ONZE ERFVIJAND IJSSALON ^PETROLEUM - R. P. HOGERHEIJDE Gevogelte U gezellig uitrusten in de HOOGWATER v.v. Zomerconcert PROV. BOOT ZIERIKZEE - KATSCHE VEER Gevonden voorwerpen Theetuin Duinzicht Uw adres voor AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT is BAKKER'S WIE LEKKER BAKKER C. v d. RIET Kampeerders opgelet! Na dit komt weer een ander seizoen Wild- en Gevogelte zierikzee steeds naar kunt W. v. ZALM - Haamstede Wildhandel, Hoogezoom 39, Telef. 42 HOEK MOL—DAM Westenschouwen WERKDAGEN 12.35 Westenschouwen ken. Westenschouwen 12.14 WERKDAGEN ZONDAGEN 12.51 13.41 14.19 14.52 15.22 15.52 Uit zee hebt gij Uw grond gewrocht, o Nederland! Daar klinkt des leeuwen stem alom, In worstel moedig en.... ontkom! 3 4 5 6 7 8 9 11.48 0.27 1.23 2.09 2.44 3.16 3.46 7.30 7.35 7.40 7.45 11.53 0.32 1.28 2.14 2.49 3.21 3.51 7.40 8.40 9.10 8.35 9.00 10.00 15.40 15.45 15.50 16.00 12.40 13.40 14.00 13.20 14.00 15.00 17.55 18.55 19 00 23.00 15.30 16.30 16.50 16.50 17.10 18.10 19.15 19.20 18.30 19.30 19.50 20.45 21.20 22.20 11.15 11.20 11.25 11.30 12 00 v. a. a. 5.10 6.10 6.27 5.55 6.20 7.20 6.45 6.50 6.55 7.00 7.30 16.15 16.20 16 25 16.30 18.30 19.30 19.50 20.30 21.20 22.20 BEZOEKT TE RENESSE Dagelijks ijs verkrijgbaar. Prima consumptie. Gezelschappen reductie G. P. BEIJE, vlak bij het strand A 22.25 6.30 7.30 7.50 8.40 9.00 10.00 10.20 11.20 11.40 10.30 11.30 12.30 Prov. Boot a. R.T.M, richiing Zijpe a. v. a Groenten- en Fruithandel Hoogezoom B 63, Renesse Beleefd aanbevelend Telefoon 52 Inlichtingen bij de Groepscomman dant der Rijkspolitie te Haamstede. Zierikzee Katsche veer Goes (station) Goes (station) Katsche veer Zierikzee 11.35 14.00 11.40 14.05 14.10 14.15 14.45 14.50 15.30 En waar onz’ ogen Op Uw landouw bewond’rend bogen, Uw rijkdom hebt g’in zee gezocht; En uit haar woeste zilte golven, De reinste parels opgedolven. nesse verblijven. Men zal echter nu reeds voorbe- reidingen moeten treffen voor het I volgende seizoen. Meerdere perso nen hebben wensen en het zal het beste zijn deze in een vergadering van V.V.V. naar voren te brengen, waar men in gemoede alles eens rustig kan overwegen en waar men zo nodig een en ander vóór het a.s. seizoen tot uitvoering kan brengen. I 8.50 9.00 11.05 Brood en Gebak wil eten, moet niet vergeten. Bezoekt onze zaak. Alles wordt thuis bezorgd. Noordstraat 19 - Tel. 96 - Haamstede Waarlijk, de zee heeft ons rijk ge maakt, getuige onze welige akkers j en weiden, de Oost-Indische-, West- j Indische- en Groenlandse Compag nie. We moesten handel en scheep vaart inboeten door mededinging I van andere landen, maar nog altijd wappert onze driekleur op de we reldzeeën, nog zijn handel en scheep vaart niet onbelangrijk. Ingedachten trekken wa een lijn van het Zierikzeese havenhoofd naar Burghsluis. Wat een bocht; één j 1 rijwielsleutel, 2 steigertouwen, 2 snoeren kralen, 1 fototoestel, 1 bad muts, 1 overhemd, 1 jongensover- hemd, 1 onderpantalon, 1 badhand doek, 1 damesschoen. wijde vlakte ten Noordwesten van deze lijn! Is het altijd zo geweest? Neen! Vroeger lagen daar welva rende dorpen, als Borrendamme, Rengerskerke, Koudekerke, e.a. Zij zijn verdwenen en liggen thans op de bodem der Oosterschelde. De nij dige waterwolf heeft voortdurend geknabbeld en ondermijnd. De techniek is vooruitgegaan, stevige basaltgordels en gewapend beton bekleden onze zeeweringen, op de hoge zeedijken betonmuren, reuzen zinkstukken bij overafschuiving. Maar het blijft steeds de oude ge schiedenis: „Zand verlandt en land verzandt”. Het is een felle, bijna wanhopige wedstrijd; de mens wil behouden, de zee wil terugnemen. Zo is het eeuwen lang geweest, zo zal het waarschijnlijk blijven. Maar door ons hoofd speelt een troost rijke gedachte: Geen aantrekkelijk opschrift; het is niet prettig een vijand te hebben. Men moet voortdurend