CORSET HOTEL VAN OPPEN Zeemeeuwen l-Volharding I qeschenken L. VERSEPUT 1100-JARIG STADJE ZIERIKZEE Bezoekt U Zierikzee IT Fa. P. SAMAN ZN. Rijwielreparaties Doet uw voordeel H.H. BadgastenI M HOE WERKT DE P.T.TJ U klaar Radio Garagebedrijf Smederij Rijwielhandel Installateur Koopt bij onze Adverteerders Voor de fijnproevers het adres Reserveert dan Uw Kamers in Theetuin Duinzicht Prima consumptie. Gezelschappen reductie G. P. BEIJE, vlak bij het strand TELEFOON 25 W. BEIJE H. DUSON ZOEKT U C.H.B.DE BIE WIE LEKKER Brood en Gebak wil eten, moet BAKKER C. v d. RIET niet vergeten. Bezoekt onze zaak. Alles wordt thuis bezorgd. BAKKER'S AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT is: RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ J. J. RADEMAKER vrachtrijder - telefoon 44 GEREGELDE BODEDIENST W. GILIJAMSE Vishandel F. Quaak PREDIKBEURTEN M. KRIJGER BROOD - BANKET VAN DE HOEK'S RENESSE, Tel. 61 BAKKERIJ M. SOETERS - HAAMSTEDE Luxe Autoverhuur en Rijwielhandel Garage C. H. van Oeveren Zierikzee het 'N van .2 BEZOEKT TE RENESSE en ils RENESSE Uitstekende keuken Restaurant de gehele dag Voor Post- i Haamstede - Telef. 104 26 »e- de N 6.01 Uw adres voor :n Van Maandag t/m Vrijdag: 8.30—12.30; 14—16 en 18—19. R.K. Kerk Zierikzee: H.H. Diensten op Zondag 7.30 en 10 uur. Burg: 9 uur. Wed. W. BOOT Noordstraat 42 Haamstede rij 45 7.30 7.35 7.40 7.45 .8.15 8.20 8.30 .8.44 6.30 6.55 7.00 7,05 7.15 Ring 9 - Telefoon 30 - Haamstede Haamstede - Telef. 43 Provincale weg .30 .30 .50 .30 .20 .20 zorgen aann. r J Kampeerboerderij Renesse goede leverancier voor levens- middelen, tabaksartikelen, souvenirs en ansichtkaarten? Bezoekt dan onze zaak! Zitdag elke Dinsdag, behalve de eerste van de maand, ten huize van Mej. Wed. W. C. FOKKER, Zuidstraat 7, Haamstede. een vakkundig aanmeten door de Octerno - Corsetière Telegraaf- en Telefoon- dienst is het Hulpkantoor voor publiek geopend: Van Maandag t/m Vrijdag: 9—12.30; 14—15.30; 18—19. Rijwielverhuur en aanleg electriciteit Op Zon en feestdagen is het kantoor uitsluitend voor Telegraaf- en Tele foondienst geopend van 89 uur. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein 18.35 uur. Bij W. Gilijamse, telefoon 8, is ge legenheid tot telefoneren, zowel overdag als ’s nachts, wanneer de spreekcel in het hulppostkantoor voor het publiek gesloten is. Noordstraat 19 - Tel. 96 - Haamstede (J W Groenten- en Fruithandel Hoogezoom B 63, Renesse Beleefd aanbevelend Telefoon 52 Wenst U een I Uw adres voor Ruime sortering fijne vleeswaren ’s Zaterdags: voor de postdienst van 8.30—13; voor de Telegraaf- en Telefoondienst als op overige werkdagen. Voor abonné’s is de Telefoondienst open- gesteld iedere werkdag van 821 u. Op Zon- en feestdagen is het kan toor uitsluitend voor de Telegraaf- dienst geopend van 89 uur. Bij C. Dijkman, garagehouder, tele- foon 25, is gelegenheid tot telefone ren, zowel overdag als ’s nachts, wanneer de spreekcel in het hulp kantoor voor het publiek is gesloten. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein 18.28 uur. HAAMSTEDE-BURG-WESTENSCHOUWEN v.v. op Zierikzee, met directe doorverbinding naar Rotterdam en verder Brabant, Zuid-Beveland en Walcheren Dagelijks ijÉ verkrijgbaar. LADING VERZEKERD 1 pnncnmntip Bezoekt Zaterdag de voetbalwedstrijd Aanvang 3.45 uur Verloren: Staafvormige BROCHE I met bloedkoraal. S.v.p. terug be- I zorgen aan: K. H. v. d. GOOF, Kampeerboerderij „Bona Fide”, Voor prima kwaliteitsartikelen Kruidenierswaren Boter, Kaas, Eieren Bonbons en Chocolade Wijnen, Bier, Limonade's Koffie, Thee en Rookartikelen naar J. P. v. d. HOEK. RENESSE Hogezoom 50, Telef. 64 Alle bestellingen worden thuis bezorgd Telefoon 8 RENESSE Zondag 28 Augustus Ned. Herv. Kerk Burgh: 10 uur Ds. van Tuil uit El- kerzee. Haamstede: 10 en 7 uur Ds. J. v. Vliet. Renesse: 9.30 uur Ds. H. B. Mey- j boom van Obdam (Jeugddienst). I Evangelisatie: 10 uur dhr. Bles uit Rotterdam. Noordwelle: 7 uur Ds. A. N. Pijn- j acker Hordijk uit Zierikzee. Geref. Kerk Haamstede: 10 en 7 uur Ds. M. N. de Wolf uit Oosterend (Texel). Chr. Geref. Kerk Haamstede: 10 uur godsdienstoefe ning; 2.30 uur Ds. V. d. Klis uit Zierikzee. Geref. Gemeente Haamstede: 10, 2.30 en 7 uur stu- dent Zwerus uit Rotterdam. ’s Zaterdags: voor de Postdienst van 913 uur. Telegraaf- en Telefoondienst als op overige werkdagen. Voor abonné’s is de telefoondienst opengesteld iedere werkdag van 821 uur. Rijwielhandel Hooge Zoom 38 Haamstede - Telef 94 Rijwielreparaties en -verhuur Motorreparaties VERKOOP NIEUWE MOTOREN als Sparta - D.M.F. - Kaptein Steeds leswagen beschikbaar Beleefd aanbevelend Uw adres voor en ruime keuze Versnaperingen Voor electrische is en blijft uw adres Noordstraat 5 - Telefoon 1 47 I Ook Huiskamer- en Salonkappen van f 21 I f 24.90en f 29.90. Schemerlampen f 1 1.50 Renesse -- Wij staan altijd voor uw bestellingen te verzorgen, zowel mondeling als telefonisch Levensmiddelen bed rijf RENESSE - TELEFOON 3 BURG-HAAMSTEDE Voor Post-, Telegraaf- en Telefoon dienst is het Hulpkantoor voor het publiek geopend: VRAAGT JONKER’s GROENTEN EN FRUIT ZUIDSTRAAT 1 TELEFOON 41 HAAMSTEDE het bezoek te brengen aan Gemakkelijke autobusverbinding. (Zie de dienstregeling) Ook voor speciale gezelschappen Touringcars be schikbaar en luxe auto Beleefd aanbevelend Touringcar- en Luxe Autoverhuur Telefoon 77

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 3