L. A. IJSSALON A. DE BRUINE W. GILIJAMSE V. d. NOOD PETROLEUM HET BADSEIZOEN IS TEN EINDE... 4 k T weer voor Prentbriefkaarten Foto Berge Rijwielreparaties S+ HART Fa. P. SAMAN ZN. H. DUSON W. BEUE Wij staan weer voor U gereed DORPSPLEIN A 55 - RENESSE PREDIKBEURTEN *4 Laat v.v. Uw leverancier Gevogelte en TELEFOON 28 2 HOE WERKT DE P.T.TJ kunt Radio Levensmiddelen Gedistilleerd Wijnen Likeuren Garagebedrijf Smederij Rijwielhandel Installateur Kampeercentrum „Schouwen" Renesse-Zierikzee Ring 10 - HAAMSTEDE HOEK MOL—DAM naar ZALM zijn IJS met slagroom en vruchten Voor electrische qeschenken is en blijft uw adres M. SOETERS - HAAMSTEDE Telefoon 8 RENESSE RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ WIE LEKKER BAKKER C. v d. RIET BAKKER'S I Uw adres voor AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT is: het aangewezen adres Theetuin Duinzicht Bij Uw bezoek aan ZIERIKZEE U gezellig uitrusten in de BROOD - BANKET VAN DE HOEK’S RENESSE, Tel. 61 BAKKERIJ Ook in Chocolade en Suikerwerken zijn we ruim gesorteerd Luxe Autoverhuur en Rijwielhandel Wild- W. v. ZALM - Haamstede CAPELLE'S GEBAK is toch het beste! Renesse-Zierikzee- Dordrecht-Rotterdam v.v. Zondag 11 September Ned. Herv. Kerk Geref. Kerk Chr. Geref. Kerk le RENESSE 16 Houten, Kwatta N 38 Ruime sortering fijne vleeswaren spreekcel in het hulppostkantoor p HOGERHEIJDE Renesse voor het publiek gesloten is. m fh 41 Het adres voor ir. Geref. Gemeente Haamstedè: 10 en 2.30 uur leesdienst Wij brengen U steeds goede merkartikelen en aanleg electriciteit Van Maandag t/m Vrijdag: 8.30—12.30; 14—16 en 18—19. C. DE FEITER, Renesse Burgh: 6 uur Ds. Eckenhausen van Brouwershaven. Haamstede: 10 uur Ds. Goudzwaard van IJsselmonde. Renesse: 7 uur Ds. Cramer; Evange lisatie: 10 en 7 uur dhr. Bolijn. Noordwelle: 10 uur Ds. Cramer. Haamstede: 10 uur leesdienst, 5 uur Ds. H. Retel te Haaksbergen. R.K. Kerk Zierikzee: H.H. Diensten op Zondag 7.30 en 10 uur. Burg: 9 uur. Haamstede: 10 en 3 uur godsdienst oefening. 2 x per week Rijwielverhuur Hooge Zoom B 57, Renesse, Tel. 29 Haamstede - Telef. 43 ri se o- et de de Zuidstraat 13-15, Haamstede, Tel. 64 Beleefd aanbevelend, I.: I f’ n f A'TCI ffl Aanbevelend, ’s Zaterdags: voor de Postdienst van 9-13 uur. Telegraaf- en Telefoondienst als op overige werkdagen. Voor abonné’s is de telefoondienst opengesteld iedere werkdag van 821 uur. Voor Post-, Telegraaf- en Telefoon dienst is het Hulpkantoor voor het publiek geopend: Van Maandag t/m Vrijdag: 9—12.30; 14—15.30; 18—19. BURG-HAAMSTEDE Voor Post-, Telegraaf- en Telefoon dienst is het Hulpkantoor voor het publiek geopend: en souvenirs en schrijfbehoeften, is en blijft: Wed. CL. MOELIJKER Noordstraat 185 - Haamstede Provincale weg Ring 9 - Telefoon 30 - Haamstede Uw adres voor Op Zon en feestdagen is het kantoor uitsluitend voor Telegraaf- en Tele foondienst geopend van 89 uur. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein 18.35 uur. Bij W. Gilijamse, telefoon 8, is ge legenheid tot telefoneren, zowel overdag als ’s nachts, wanneer de en alles op het gebied is en blijft Brood en Gebak wil eten, moet niet vergeten. Bezoekt onze zaak. Alles wordt thuis bezorgd. Noordstraat 19 - Tel. 96 - Haamstede Groenten- en Fruithandel Hoogezoom B 63, Renesse I Beleefd aanbevelend Tefefoon 52 van fotowerk, Verhuur van vacantiehuisjes en kampeerterrein voor tenten en kampeerwagens „De Automaat” verkrijgbaar Wordt aan huis bezorgd Beleefd aanbevelend, L. C. v. FELIUS, Ring 27, Renesse BEZOEKT TE RENESSE Dagelijks ijs verkrijgbaar. Prima consumptie. Gezelschappen reductie G. P. BEIJE, vlak bij het strand Voor prima kwaliteitsartikelen Kruidenierswaren Boter, Kaas, Eieren Bonbons en Chocolade Wijnen, Bier, Limonade's Koffie, Thee en Rookartikelen naar J. P. v. d. HOEK, RENESSE Hogezoom 50, Telef. 64 Alle bestellingen worden thuis bezorgd ’s Zaterdags: voor de postdienst van 8.3013; voor de Telegraaf- en Telefoondienst als op overige werkdagen. Voor abonné’s is de Telefoondienst open gesteld iedere werkdag van 821 u. Op Zon- en feestdagen is het kan- toor uitsluitend voor de Telegraaf dienst geopend van 89 uur. Bij C. Dijkman, garagehouder, tele foon 25, is gelegenheid tot telefone ren, zowel overdag als ’s nachts, wanneer de spreekcel in het hulp- i kantoor voor het publiek is gesloten. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein 18.28 uur. Uw adres voor en ruime keuze Versnaperingen Deze week ontvingen wij weer CACAO, o.a. Droste, maar voor PRIMA AFDRUKKEN, VERGROTINGEN, LIJSTEN en zullen trachten het U wederom haar Uw zin te maken. VOOR Wildhandel, Hoogezoom 39, Telef. 42 ELKEEN zegt ten leste: Steeds vers en voor elck wat wils Wordt overal thuis bezorgd Aanbevelend, Noordstraat 5 - Telefoon 1 47 Brood-, Koek- en Banketbakkerij Ook Huiskamer- en Salonkappen van (21, A. L. CAPELLE, Ring 32, Telef. 45 f 24.90enf 29.90. Schemerlampen f 1 1.50 4 X per week (in combinatie Koophandel)

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 3