voor hem op zijn hoede zijn, anders bezorgt hij U een of ander leed. Nog af schuwelijker is het een aartsvijand te hebben, die ons van geslacht tot geslacht heeft vervolgd. Gij raadt als Nederlander bijna terstond onze bedoeling: hij is het zeewater. Soms is het kalm en lijkt het goe dig, op andere tijden vreselijk; het loert steeds als een valse tijger. Schouwen-Duiveland, het Noord westelijk gedeelte van Zeeland, is een zéé-land; Zijpe, Oosterschelde, Noordzee en Brouwershavense Gat omspoelen het. Ontembare moed en taaie volharding hebben dit plekje aan de golven ontwoekerd, het is in de volste zin des woords ons eigendom. Er is een lange geschiedenis aan verbonden, evenals aan een groot gedeelte van Nederland. Millioenen guldens heeft alles gekost, millioe nen zal het waarschijnlijk nog kos ten. Maar er zijn ook schatten ver diend. Het zomerseizoen is grotendeels achter de rug, de mooie nazomer I zorgt er voor dat nog velen in Re- j I Bij het definitief verlaten van hun kampterrein dienen kampeerders I er op te letten, dat zij hun kampter rein in onberispelijke staat achter laten. Dit behoort tot de elemen taire eisen, die aan de in de vrije natuur levende mensen mogen wor den gesteld. Alle papieren en stro- halmen, takjes en andere voorwer pen moeten van het terrein worden verwijderd. De afvalput moet ge dicht en met zoden toegesloten wor den, alsmede de latrine en de even tueel gegraven regèngoot rond de tent. Bij droog weer moet de door de tent ------- SI Z‘w.ter ‘ildefbZS: PER BUS ZIERIKZEE-WESTENSCHOUWEN keld, zodat het gras gelegenheid krijgt zich snel op te richten. Het 18.10 22.20 17.21 17.15 172 0 17.25 19.25 17.30 19.30 12.20 14.45 17.00 18.00 20 00 12.25 14.50 18.05 12.40 15.30 18.30 12.38 15.53 17.23 19.38 21.53 10.05 10.15 13.15 16.30 10.40 13.40 16.55 10.45 13.45 17.00 10.50 13.50 17,05 11.00 14.00 17.15 17.30 17.35 17.40 17.45 18.15 18.20 18.30 18.44 Zierikzee steiger boot v. Zierikzee. Garage Renesse Haamstede stro uit de strozakken moet op een veilige plaats (200 meter van hout- i begroeiing)' worden verbrand of op I andere wijze worden vernietigd, UC11Z.1J UIC cigcxidcll up iel wguuuva.igoi I prijs stelt. De sporen van een even- tueel kookvuur moeten zorgvuldig het niet aan belangstelling ontbre- i worden weggewist Laat niet na een eventuele inspectie I in te stellen voordat U vertrekt. De Burgh wetenschap, dat alles m keurige I staat wordt achter gelaten, geeft een grote voldoening en Uw gastheer zal zich zeker de „nette kampeer der” een volgend jaar herinneren, zodat U dan andermaal op zijn gast vrijheid zult mogen rekenen. Haamstede Renesse Zierikzee, Garage Zierikzee. steiger boot a. 7.35 Provinc. Boot v. 7.40 R.T.M. richting Zijpe v. 8 08 9.38 I A Alleen op Zaterdagen na afloop van de bioscoopvoorstelling in de Concertzaal te Zierikzee. 9.15 9.20 9.25 11.45 9.30 11.50 8.15 10.00 10.05 10.20 11.08 VOOR gij [jw bezoek aan 10.50 13.15 10.55 13.20 13.30 7.20 10.00 9.36 7.40 10.05 12.35 15.05 6 00 8.15 10.20 12.45 15.15 6.25 8.40 10.45 13.10 6.30 8.45 v. 6.35 a. 6.45 18.15 16.15 17.30 18.30 22.30 16.40 17.55 18.55 22.55 16.45 18.00 16.50 18.05 19.05 23.05 17.00 18.15 19.15 23.15 |- ZONDAGEN 10,00 9.46 11.46 16.01 in de week van 3 t/m 9 September |JS met slagroom en vruchten Renesse Aanbevelend, 12.56 1^-57 Automaat” verkrijgbaar 1 S 77 1 I Wordt aan huis bezorgd 15 57 Beleefd aanbevelend, L. C. v. FELIUS, Ring 27, Renesse 12.30 15.00 12.36 14.06 15.51 veilige plaats (200 meter van hout- De zomerconcerten welke op de mu- ziektent gegeven zijn, trokken mas- ^nder® W1JZe word!n ve™letlgd! sale belangstelling. Zaterdagavond tenzlJ eigenaar op terugontvangst I nriis ^fplt T)p snnrpn van ppn pvpn- komt „Apollo uit Brouwershaven een concert geven en ook hem zal

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 2