SCHOUWEN’S LUSTWARANDE PETROLEUM S> HART HOOGWATER 27 SOUVENIRS Zomerconcert v.v. PER BUS ZIERIKZEE - WESTENSCHOUWEN v.v. PROV. BOOT ZIERIKZEE - KATSCHE VEER KERKCONCERT TE HAAMSTEDE De Dominiale duinen in westelijk Schouwen 1 2 Renesse-Zicrikzee- Dordrecht-Rotterdam 4 x per week (in combinatie Koophandel) Renesse-Zierikzee Voor prima Rund- enVarkens- vlees en fijne Vleeswaren C. M. EVERTSE, FIJN BROOD CAPELLE'S GEBAK is toch het beste! N. v. DONGEN W. V. ZALM Bloemisterij Flora L. C. Bom, B 8, Burgh ZEEHONDEN-JACHT KORFBALSPORT W estenschouwen Renesse „Die Gouwe”. tegen Volhar- ZONDAGEN WERKDAGEN 10.20 12.11 A Alleen op Zaterdagen na afloop van de bioscoopvoorstelling in de Concertzaal te Zierikzee. WERKDAGEN ZONDAGEN en behoedt de streek voor verstui ving. Op enkele plaatsen zijn in duinpannen vijvers aangelegd, tot 29 30 31 Provinc. Boot R.T.M. richling Zijpe 4.34 5.13 5.59 6.48 7.42 8.51 10.22 16.47 17,31 18.17 19.04 20.06 21.40 23.09 4.39 5.18 6.04 6.53 7.47 8.56 10.27 10.20 11.20 11,40 10.30 11.30 12.30 15.45 15.50 16.00 12.40 13.40 14.00 13.20 14.00 15.00 15.30 16.30 16.50 16.50 17.10 18.10 18.30 19.30 19.50 20.30 21.20 22.20 *7.40 8.40 9.10 8.35 9.00 10.00 16.15 16.40 16.45 16.50 17.00 2 x per week a. Haamstede POTPLANTEN EN SNIJBLOEMEN Aanbevelend, JOH. VERTON J5.05 15.15 18.30 19.30 19.50 20.45 21.20 22.20 11.15 11.20 11.25 11.30 12 00 6.30 7.30 7.50 8.40 9.00 10.00 5.10 6.10 6.27 5.55 6.20 7.20 7.30 7.35 7.40 7.45 is nog altijd HET adres Ring A 63 - Renesse - Telefoon 26 Uw adres voor ELKEEN zegt ten leste: Steeds vers en voor elck wat wils Wordt overal thuis bezorgd Aanbevelend, Brood-, Koek- en Banketbakkerij A. L. CAPELLE, Ring 32, Telef. 45 13.20 13.30 Hooge Zoom B 57, Renesse, Tel. 29 a 17.30 17.35 17.40 17.45 18.15 18.20 18.30 18.44 Brengt Uw vacantie door in het KAMPEERCENTRUM „Bona Fide" en „Wilhelminahoeve" RENESSE (Zld) fa. Beije 6 Co., tel. 2 „De Automaat” verkrijgbaar Wordt aan huis bezorgd Beleefd aanbevelend, L. C. v. FELIUS, Ring 27, Renesse Zierikzee steiger boot Zierikzee, Garage i Renesse i Haamstede Burgh Westenschouwen Zierikzee Katsche veer Goes (station) Goes (station) Katsche veer I Zierikzee j Beschuit, Gebak, Kruidenierswaren KRUIDENIERSWAREN DROGIST ARTIKELEN GALANTERIÈN STRANDARTIKELEN TABAKSARTIKELEN v. 6.25 v. 6.30 8.45 8.50 16.52 17.36 18.22 19.09 20.11 21.45 23.14 Prov. Boot a. j R.T.M. richling Zijpe a. v. 6.35 a. 6.45 is en blijft steeds Telef. 53 - Hogeweg B 73 - Burgh Telef. 42 - Hooge Zoom - Haamstede Dat het van het Kerkkoor der Ne- j derlands Hervormde Gemeente te Haamstede goed gezien was om in j het vreemdelingenseizoen een con-1 eert te organiseren, bleek Zaterdag avond, want het kerkgebouw was zo vol, dat nog banken moesten wor den bijgezet. In een kort openingswoord deelde de voorzitter van het kerkkoor, de heer W. J. v. d. Maas, mee, dat deze avond, waaraan de Harmonie „Witte van Haemstede” haar mede werking verleende, georganiseerd is ten bate van het te stichten vereni gingsgebouw. In het algemeen werd goed en zui ver gezongen. Indrukwekkend was o.m. „Judexi” uit het oratorium „Mors et Vita” van Gounod. Het hoogtepunt van de avond was de na de pauze uitgevoerde „Para phrase over Herre meine Seele” van 14.00 16.15 14.05 14.10 14.15 14.45 14.50 15.30 15.53 17.23 in de week van 27 Augustus t/m 3 September 18.10 22.20 17.21 10.05 10.15 13.15 16.30 10.40 13.40 16.55 10.45 13.45 17.00 10.50 13.50 17,05 11 00 14.00 17.15 10.00 9.16 11.46 1601 V.UV1 XXX^V V v-x mjupt Cl.