ran PETROLEUM Pa het strand op Fa. P. SAMAN ZN. ZEEHONDEN-JACHT w. W. BEUE Wild- en DOOR DE ZONNEBRIL THTfllin LIL III lllllllll 111 lllll IIIV/’I’IHII I "^TIïnT Gevogelte Haamstede VOETBAL PER BUS ZIERIKZEE - WESTENSCHOUWEN v.v. BOOT ZIERIKZEE - KATSCHE VEER Koopt bij onze Adverteerders 1 ELECTRISCHE GESCHENKEN M. SOETERS W. v. ZALM C. M. EVERTSE, Baders weest voorzichtig RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ v. ZALM Luxe Autoverhuur en Rijwielhandel ZONDAGEN WERKDAGEN 12.11 Alleen op Zaterdagen na afloop van de bioscoopvoorstelling in de Concertzaal te Zierikzee. ZONDAGEN WERKDAGEN AAN DE TRAP NAAk HET DUIN VAN RENESSE ■iiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiimiHiiniiiiiiiiii iiiiimiii Renesse I-Burgh II Zondag a.s. speelt Renesse I op haar terrein een wedstrijd tegen Burgh II, aanvang half 3. Zierikzee. Garage Renesse Haamstede Burgh Westenschouwen a. a. 7.40 8.40 9.10 8.35 9.00 10.00 Verhuur van vacantiehuisjes en kampeerterrein voor tenten en kampeerwagens 12.40 13.40 1400 13.20 14.00 15.00 11.15 11.20 11.25 11.30 12 00 10.05 10.20 10.45 10.50 10.55 11.05 19.15 19.20 19.25 19.3 0 20 00 18.15 18.30 18*55 19 00 19.05 19.15 7.30 7.35 7.40 7.45 815 7.40 8.15 8.40 8.45 8.50 9.00 15.05 15.15 15.40 15.45 15.50 16.G0 16.15 16.20 16 25 16.30 17.00 16.15 16.40 16.45 16.50 17.00 15.30 16.30 16.50 16.50 17.10 18.10 17.30 17.55 18.00 18.05 18 15 6.30 7.30 7.50 8.40 9.00 10.00 18.30' 19.30 19.50 20.30 21.20 22.20 10.20 11.20 11.4'0 10.30 11.30 12.30 VOOR is en blijft uw adres Installateur - Telefoon 147 Noordstraat 5 Haamstede 18.30 19.30 19.50 20.45 21.20 22.20 5.10 6.10 6.27 5.55 6.20 7.20 v. a Haamstede - Telef. 43 V V. V. 12.35 12.45 13.10 13.15 13.20 13.30 „De Automaat” verkrijgbaar Wordt aan huis bezorgd Beleefd aanbevelend, L. C. v. FELIUS, Ring 27, Renesse A 22.25 22 30 22.55 23.00 23.05 23 15 17.30 17.35 17.40 17.45 18.15 18.20 18.30 18.14 11.35 11.40 11.45 1150 12,20 12.2’» 12 40 12.38 Dagelijks gelegenheid tot het mee varen ter Telef. 42 - Hooge Zoom - Haamstede Voor prima Rund- enVarkens- vlees en fijne Vleeswaren is nog altijcL HET adres Ring A 63 - Renesse - Telefoon 26 Baders, speel niet met uw leven, Op de warme zomerdag, Vaar niet met uw waterpretjes Onder een verkeerde vlag! Baden is nog lang geen zwemmen, Ook al is dit zeer gezond, Zorg dus steeds bij uw genoegens Voor een vaste ondergrond. Zoek een veilige verfrissing, Naar uw kracht en uw formaat, Ga „standvastig” kopje onder, Dat is nuttig en probaat! Laat uw kinderen genieten In het bad en aan het strand, Maar bedenk bij al uw vreugde: „Heb ik altijd nog het land?” Zwemmers, ga niet overdrijven, Want uw drijfkracht heeft een grens Ga uzelf niet overtreffen, Want een mens blijft toch een mens! En hoe snel ge ook moogt wezen, Handig, vaardig door en door, Onze vaderlandse vissen, Blijven U nog altijd vóór! 9.15 9 20 9.25 9.30 10.00 10 05 10.20 9.38 11.08 17.15 172 0 17.25 17.30 18.00 JS05. 18.30 19.38 21.53 Kampeercentrum „Schouwen” C. DE FEITER, Renesse Wildhandel, Hoogezoom 39, Telef. 