W. GILIJAMSE Doet uw voordeel Houdt strand duinen en Radio L. C. Bom, B 8, Burgh PER BUS ZIERIKZEE WESTENSCHOUWEN v.v. PROV. BOOT ZIERIKZEE-KATSCHE VEER SOUVENIRS Theetuin Duinzicht Vishandel F. Quaak ELECTRISCHE GESCHENKEN M. SOETERS Bloemisterij Flora" RENESSE WIE LEKKER rein C. M. EVERTSE, BAKKERS BROOD - BANKET VAN DE HOEK'S RENESSE, Tel. 61 BAKKERIJ Kerlcconcert te Haamstede BEZOEKT TE RENESSE spel, stand N.I.W.I.N., schilderijen- ZONDAGEN WERKDAGEN 9.46 11.46 16.01 12.35 23.15 17.00 12.11 de bioscoopvoorstelling in de Concertzaal ie Zierikzee. WERKDAGEN ZONDAGEN Garagebedrijf Smederij Rijwielhandel Installateur Bazar „Luctor et Emergo te Renesse Voor de fijnproevers het adres De kerkeraad hoopt hiermede tege moet te komen aan de verlangens en behoeften van velen, die hier tijdelijk verblijven, alsook aan de eigen gemeente, die zich, wat ruimte betreft, nog wat moet behelpen, zo- lang de kerkrestauratie duurt. De diensten zullen worden gehou den op 14-, 21- en 28 Augustus om 9 uur, in de Ned. Herv. Kerk op de Brink. Wij hopen dat de initiatiefnemers en medewerkers, wien inmiddels alle lof toekomt, op een grote be langstelling mogen rekenen. Derge lijke concerten verdienen dit ten i Zierikzee Katsche veer i Goes (station) Goes (station) Katsche veer IkZierikzee a. a. 10.20 11.20 11.40 10.30 11.80 12.30 12.40 13.40 14.00 13.20 14.00 15 00 16.15 16.40 16.45 KRUIDENIERSWAREN DROGISTARTIKELEN GALANTERIËN STRANDARTIKELEN TABAKSARTIKELEN 10.50 10.55 11.03 11.35 11.40 11.45 11.50 12.20 12.2~> 12.40 Dagelijks ijs verkrijgbaar. Prima consumptie. Gezelschappen reductie G. P. BEIJE, vlak bij het strand Haamstede - Telef. 104 18.30 19.30 19.50 20.45 21.20 22.20 VOOR is en blijft uw adres Installateur - Telefoon 147 Noordstraat 5 Haamstede Haamstede POTPLANTEN EN SNIJBLOEMEN Aanbevelend, JOH. VERTON 17.30 17.55 15.30 16.30 16.50 16.50 17.10 18.10 6.30 7.30 7.50 8.40 9.00 10.00 18.30 19.30 19.50 20.30 21.20 22.20 5.10 6.10 6.27 5.55 6.20 7.20 7.40 8.40 9.10 8.35 9.00 10.00 Brood en Gebak wil eten, moet BAKKER C. v d. RIET niet vergeten. Bezoekt onze zaak. Alles wordt thuis bezorgd. Noordstraat 19 - Tel. 96 - Haamstede 19.15 19.20 19.25 19.30 11.15 11.20 11.25 11.30 12 00 9.15 9.20 9.25 9.30 v. a 17.30 17.35 17.40 17.45 18.15 18.20 18.30 18.44 Voor prima Rund- enVarkens- vlees en fijne Vleeswaren is nog altijd HET adres Ring A 63 - Renesse - Telefoon 26 len truitje, damesparapluie, sjaal, Op de bazar is voor elck wat wils, I o.a. vrolijke keuken, schiettent, di verse raadspelletjes, sjoelbak, thee- schenkerij, verkoopafdeling, touw- trekkraam, grabbelton, maskerade- 13 GEVONDEN: hoofddoek, huissleu tel, 1 bos sleutels, huissleutel, En gelse duimstok, ceintuur, wit wol- den armbandhorloge, zilveren broche, j bril, twee badpakken, grote leren voetbal, drie badpakken, vulpen, kindergymnstieksehoen, kinderkle ding, bruine portefeuille, huissleu tel, oorknop. I Inlichtingen te verkrijgen ter ge meentesecretarie te Renesse. Zierikzee steiger boot v. Zierikzee, Garage Renesse Haamstede Burgh Westenschouwen Breetveld. De bazar wordt gehouden in de lo kalen van de O.L. school. Bij gun stig weer zal ook op het Dorpsplein een theeschenkerij ingericht wor den; feestverlichting is aanwezig. Het korps verleent muzikale mede werking. Bovendien wordt een verloting ge- j houden. Trekking vindt plaats Za terdag 13 Augustus om 10 uur i’ ’s avonds. Als hoofdprijzen noemen we de le prijs: radiotoestel, voorts j straalkachel, kinderameublement, tuinbank, prachtige porceleinen va- I zen, enz. Een bezoek aan deze bazar bevelen j we gaarne aan. Het muziekkorps is j een onmisbare schakel in het dorps leven. 