillen Zonnekleppen Wij hebben ze voor U met laddervangers, ook maat 1 1 ten bate bouw van lokalen van te Haamstede op 1 0-, 1 1 Zierikzee Renesse Haamstede: J. Rademaker - Telefoon 44 De zeilwedstrijden worden georganiseerd door de Kon. Roei- en Zeilvereniging „De Maas” te Rotterdam Vraagt prijs voor elke reis! van Renesse, Haamstede, Burgh en Zierikzee 60 soorten en enveloppen van de inrichting van het nieuwe Wijkge- het GROENE KRUIS” te houden in alle de Openbare school aan de Noordstraat en 12 Augustus a.s. Rotterdam G. Zekveld - Leuvehaven Telefoon 24796 E. J. v. Putte - Bomkade Telefoon 3741 P. A. Ribbens - Telefoon 14 S. Hart - Telefoon 29 HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT RENESSE - TELEFOON 6 Aardig zitje aan het gezellige Dorpsplein groenten - fruit en bloemen Ondernemer Telefoon 77 - Zierikzee Schrijfpapier Souvenirs Wapenlepeltjes van Renesse Lepeltjesv. Slot „Moermond” Zeeland, enz Tijdschriften met Luxe Touringcars met 31 33 - en 37 zitplaatsen (de laatste met radio)

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1950 | | pagina 4