CAKE 2. BEZOEKT RENESSE AAN ZEE IJSSALON BAKKERIJ DE BRUINE PETROLEUM DAGTOCHT fijne R. P. HOGERHEIJDE Fa. P. SAMAN ZN. W. BEIJE S- HART ROTTERDAM DORDRECHT ZIERIKZEE RENESSE Wild- en Prentbriefkaarten V.V.V. PREDIKBEURTEN HOE WERKT DE P.T.T.? Gevogelte v.v. v.v. Renesse-Zierikzee- Dordrecht-Rotterdam Renesse-Zierikzee RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ ZUIDSTRAAT 13-15- HAAMSTEDE - TELEFOON 64 eens I CAPELLE’S GEBAK is toch het beste! FIJN BROOD N. v. DONGEN HOEK MOL-DAM - ZIERIKZEE kunt W. v. ZALM - Haamstede M. KRIJGER Probeert U onze Luxe Autoverhuur en Rijwielhandel Zondag 14 Augustus Ned. Herv. Kerk Beleefd aanbevelend V. V. AANBRENGKANTOREN Rotterdam Dordrecht per schip Het adres voor RENESSE U gezellig uitrusten in de IJS met slagroom Aanbevelend, Geref. Gemeente Haamstede: 10, 2.30 en 7 uur lees- dienst. Chr. Geref. Kerk Haamstede: 10 en 3 uur Ds. van der Klis uit Zierikzee. Burgh: 10 uur Ds. J. F. van Royen. Haamstede: 10 uur Ds. van Vliet, 7 uur geen dienst. Van Maandag t/m Vrijdag: 8.30—12.30; 14—16 en 18—19. Zierikzee Renesse P. A. Ribbens - Telefoon 1 4 S. Har* - Telefoon 29 G. Zekveld - Leuvehaven Telefoon 24796 E. J. v, Putte - Bomkade Telefoon 3741 4 x per week (in combinatie Koophandel) Kampeercentrum „Schouwen” C. DE FEITER, Renesse 2 x per week Ruime sortering fijne vleeswaren Inlichtingen Seer. V.V.V. - Renesse Vooruit Boekhandel BORGMEIJER „Het Huus te Reke Dorpsplein, Renesse Telefoon 1 7 Haamstede - Telef. 43 Ring 9 - Telefoon 30 - Haamstede Hooge Zoom B 57, Renesse, Tel. 29 Toegangskaarten verkrijgbaar voor de domaniale duinen te Haamstede Renesse: 9 uur Ds. Cramer (jeugd dienst, 10 uur Ds. Cramer; Evange lisatie: 10 en 7 uur dhr. Bolijn. Noordwelle: 7 uur Ds. Cramer. Geref. Kerk Haamstede: 10 en 7 uur Ds. U. El- j gersma, legerpred. te Deventer. In verbinding met geheel Nederland „De Automaat” verkrijgbaar Wordt aan huis bezorgd j Beleefd aanbevelend, L. C. v. FELIUS, Ring 27, Renesse ELKEEN zegt ten leste: j Steeds vers en voor elck wat wils Wordt overal thuis bezorgd Aanbevelend, Brood-, Koek- en Banketbakkerij A. L. CAPELLE, Ring 32, Telef. 45 R.K. Kerk Zierikzee: H.H. Diensten op Zondag j 7.30 en 10 uur. Burg: 9 uur. BURG HAAMSTEDE Voor Post-, Telegraaf- en Telefoon dienst is het Hulpkantoor voor het publiek geopend: en vruchten Uw adres voor Beschuit, Gebak, Kruidenierswaren is en blijft steeds Telef. 53 - Hogeweg B 73 - Burgh Lommerrijke paden naar zee Prachtige omgeving Breed en veilig strand Tennisbaan Bij C. Dijkman, garagehouder, tele foon 25, is gelegenheid tot telefone ren, zowel overdag als ’s nachts, wanneer de spreekcel in het hulp kantoor voor het publiek is gesloten. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein 18.28 uur. Verhuur van vacantiehuisjes en kampeerterrein voor tenten en kampeerwagens I Voor prima kwaliteitsartikelen Kruidenierswaren Boter, Kaas, Eieren Bonbons en Chocolade Wijnen, Bier, Limonade's Koffie, Thee en Rookartikelen naar J. P. v. d. HOEK, RENESSE Hogezoom 50, Telef. 64 Alle bestellingen worden thuis bezorgd ’s Zaterdags: voor de postdienst van 8.3013; voor de Telegraaf- en Telefoondienst als op overige werkdagen. Voor abonné’s is de Telefoondienst open gesteld iedere werkdag van 821 u. Op Zon- en feestdagen is het kan toor uitsluitend voor de Telegraaf dienst geopend van 89 uur. ’s Zaterdags: voor de Postdienst van 913 uur. Telegraaf- en Telefoondienst als op overige werkdagen. Voor abonné’s is de telefoondienst opengesteld iedere werkdag van 821 uur. Op Zon en feestdagen is het kantoor uitsluitend voor Telegraaf- en Tele foondienst geopend van 89 uur. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein 18.35 uur. Bij W. Gilijamse, telefoon 8, is ge legenheid tot telefoneren, zowel overdag als ’s nachts, wanneer de spreekcel in het hulppostkantoor voor het publiek gesloten is. Voor Post-, Telegraaf- en Telefoon dienst is het Hulpkantoor voor het publiek geopend: Van Maandag t/m Vrijdag: 9—12.30; 14—15.30; 18—19. Bij Uw bezoek aan VOOR steeds naar Wildhandel, Hoogezoom 39, Telef. 42 Rijwielreparaties en -verhuur Motorreparaties VERKOOP NIEUWE MOTOREN als Sparta - D.M.F. - Kaptein Steeds leswagen beschikbaar Beleefd aanbevelend Rijwielhandel Hooge Zoom 38 Haamstede - Telef 94 en souvenirs en' schrijfbehoeften, is I en blijft: Wed. CL. MOELIJKER Noordstraat 185 - Haamstede BURGH HAAMSTEDE Bij voldoende deelname zal op Vrijdag 1 2, 1 9 en 26 Augustus een naar WALCHEREN georganiseerd worden mat luxe autobussen I De kosten bedragen van Zierikzee af f 5,50 met inbegrip Prov. Boot 1 e klasse. Kaarten en inlichtingen bij het Secretariaat VVV, Burgh-Haamstede Tuinbouwschool, Haamstede Kruidenierswaren Ziet onze uitgebreide sortering Bonbons, Chocola en verschil lende suikerwerken Tabak, Sigaren en Cigaretten LAAT VERSEPUT uw leverancier zijn van 4 x per auto Neemt proef en overtuigt U zelf. Zie etalage of vraagt zonder verplichting inlichtingen binnen. Wij staan gaarne tot uw dienst. Wij bakken alleen 1e kwaliteit producten.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 3