7.30 7.35 7.40 7.45 8.15 10.00 10.05 10.20 11.08 12.38 v. 6 00 v. 6.25 A Alleen op Zaterdagen na afloop van Jeugddiensten te Renesse De kerkeraad der Ned. Herv. Ge- meente te Renesse heeft besloten, gezien de behoefte die daaraan blijkt I te bestaan, voor de komende Zon- dagen van Augustus jeugddiensten i te beleggen. Die zullen worden ge- houden om 9 uur in de kerk. Daar- bij is in het bijzonder gedacht aan kampeerders, zowel in groepsver- band als „losse” vacantiegangers, families met kinderen en ook aan zomergasten die een vroege dienst verkiezen boven het gewone uur. Uw adres voor AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT is: ■Telefoon 8 Voor de badgasten en bewoners in de Westhoek zal 20 Augustus een concert worden gegeven in de Ned. Herv. Kerk te Haamstede. Mede werking wordt verleend door het Ned. Herv. kerkoor o.l.v. mevr. Boot-Rotte, het Harmoniegezelschap „Witte van Haemstede”, o.l.v. dhr. mevr. M. Gevonden en verloren voorwerpen te Renesse Groenten- en Fruithandel Hoogezoom B 63, Renesse Beleefd aanbevelend Telefoon 52 I deze materialen kwijt kan. En vooral het strand! Houdt dat rein en smetteloos. Daar stoort men bad- en natuurgenot met het neerwerpen van ongewenste zaken. Het staat gelijk met de ontwijding van een' natuurmonument. Brengt Uw vacantie door in het KAMPEERCENTRUM „Bona Fide” en „Wilhelminahoeve” RENESSE (Zld) fa. Beije Co., tel. 2 VRAAGT JONKER’s GROENTEN EN FRUIT ZUIDSTRAAT 1 TELEFOON 41 HAAMSTEDE Prov. Boot a. R.T.M. richting Zijpe a. 14.00 14.05 14.10 11.15 14.45 15.30 15.53 17.2 J 16.15 17.15 16.20 172 0 16 25 17.25 16.30 17.80 18.00 20 00 18.0» 18.30 19.38 21.53 18.10 22.20 10.00 17.21 volle. In het volgend nummer van de Bad- courant hopen wij nog op dit con cert terug te komen. De bazar ten bate van het muziek korps „Luctor et Emergo” zal a.s. Vrijdag zich in een grote belang stelling mogen verheugen. De of- j ficiële opening vindt Vrijdag Augustus om 2 uur plaats, door de voorzitter van het korps en orga niserend comité, de heer J. M. de Nooijer. 10.05 10.15 13.15 16.30 10.40 13.40 16.55 10.45 13.45 17.00 10.50 13.50 17,05 1100 11.00 17.15 Uw adres voor en ruime keuze Versnaperingen v. 6.45 v. 6.50 v. 6.55 v. 7.00 v. 7.30 pad vindersr iem, regen j asceintuur, badpak (blauw), badpak (rood), zakmes, plastic ceintuur, twee zak- kammen en kinderhandschoen, een paar kinderschoenen, zwemgordel. VERLOREN: gouden dasspeld, gou- expositie van de heren Bulthuis en ^en broche met sigarenschaartje, 10.05 12.35 15.05 10.20 12.45 15.15 13.10 15.40 13.15 15.45 13.20 15.50 13.30 16.C0 7.40 8.15 8.40 10.45 v. 6.30 8.45 v. 6.35 8.50 a. 6.45 9.C0 7.20 10.90 12.30 15.00 9.36 12.36 14.06 15.51 A 18.15 22.25 18.30 22.30 18.55 22.55 18.00 19 00 23.00 16.50 18.05 19.05 23.05 17.00 18.1> 19.15 Westenschouwen Burgh Haamstede j Renesse I Zierikzee, Garage Zierikzee, steiger boot a. 7.35 Provinc. Boot v. 7.40 R.T.M. richting Zijpe v. 8 08 9.38 Ook onze streek deelt in de roem der befaamde Hollandse zindelijk heid. De huismoeder ontvangt U in haar nette woning, de frisse gevels en de mooie voortuintjes, waarin men van de lente tot de herfst wed ijvert de schoonste bloemen te kwe ken, alles ademt netheid en rein heid, aardig aanpassend aan onze omgeving. Maar.denkt men eens aan onze straten en wegen? Hoe dikwijls worden ondoordacht papier en lege sigarettenpakjes neergeworpen, die de omgeving ontsieren. Er is wel een andere gelegenheid waar men j Steur en als organiste I Ochtman-Moeliker.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 2