C. DIJKMAN GARAGE 4 liowiiwiiw^ Strandartikelen Ansichtkaarten I BEZOEKT RENESSE AAN ZEE w. Rijwielreparaties Prentbriefkaarten 2x Gevogelte en S HART H. DUSON W. BEUE Korfbalwedstrijd Westhoek 12-tal—TOGO I ROTTERDAM DORDRECHT ZIERIKZEE RENESSE L C. HOOGERHUIS - RENESSE Fa. P. SAMAN ZN. I Luxe Autoverhuur ij Rijwielhandel GEREGELDE BODEDIENST Wild- en steeds naar ZEEHONDEN-JACHT PREDIKBEURTEN omstreken LEESBIBLIOTHEEK 'l n A M 25 v.v» y. v. v.v. x per auto per schip ZUIDSTRAAT HAAMSTEDE Agent Citroen-Automobielen Renesse-Zierikzee Kampeercentrum „Schouwen" ELECTRISCHE GESCHENKEN M. SOETERS RUND-, KALES- EN VARKENSSLAGERIJ Seer. V.V.V. - Renesse Vooruit Boekhandel BORGMEIJER „Het Huus te Reke", Dorpsplein, Renesse Telefoon 1 7 Verhuur- en Reparatie-ln richting FIJN BROOD N. v. DONGEN van Renesse en Renesse-Zierikzee- Dordrecht-Rotterdam J. J. RADEMAKER vrachtrijder - telefoon 44 HAAMSTEDE-BURG-WESTENSCHOUWEN v.v. v. ZALM - Haamstede HOE WERKT DE P.T.T.? W. v. ZALM Zondag 17 Juli Ned. Herv. Kerk s Uw adres voor e Geref. Gemeente Haamstede: 10 en 2.30 uur leesdienst Renesse R.K. Kerk Burg: 9 uur. N TELEFOON RENESSE AANBRENGKANTOREN Rotterdam Dordrecht >.01 1 3 0 se i2 Chr. Geref. Kerk Haamstede: 10 en 3 uur godsdienst oefening. Zierikzee: H.H. Diensten op Zondag 7.30 en 10 uur. Van Maandag t/m Vrijdag: 8.30—12.30; 14—16 en 18—19. Zierikzee Renesse 2 x per week 7.30 7 35 7.40 7.45 815 8 20 8.30 8.44 5 C. DE FEITER, Renesse 5.30 5.55 7.00 7.05 7.15 Wildhandel, Hoogezoom 39, Telef. 42 VOOR is en blijft uw adres Installateur - Telefoon 147 Haamstede Ruime sortering fijne vleeswaren Inlichtingen Hooge Zoom B 57, Renesse, Tel. 29 Rijwielverhuur en aanleg electriciteit Provincale weg Ring 9 - Telefoon 30 - Haamstede Toegangskaarten verkrijgbaar voor de domaniale duinen te Haamstede 16 Juli, 's avonds 7 uur, Strandvogelsterrein Renesse 1e klasser Z.K.B. Entree 25 cent U KOMT TOCH KIJKEN! Emmertjes Schoppen Zandvorm pjes Scheepjes Ballen Strandballen Werpringen Zonnebrillen Zonnekleppen Filmrolletjes BURG-HAAMSTEDE Voor Post-, Telegraaf- en Telefoon dienst is het Hulpkantoor voor het publiek geopend: Burg: 9 uur Ds. Cramer. Haamstede: 10 en 7 uur Ds. v. Vliet. Renesse: 10 uur Ds. Cramer; Evan gelisatie: 10 en 7 uur dhr. Bolijn. Noordwelle: 7 uur Ds. Cramer. spreekcel in het hulppostkantoor voor het publiek gesloten is. I In verbinding met geheel Nederland TELEFOON 58 Het adres voor en souvenirs en schrijfbehoeften, is en blijft: Wed. CL. MOELIJKER Noordstraat 185 - Haamstede Haamstede - Telef. 43 Uw adres voor Beschuit, Gebak, Kruidenierswaren is en blijft steeds Telef. 53 - Hogeweg B 73 - Burgh Lommerrijke paden naar zee Prachtige omgeving Breed en veilig strand Tennisbaan Verhuur van vacantiehuisjes en kampeerterrein voor tenten en kampeerwagens Op Zon en feestdagen is het kantoor uitsluitend voor Telegraaf- en Tele foondienst geopend van 89 uur. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein 18.35 uur. Bij W. Gilijamse, telefoon 8, is ge- legenheid tot telefoneren, zowel overdag als ’s nachts, wanneer de ’s Zaterdags: voor de postdienst van 8.3013; voor de Telegraaf- en Telefoondienst als op overige werkdagen. Voor abonné’s is de Telefoondienst open- i gesteld iedere werkdag van 821 u. Op Zon- en feestdagen is het kan toor uitsluitend voor de Telegraaf- j dienst geopend van 89 uur. Bij C. Dijkman, garagehouder, tele foon 25, is gelegenheid tot telefone- ren, zowel overdag als ’s nachts, wanneer de spreekcel in het hulp kantoor voor het publiek is gesloten. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein 18.28 uur. en enveloppen G. Zekveld - Leuvehaven Telefoon 24796 E. J. v. Putte - Bomkade Telefoon 3741 P. A. Ribbens - Telefoon 1 4 S. Hart - Telefoon 29 ’s Zaterdags: voor de Postdienst van 913 uur. I Telegraaf- en Telefoondienst als op overige werkdagen. Voor abonné’s is de telefoondienst opengesteld iedere j werkdag van 821 uur. 4 x per week j (in combinatie Koophandel) op Zierikzee, met directe doorverbinding naar Rotterdam en verder Brabant, Zuid-Beveland en Walcheren 1 Xoordstraat 5 LADING VERZEKERD i Schrijfpapier Souvenirs Wapenlepeltjes van Renesse Lepeltjes v. Slot „Moermond" Zeeland, enz. Tijdschriften VOOR Voor Post-, Telegraaf- en Telefoon dienst is het Hulpkantoor voor het I publiek geopend: Van Maandag t/m Vrijdag: 9—12.30; 14—15.30; 18—19. Geref. Kerk Haamstede: 10 en 7 uur Ds. L. Oranje uit ’s Gravenhage. Dagelijks gelegenheid tot het mee- varen ter Telef. 42 - Hooge Zoom - Haamstede

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 3