op ouöe Boöem Rijwielreparaties Doet uw voordeel In 7 schone getijde Handelsdrukwerk Familiedrukwerk PER BUS ZIERIKZEE - WESTENSCHOUWEN v.v. HOOGWATER Theetuin Duinzicht FIJN BROOD H. DUSON M. SOETERS WIE LEKKER Brood en Gebak wil eten, moet BAKKER C. v d. RIET niet vergeten. Bezoekt onze zaak. Alles wordt thuis bezorgd. Noordstraat 19 - Tel. 96 - Haamstede J7 59 PROV. BOOT ZIERIKZEE - KATSCHE VEER L C. HOOGERHUIS o de oorlog. Niet onmogelijk is het ding van de belangrijkste monumen- Als de barre winter Uw adres voor Renesse BEZOEKT TE RENESSE 1 WERKDAGEN ZONDAGEN 10.05 12.35 GEVONDEN VOORWERPEN 17.00 23.15 12.11 van in de week van 30 Juli t/m 5 Aug. A Alleen op Zaterdagen na afloop van de bioscoopvoorstelling in de Concertzaal te Zierikzee. Westenschouwen WERKDAGEN ZONDAGEN 31 1 2 3 4 5 strand te Westenschouwen: 1 dames badpak en 1 badhanddoek. de opgravingsarbeid hervat wordt en de „leerschool van de spade” in- Als vacantie daar is, Zet men ’t werk op zij En geniet ten volle Van het ,vrij en blij”. Dag aan dag gaat henen Ongemerkt en ras, Aan het einde zucht men: „Dat ’t steeds zomer was’! Als de zomer aanbreekt Is ’t wel eens te heet, Ei de nijv’re landman Baadt zich in het zweet; Maar ziet hij zijn vruchten, Dan is hij tevrêe, En zijn hart juicht volop Met de vogels mee. Als de bloempjes bloeien, Zacht de zefier blaast En geen ruwe stormwind Ons om d’ oren raast, Vlinder vrolijk fladdert, ’t Bijtje honing gaart, ’t Kirrend tortelduifje Zich aan ’t gaaike paart; Ons verlaten heeft, Hoop op milder tijden In ons harte leeft, ’t Zonnetje weer schittert In zijn gouden gloed, Daalt een blijde stemming Neer in ons gemoed. 5.39 6.27 7.12 8.08 9.15 10.32 11.46 17.54 18.40 19.33 20.33 21.48 23.10 5.44 6.31 7.17 8.13 9.20 10.37 11.51 Katsche veer Goes (station) Goes (station) Katsche veer Zierikzee 10.20 11.20 11.40 10.30 11.30 12.30 13.10 13.15 13.20 13.30 12.40 13.40 14.00 13.20 14.00 15.00 15.30 16.30 16.$0 16.50 17.10 18.10 19.15 19.20 5.10 6.10 6.27 5.55 6.20 7.20 8.45 8.50 16.15 16.40 16.45 18.30 19.30 19.50 20.45 21.20 22.20 a. a. 7.40 8.40 9.10 8.35 9.00 10.00 9J5 9.20 9.25 9.30 15.05 15.15 15.40 15.45 15.50 16.00 6.30 7.30 7.50 8.40 9.00 10.00 Dagelijks ijs verkrijgbaar. Prima consumptie. Gezelschappen reductie G. P. BEIJE, vlak bij het strand Uw adres voor Rijwielverhuur en aanleg electriciteit Provincale weg V. a 11.15 11.20 11.25 11.30 12 00 18.30 19.30 19.50 20.30 21.20 22.20 11.35 11.40 11.45 11.50 12.20 12.25 1240 Geboortekaartjes. Verlovings- en Ondertrouwkaarten, Rouwdrukwerk Visitekaartjes, enz. Zierikzee 21.53 23.15 VOOR ELECTRISCHE GESCHENKEN is en blijft uw adres Installateur - Telefoon 147 Noordstraat 5 Haamstede Eigenlijk is de stad een monu ment en waard om.als zodanig be- handeld en verzorgd te worden, maar waartegen bezwaren zijn ge rezen. Zierikzee maakt zich thans op haar 11e eeuwfeest te herden- ken in de eerste week van Augus tus. Voor hen die tijdelijk hier op ons eiland aan de Westrand ver toeven, een unieke gelegenheid een bezoek te brengen aan de stad van het eiland, oudtijds de hoofdstad van Zeeland be-Oosterscheldt. men vóór de bevrijding aan de ge- wijken voor het ruwe geweld van allieerde