ö. ZjdlClUdgaVUHU CCH tUU" dorde helm, die het wandelen tot eert te geven op de tent te Renesse. een genot maakt. Deze dennenaan plant in de Domaniale duinen strekt zich uit van Westenschouwen tot aan de Oude Hoeve. In de kweektuin kan men nagaan hoe de jonge dennenzaadjes aan het v. 7.40 10.05 12.35 v. 6 00 8.15 10.20 12.45 8.40 10.45 13.10 15.40 10.50 13.15 10.55 9.00 11.05 v. 6.45 v. 6.50 v. 6.55 v. 7.00 v. 7 30 17.25 19.25 17.80 19.30 18.00 20 00 18.05 18.30 19.38 21.53 De vreemdeling, die tijdelijk aan Ruh. Slechts van enkele nummers de stranden van West-Schouwen in het programma moet gezegd wor- vertoeft, zich dag aan dag vermeit den dat de klarinetten niet vol- 9.15 .11.35 9.20 11.40 9.25 11.45 9.30 11.50 815 10.00 12.20 10.05 10.20 17.15 19.15 16.20 172 0 19.20 16 25 16.30 17.00 Westenschouwen Burgh Haamstede Renesse Zierikzee, Garage Zierikzee, steiger boot a. 7.35 10.05 12.25 v. 7.40 10.20 12.40 v. 8 08 9.38 11.08 12.38 A 78.15 22.25 17.30 18.30 22.30 17.55 18.55 22.55 18.00 19 00 23,00 18.05 19.05 23.05 18.15 19.15 23.15 28 in de schone omgeving, geniet van doende tot hun recht kwamen. De strand en duin, zal zich, op zijn collecte bracht f 144,50 op. wandelingen, wanneer hij „Lente- telust baden of hun dorst komen vreugd” is gepasseerd en daarna de i lessen. Aan de hellingen der met „Houtsnip”, plotseling geplaatst zien I helm beplante duinen nestelen deze I voor een solide afsluiting, waarach- j vogels, die hier een ideale broed- ter zich een kostelijk oord verbergt, I plaats vinden te midden van een dat, op vertoon van een speciale schitterende natuur, die door weinig daarvoor uitgegeven kaart, betre- mensen wordt betreden. Wilde li- den mag worden. guster, kruipwilg, handstong, duin- I In dit lustoord, door geen, wereld’s roos en accacia versieren de randen rumoer verstoord, is in de loop der der brede wegen; grote duindoorns 1 jaren in 1923 werd met de aan-1 staan op de hellingen der pannen. plant der dennen begonnen een 1 Het is een lust hier rond te dwalen! enorme oppervlakte bebost met Cor- sicaanse en Oostenrijkse dennen, waartussen z.g. brandbanen met el- zen en acasia’s en wegen over en Harmonie „Witte van Haemstede” door de duinen, belegd met ver-1 hoopt a.s. Zaterdagavond een con- 7.20 10.60 12.30 15.00 9.36 12.36 14.06 15.51 V‘V* Dagelijks gelegenheid tot het mee varen ter Wie wordt er hekkesluiter in de le klasse S.D.K.B. barre zand worden toevertrouwd, Zaterdag a.s. vindt de belangrijke hoe zij verspeend worden en einde- i wedstrijd Rapide I-Roda I plaats, lijk uitgeplant op de daarvoor uit- I In deze wedstrijd zal n.l. de beslis- gezochte terreinen. Tientallen hec- 1 sing vallen wie onder het ranglijstje taren naaldhout versieren de duinen komt, Roda of Zwaluwen. Het zal Roda niet aanwilskracht ontbreken nu er zoveel op het spel staat. In de 2e klasse wordt een niet min- behoud van de” vogelstand, die men der belangrijke wedstrijd gespeeld, niet missen wil, omdat vogels niet j Zeemeeuwen I kan zijn ongeslagen alleen het landschap verlevendigen, kampioenstitel behalen indien het maar ook hun nuttig effect sorte- j de puntjes binnenhaalt in de wed ren, doordat ze de dennen nalezen strijd» tegen „Die Gouwe”. Beide l en de schadelijke larven, die zoveel wedstrijden vangen aan om fk30 uur j kwaad kunnen veroorzaken, ver- namiddag. delgen. De voetballiefhebbers kunnen hun Hier huizen de kluit, de prachtige belangstelling tonen bij de vriend- vogel dezer lage landen, de kievit, schappelijke wedstrijd Zeemeeuwen j de scholekster met z’n mooie oranje- I-(voetbalafdeling) tegen Volhar- snavel, de tuureluur, de grutto, de ding I van Bruinisse. Deze wedstrijd wulp, de zilvermeeuw en de ''kleine vangt aan om 3.45 uur n.m. stern, die in de vijvertjes naar har- I -

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 2