42 Ruime sortering fijne vleeswaren Zierikzee steiger boot v. v. 6 00 6.25 6.30 6.35 a. 6.45 Terwijl mama doorgaans zich op het vaderlandse strand wat op de ach tergrond houdt, is papa geheel in gesteld op het kroost, dat meer dan in andere gevallen aan zijn zorgen is toevertrouwd. Deze wisseling van paedagogische functies is niet toe vallig. De vrouwelijke listigheid weet het altijd in die richting te drijven, dat- pa zwaar geoccupeerd is met de kinderen, die plotseling in hem een allesdurvende en alles tartende held gaan zien. Dit is tus sen twee haakjes een kleine ge noegdoening voor zijn onverdroten strandijver. Pa kan een hele def tige zijn, maar mogelijk ook ’n een voudig burgermannetje, met ’s mor- .gens drie gesmeerde boterhammen in zijn tas voor zijn elf uurtje, don zen pantoffeltjes in de buurt van de haard en kleine, meestal op ge riefelijkheid en gemakkelijkheid in gestelde wensj es en wensen. Op het strand valt dit alles als bij toverslag van hem af. Hij is de zwoegende zandwerker geworden, die zelfs in D.U.W.-verband moei lijk is op te sporen. Hij bouwt grachten en kastelen en dammen, die de Noordzee moeten tegenhou den. Hij geeft aanwijzingen als een ingenieur, die ergens in Turkije een haven een flinke opknapper moet geven, Hij doet het toch maar, die pa. Hij is de moedige zwemmer, die zich met het vermetele van een jong dier in de zilte golven stort. Hij vormt een barrière van men selijk vleeS tegen het kroost, dat te ver wil. „Vooruit Jan, terug, an ders verdrink je, pas op zus, hier kun je niet staan”. Zo gaat het maar door, pa is de matador van de gele zandvlakte, een - koning van de strand woestijn, een deels blozende en deels vervelde ridder, die iets lenigs uit zijn stramme botten weet te halen, waarover hij met een stille verbazing denkt. Rond de bal is pa Ring 9 - Telefoon 30 - Haamstede Prov. Boot a. R T Mrichling Zijpe a. he veer (station) (station) I natsche veer Zierikzee ook opvallend in bravour en door tastendheid. De hele lieve dag dolt en rolt hij achter de van zand knis- terende bal aan, die nog wel eens naar de zeekant wil rollen. Hij sleept zijn peuters met gemak door het mulle zand; zo moet Tarzan zijn fee door de jungle hebben gedragen. Alles is veranderd aan pa, die een geestelijk overwicht op ma be gint te cultiveren, waarover hij met welbehagen loopt te prakizeren. Hij is toch nog maar een jonge, spor tieve, vlotte vent, die voor het eerst of bij vernieuwing ontdekt, dat de mens bij schrijfmachines en bu reaux alleen niet leven kan. Misschien wordt deze levenswijs heid straks nog omgezet in de dage lijkse praktijk en verschijnt pa borstbloot op zijn platje om zich fit te houden en zijn strandtraditie, zij het onder andere omstandigheden, voort te zetten, met een onver schrokkenheid, waarover de buren schande spreken. 14.00 14.05 14.10 11.15 14 45 14.50 15.30 15.53 17.21 10.05 10.15 13.15 16.30 10.40 13.40 16.55 10.45 13.45 17.00 10,50 13,50 17,05 1100 14.00 17.15 10 .00 9.46 11.46 16 01 18.10 22.20 17.21 6.45 6 50 6.55 v. 7.00 v. 7 30 a. 7.35 Boot v. 7.40 richting Zijpe v. 8 03 VOOR steeds naar 7.20 lO/'O 12.30 15.00 9.36 12.36 14.06 15.51 Westenschouwen Burgh Haamstede Renesse Garage

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 2