r vv-v 1 C. DIJKMAN W. GILIJAMSE „OPDAT RECHT GESCHIEDE" GARAGE Rijwielreparaties H. DUSON Doet uw voordeel e PREDIKBEURTEN MET ZIJN OUDE HISTORIE? 6 Bioscoop Hotel Bom Haamstede Gevogelte HOE WERKT DE P.T.T.? 25 X. it Radio Garagebedrijf Smederij Rijwielhandel Installateur ZUIDSTRAAT HAAMSTEDE 913 944 951 956 968 977 982 998 1027 1059 1060 1068 1078 1089 1095 1100 1111 1115 1132 1153 15 g 10 49 61 55 52 98 22 35 34 46 82 56 72 57 Telefoon 8 RENESSE 448 516 568 570 584 626 632 633 666 685 720 754 812 829 865 875 881 901 907 912 1194 1201 1213 1221 1232 1259 1260 1262 1267 1349 1387 1408 1409 1434 1437 1452 1479 1495 1545 1563 g O 1564 1612 1621 1629 1647 1670 1671 1705 1713 1716 1717 1723 1729 1733 1766 1768 1771 1790 1810 1815 4 44 32 66 64 31 58 89 84 65 74 59 86 99 20 68 40 26 24 48 47 14 77 39 76 16 11 51 90 85 1 62 3 69 29 83 79 94 43 9 15 87 91 53 12 17 18 41 27 45 19 97 80 5 21 36 75 37 <88 92 KAMPEERCENTRUM „Bona Fide" en „Wilhelminahoeve" Verhuur- en Reparatie-Inrichting Agent Citroën-Automobielen Bloemisterij „Flora" WIE LEKKER BAKKER C. v d. RIET Voor electrische qeschenken is en blijft uw adres M. SOETERS - HAAMSTEDE Noordstraat 5 - Telefoon 147 KENT U BROUWERSHAVEN Wild- en W. v. ZALM - Haamstede Zaterdag en Maandag 8 uur: i Deze week te Zierikzee: „LASSIE KOMT THUIS" in Technicolor 13 15 43 91 98 115 170 276 285 314 323 337 379 385 397 416 427 431 438 443 Koopt bij de adverteerders van dit blad I 73 71 93 60 13 33 100 28 6 30 96 50 78 81 63 7 95 2 54 23 TREKKINGSLIJST der loterij ten bate van EMERGO” Uw adres voor !9 r. inlichtingen tot Renesse d e e RENESSE Voor Post- Is TELEFOON naar !S d Van Maandag t/m Vrijdag: 8.30—12.30; 14—16 en 18—19. ia ie Rijwielverhuur en aanleg electriciteit 3 se 2 p. 8 70 38 42 67 25 i Provincale weg O Brengt Uw vacantie door in he t RENESSE (Zld) fa. Beije Co., tel. 2 R.K. Kerk Zierikzee: H.H. Diensten op Zondag 7.30 en 10 uur. Burg: 9 uur. BURG-HAAMSTEDE Voor Post-, Telegraaf- en Telefoon dienst is het Hulpkantoor voor het publiek geopend: Haamstede POTPLANTEN EN SNIJBLOEMEN JOH. VERTON Ook Huiskamer- f24.90 - Zondag 21 Augustus Ned. Herv. Kerk Burgh: 10 uur Ds. Cramer van Re- j nesse. Haamstede: 10 uur Ds. van Vliet, 7 uur geen dienst. Renesse: 9 uur jeugddienst, 7 uur Ds. J. F. van Royen van Amsterdam. Evangelisatie: 10 uur Ds. G. Polanen (zendingspredikant in Suriname). Noordwelle: 10 uur Ds. H. S. van Dijk te Koog a/d Zaan. Geref. Kerk Haamstede: 10 en 7 uur Ds. H. C. Voorneveld uit Pernis. Chr. Geref. Kerk Haamstede: 10 en 3 uur Ds. van der j Klis uit Zierikzee. Geref. Gemeente Haamstede: 10, 2.30 en 7 uur lees- j dienst. Wendt U voor verdere Maandag 8 uur Brood en Gebak wil eten, moet niet vergeten. Bezoekt onze zaak. Alles wordt thuis bezorgd. Noordstraat 19 - Tel. 96 - Haamstede A J2jXN OJ I Aanbevelend, Voor prima kwaliteitsartikelen Kruidenierswaren Boter, Kaas, Eieren Bonbons en Chocolade Wijnen, Bier, Limonade's Koffie, Thee en Rookartikelen J. P. v. d. HOEK, RENESSE Hogezoom 50, Telef. 64 Alle bestellingen worden thuis bezorgd - en Salonkappen van f 21, en f 29.90. Schemerlampen f 1 1 .50 Komt U eens een kijkje nemen in het oude stadje, de geboorteplaats van de grote dichter Jacob Cats. VRAAGT JONKERS GROENTEN EN FRUIT ZUIDSTRAAT 1 TELEFOON 41 HAAMSTEDE VOOR I steeds naar Wildhandel, Hoogezoom 39, Telef. 42 ’s Zaterdags: voor de postdienst van 8.3013; voor de Telegraaf- en Telefoondienst als op overige werkdagen. Voor abonné’s is de Telefoondienst open- I gesteld iedere werkdag van 821 u. Op Zon- en feestdagen is het kan toor uitsluitend voor de Telegraaf dienst geopend van 89 uur. Bij C. Dijkman, garagehouder, tele- foon 25, is gelegenheid tot telefone- j ren, zowel overdag als ’s nachts, wanneer de spreekcel in het hulp- I kantoor voor het publiek is gesloten. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein 18.28 uur. Sensationeel proces werd verfilmd. ROBERT DONAT in (The Winslow Boy) met Cedric Hardwicke, Margaret Leighton, Francis L Sullivan e.v.a. Een verfrissende, aantrekkelijk en boeiende geschiedenis Toegang 14 jaar Regie: Anthony Asquith Plaatsbespreken Zaterdag 11—12 u. telefonisch no. 4; 12—1 u. aan de kassa Zaterdag, Zondag en Toegang alle leeftijden W 1 MAAL PER WEEK NAAR DE BIOSCOOP Telegraaf- en Telefoon dienst is het Hulpkantoor voor het publiek geopend: Van Maandag t/m Vrijdag: 9—12.30; 14—15.30; 18—19. ’s Zaterdags: voor de Postdienst van 913 uur. Telegraaf- en Telefoondienst als op overige werkdagen. Voor abonné’s is de telefoondienst opengesteld iedere werkdag van 821 uur. Op Zon en feestdagen is het kantoor j uitsluitend voor Telegraaf- en Tele- foondienst geopend van 8-9 uur. Laatste lichting brievenbus voor i verzending per nachttrein 18.35 uur. Bij W. Gilijamse, telefoon 8, is ge legenheid tot telefoneren, zowel overdag als ’s nachts, wanneer de spreekcel in het hulppostkantoor voor het publiek gesloten is. Prijzen kunnen afgehaald worden ten gemeentebuize. het Fanfarekorps „LUCTOR ET - 13 Augustus 1949 Secretariaat: Havenplein A 11 - Brouwershaven - Tel. 57

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 3