ËCMOIIWÊN’S BADCOURANT VW v.v.v. WEDSTRIJD Ma het strand op H.H. Adverteerders Rijwielreparaties ZEEHONDEN-JACHT H. DUSON HOOGWATER DOOR DE ZONNEBRIL BURGH-HAAMSTEDE 12 AUGUSTUS 1949 No. 6 in de week van 13 t/m 19 Augustus Westenschouwen Renesse Wisselcabine Het aantal vreemdelingen dat mo- Renesse Augustus. Ook zal volgende week I 5.18 5.51 6.23 7.01 7.48 8.43 9.55 17.29 18.01 18.34 19.14 20.02 21.08 22.33 17.34 18.06 18.39 19.19 20.06 21.13 22.38 Advertenties voor het volgend num mer kunnen worden geplaatst mits deze uiterlijk de Dinsdag vóór de uitgifte in bezit zijn van de Uitgever, Drukkerij Lakenman Ochtman, Lange Nobelstraat A 171, Zierikzee of van de heer P. Slager, Klooster- weg 257, Haamstede, die tevens alle mogelijke inlichtingen verstrekt. 5.23 5.56 6.28 7.06 7.53 8.48 10.00 DE BADCOURANT verschijnt ge durende de zomermaanden in Wes telijk Schouwen, ten gerieve vah de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. Rijwielverhuur en aanleg electriciteit BURGH HAAMSTEDE' varen ter Provincale weg Woensdag 17 Augustus voor de kin- j deren der gasten aan het strand te j Westenschouwen een wedstrijd ge- i houden worden in het maken van Dagelijks gelegenheid tot het mee- Ma behoort niet tot het slag, dat steevast elk jaar met kous en boek voor de ramen van een peperduur pension zit te zitten. Ze houdt het altijd weer op de zeekant, zodra papa het woord vacantie serieus te berde brengt. En terwijl vader met de jongens dolt, de grote dochter haar aparte genoegens heeft, zit ma nu allervergenoegdst aan ’t strand. Ma is niet ouderwets, integendeel, zij is van het opgeruimde slag met voldoende opgewekte levenszin om deze kostelijke dagen aan zee niet te laten vergallen door herinnerin gen aan minder prettige dingen, van welke aard dan ook. Eindelijk eens uit de sleur van elke dag, eindelijk eens bevrijd van de dagelijkse last, ma haar Ma houdt er niet van een hele dag van haar pension naar het strand te zeulen, darom deelt zij ter bestem- i der tijd de boterhammen rond en is zij stil verheugd over de feitelijk angstwekkende honger, kroost demonstreert. Door de goede zorgen van het ge meentebestuur van Haamstede is een dubbele wisselcabine geplaatst op het strand te Westenschouwen, tegenover Toledo’s weegje. Deze cabine staat kosteloos ter be schikking van de badgasten. Men wordt dringend verzocht deze uitkleed-gelegenheid zo netjes mo gelijk achter te laten en de deur steeds goed te sluiten. Haamstede vertoeft, bedraagt naar globale schatting meer dan 1500, waaruit blijkt, dat onze omgeving bij de vreemdelingen zeer in trek is. Dagelijks komen er nog bij en vaak gebeurt het dat zij, zonder vooraf onderdak te vragen bij V.V.V. aankloppen om ergens onderge bracht te worden, hetgeen niet al tijd even gemakkelijk gaat, daar zo ongeveer alles bezet is. Ook het aan- W. V. ZALM Telef. 42 - Hooge Zoom - Haamstede teel 600. Dat de Vereniging voor Vreemde lingenverkeer dit op prijs stelt, is natuurlijk duidelijk, waarom ook voor de gasten weer enkele attrac- tie’s georganiseerd worden. Zo zul len, evenals vorig jaar, weer toch ten naar Walcheren georganiseerd worden op Vrijdag 12-, 19- en 26 In het vorige nummer van de Bad- courant stond, dat de Uitzichttoren van de Waterleiding gratis te be zichtigen is op vertoon van de toe- gangskaart voor de duinen. Dit is niet juist, want ook zonder deze kaart is deze toren gratis te bezich tigen. 13 14 15 die haar 16 17 18 19 ’s Avonds daalt als een gordijn de rust en de vrede over het strand De jongens liggen dan al op kooi en pa en ma gaan net als vroeger i door de stilte langs de waterlijn, die nu maar nauwelijks, bij het zwakke ademen van de zee, rijst en j daalt. Met een vertrouwelijkheid, die in de jacht van het gewone leven niet altijd vanzelfsprekend is, legt arm rond een tevreden zonder gepieker over het huishoud- echtgenoot en zij weet zich geluk kig in deze atmosfeer, waarin al de edele gevoelens van een mens een voedingsbodem vinden, die het normale leven wel eens schijnt te moeten missen. boekje, zonder de kledingproblemen I of andere zorgen, die anders met het aflopen van de wekker op de schou ders worden gelegd. Soms zit ma lang en uiterst tevre den te kijken naar haar kroost, dat iedere dag een paar tintjes donker der wordt. Dat grut is thuis soms I behoorlijk vervelend, maar hier zo door en door gezond en opgeruimd, zo vrolijk en echt kinderlijk. Pa wil nog wel eens een brompot zijn, maaf I hier is hij ook al veranderd. Ma ruikt iets van de natuurstaat, min- menteel in de gemeenten Burgh en der comfortabel dan het leven in de stad, maar met meer geneugten dan in een krantenartikeltje vallen op te sommen. In een bepaald opzicht is ma mo- I dern. Zij weet zich in een leeftijd waarop nog niet al de bekoorlijk heden van de jeugd tot het verleden behoren en met discretie, is zij ge heel op het badleven ingesteld. Zij zoekt het niet in Monte-Carlose bui- tenissigheden, maar heeft een ge- j tal kampeerders is belangrijk groter zond gevoel van eigenwaarde, die dan vorig jaar en bedraagt momen- de natuur stimuleert, zodat ma ze ker straks als een herboren mens van vacantie zal terug keren. In plaats van de fantasieloze schille- boer en de eentonige straatgeluiden, dreunt hier de lange lieve dag de zee, met al haar geheimzinnige krachten, die altijd tot de fantasie van de mens spreken. in het maken van zandfiguren of -forten, op het strand te Westen schouwen tegenover Toledo s weegje op Woensdag 1 7 Augustus a.s. des nam. 2 uur bij gunstig weer. Deelname vrij, Alle leeftijden. Groepen of individueel. Inschrijvingen Door inzending brief kaart, vermeldende naam en leeftijd(en) aan Secretariaat V.V.V. Burgh Haamstede zandfiguren en bergen, waaraan en kele prijsjes verbonden zijn. Het is j de bedoeling dit met laag water te I doen, waarvoor dan een jury zal I gevraagd worden uit de aanwezige l vreemdelingen. Zowel voor de tocht j naar Walcheren, als voor de wed- i strijd verwijzen wij naar de in dit TT Uw adres voor nummer van de Badcourant voor komende advertentie.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 1