militaire autoriteiten een I c J plattegrond der stad, met aandui- echter dat in de naaste toekomst ding van de belangrijkste monumen ten, heeft gestuurd, met verzoek bij eventuele noodzakelijke beschietin- 1 tensief zal worden beoefend, gen deze zo mogelijk te willen spa- I ren. --- 10.50 10.55 9.00 11.05 14.00 14.05 14.10 14.15 14.45 14.50 15.30 15.53 17.23 A 18.15 22.25 22.30 22.55 17.30 17.35 17.40 17.45 18.15 18.20 18.30 18.44 v. 6.45 v. 6.50 v. 6.55 v. 7.00 v. 7.30 16 25 16.30 17.00 18.00 18.05 18.30 19.38 21.53. Beschuit, Gebak, Kruidenierswaren is en blijft steeds N. v. DONGEN Telef. 53 - Hogeweg B 73 - Burgh De omgeving van Burgh bergt waar schijnlijk nog meer schatten 1 archeologische waarde in de bodem, die, wanneer zij door deskundigen wordt afgegraven, voorwerpen aan de dag zal brengen welke een sche- 30 merig licht kunnen werpen op het leven van onze verre voorzaten. In het begin van de tweede wereld oorlog was men in de omgeving van Burgh onder deskundige leiding met opgravingen begonnen, maar deze arbeid moest worden gestaakt, omdat het beschavingswerk moest Renesse- 18.45 19.38 20.38 Wanneer de tijdelijke bewoner van de dorpen aan de rand der duinen dwaalt over duin of langs strand, vertoeft onder het schaduwgevend I loof der hoge bomen achter het Slot I te Haamstede zal hij weinig ver moeden dat hij op heel oude bodem staat. Het. is wijlen de heer J. A. Hubregtse, onderwijzer te Burgh, geweest, die na de hevige storm van 30 September 1911, resten van voor werpen vond van de oudste bewo ners van deze streek. De zware storm had grote verwoestingen aan gericht en grote verstuivingen in ’t duingebied veroorzaakt, waardoor scherven en hutkringen van de oud ste bewoners voor de dag kwamen. Munten, versierselen en talrijke scherven werden op verschillende plaaatsen aangetroffen. Deze vond sten werden door deskundigen ge determineerd, waarbij kwam vast Gemeente Burgh. Gevonden op het te staan, dat de gevonden scherven er op wezen, dat deze van Fran kische oorsprong waren. De eerste sporen van menselijke bewoning vindt men in de Germaans-Romein- se tijd. VRAAGT JONKER’s GROENTEN EN FRUIT ZUIDSTRAAT 1 TELEFOON 41 HAAMSTEDE Prov. Boot a. R.T.M. richting Zijpe a. i Zierikzee steiger boot v. Zierikzee, Garage Renesse Haamstede Burgh Westenschouwen Briefpapier, Enveloppen, Briefkaarten, Rekeningen, Veiling- kaartjes, Citaties voor vergaderingen Programma's v. verenigingen, enz. 18.10 22.20 17.21 17.30 18.30 17.55 18.55 18.00 19 00 23.00 16.50 18.05 19.05 23.05 18.15 19.15 10.00 9.46 11.46 16.01 Westenschouwen Burgh Haamstede Renesse Zierikzee, Garage Zierikzee, steiger boot a. 7.35 7.40 v. 6 00 8.15 10.20 12.45 v. 6.25 8.40 10.45 v. 6.30 V. 6.35 a. 6.45 10.05 10.15 13.15 16.30 10.40 13.40 16.55 10.45 13.45 17.00 10.50 13.50 17,05 11.00 14.00 17.15 7.30 7.35 7.40 7.45 8.15 10.00 10.05 Provinc. Boot v. 7.40 10.20 R.T.M. richting Zijpe v. 8 08 9.38 11.08 12.38 Geeft Uw Drukwerk bij ons op! Wij vertegenwoordigen een van de modernste zaken op dit gebied RENESSE - TELEFOON 58 7.20 10.00 12.30 15.00 9.36 12.36 14.06 15.51 16.15 17.15 16.20 172 0 17.25 19.25 17.80 19.30 20 00

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 2