SCMOUWEN’S EADCOURANT IJSSALON - v het strand H+H* Adverteerders R. P. HOGERHEIJDE Gevogelte Prentbriefkaarten Wild- en De zoon aan -sr~s! F”"/!. DÖOR DE ZONNEBRIL HOEK MOL—DAM IJS met slagroom en vruchten Kampeercentrum „Schouwen” fl’ Bij Uw bezoek aan ZIERIKZEE kunt U gezellig uitrusten in de Brandgevaar W. v. ZALM - Haamstede r: A No. 8 26 AUGUSTUS 1949 - Het adres voor Aanbevelend, DE PLOMPE TOREN IN WESTELIJK SCHOUWEN C. DE FEITER, Renesse reet branden, die veel schade kun-- nen veroorzaken. Lange Nobelstraat A 171, Zierikzee of van de heer P. Slager, Klooster- weg 257, Haamstede, die tevens alle mogelijke inlichtingen verstrekt. DE BADCOURANT verschijnt ge durende de zomermaanden in Wes telijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. Advertenties voor het volgend num mer kunnen worden geplaatst mits deze uiterlijk de Dinsdag vóór de uitgifte in bezit zijn van de Uitgever, - bert weet ergens een roodgejum- perd meiske te zitten, waar hij nu precies zijn zelfverzekerdheid bij verliest en als in mauve kleuren de zon ’s avonds versluierd wordt door de nevels aan de kim, kan hij daar plotseling weer aan denken. Overigens worden dergelijke gevoe lens in het volle daglicht bij hem natuurlijk gerangschikt onder de ru briek sentimentaliteiten. Iedereen in de familie weet dat hij ,,geen .doetje” is en op het strand, stok in een pension te krijgen. „Al- I bert is met zijn tent hier” kan ma U vertellen en dat betekent dan een kampeerpartijtje, niet al te slecht, maar overigens zonder al te strenge i discipline. Er zit in dit van leer lij- I kende martnetje overigens ook nog brandende sigaretten enz. in de dui- wat romantiek. Dat is bijna niet te I nen. Bij warm weer ontstaan er di- omzeilen als je jong bent en alles nog bruist en gist van binnen. Al- ren naar de bedelstemmetjes van kennisjes en vriendinnetjes, die al- j tijd denken, dat zij er in een kano voordeliger uitzien. Er moet werkelijk een stukje bran ding staan èn natuurlijk*niet al te I gek (want de hele familie staat toch altijd doodsangsten uit), maar dan toch minstens kampioenachtig „in de kajak” er doorheen. Op ’t strand i wordt er dan verder „geslijkhuist” en getrapt tegen de leren lieveling van ons geslacht. I Natuurlijk is dit van zeewater door- pa en warempel wat individuele I zuinigheid, is er een kano mee naar het strand kunnen verhuizen. Dat is nou echt iets, waar je van op kikkert. Alsjeblieft niet bij zo’n I kalm zee’tje een beetje met de pa- I gaai in het water likken en luiste- worden zijn activiteiten altijd extra I hevig. Natuurlijk, op het strand Verhuur van vacantiehuisjes en kampeerterrein voor tenten» en kampeerwagens Men wordt er op gewezen, voor- zichtig te zijn met weggooien van strand moet je minstens een deel van de Drukkerij Lakenman Ochtman, dag op je hoofd staan en heel erg ath’etisch doen. Straks immers is I ook Albert weer opgeborgen ergens in een school, ergens in Nederland en dan wordt deze hemelbestormer I weer geconfronteerd met de wel erg „onbelangrijke” dingen als proef werken en cijferlijsten. Maar ja. zo is het leven nu eenmaal. Nu nog niet aan denken, zegt Albert; hij 1 spurt naar de waterlijn en schroeft dan in een baan van schuim de zon tegemoet. Albert, de flink uit de kuiten ge schoten zoon van de familie, weet het wel zo in te kleden, dat hij voldoende frisse zeelucht door de longen krijgt gespoeld om ’t nieuwe schooljaar met fikse moed weer te beginnen. Natuurlijk is hij niet zo flauw als zijn zus, die haar armen en schouders bezalft en bestrijkt, om toch vooral maar schoensmeer- bruin weer in de stad terug te ke ren. Dat wordt toch wel bruin denkt zoonlief en via het bekende stadium, waarin de patiënt beurtelings lijkt op een verbrand schrift en een wan delende lappendeken, is Albert al spoedig zover, dat een hemd tot de overbodige uitrustingsstukken be hoort. Hij is negerachtig geworden, ook al schijnt de zon niet altijd en de wind laat hij maar langs zijn blootje waaien. Mager is hij ook, J trokken stukje bravour met geen want soms duikt hij zevenmaal per dag de Noordzee in. Dat vinden hij en zijn kornuiten een doodgewone i zaak. Zo gauw als je er trek in hebt, of als er een geringe aanleiding toe bestaat, verdwijn je eenvoudig een poosje in de zee. Gemakkei lijker kan het al niet. Natuurlijk I staan er meer stoere stunts op het programma. Na een extraatje van I Dagelijks te bezichtigen a 15 cent per persoon. De sleutel is te verkrijgen op het naast de toren gelegen' boerderijtje van dhr.'v. d.’Bijl VOOR steeds naar Wildhandel, Hoogezoom 39, Telef. 42 en souvenirs en schrijfbehoeften, is en blijft: Wed. CL. MOELIJKER Noordstraat 185 - Haamstede

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 1